Отчетен доклад за дейността на ус на блс за периода icon

Отчетен доклад за дейността на ус на блс за периодаСмотрите также:
Отчетен доклад за дейността на административен съд гр. Кюстендил през 2010 година...
1. Разглеждане на отчетен доклад с вх. №Ос-с-331/22. 03...
Доклад за резултатите от извършен одит на дейността на...
Отчет за дейността на общинската мрежа за  енергийна ефективност “eкоeнергия” за периода април...
Годишен доклад за дейността...
Доклад за резултатите от извършен одит на дейността на Главна дирекция...
Отчетен доклад...
Отчетен доклад...
Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 21. 02. 2003 г. 20. 02. 2004 г...
Оловно цинков комплекс ” ад годишен доклад за дейността 200...
Бе приет Отчет за дейността на Общински съвет Хасково и неговите комисии за периода от м...
А законосъобразността и ефективността от дейността...страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
скачать
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД


ЗА


ДЕЙНОСТТА НА УС НА БЛС ЗА ПЕРИОДА


2005 – 2008


София, 2008


СЪДЪРЖАНИЕ  1. Обръщение .................................................................................................. 3

  2. Основна дейност ........................................................................................ 5

  3. Национален рамков договор ................................................................. 15

  4. Професионална етика ............................................................................. 81

  5. Следдипломно обучение.......................................................................... 83

  6. Правна защита на БЛС........................................................................... 85

  7. Информационна дейност........................................................................ 93

  8. Международна дейност........................................................................... 94

  9. Ден на българския лекар ..................................................................... 133

  10. Приложения............................................................................................ 134


^ УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ,

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Изминалият период бе изключително динамичен и без да преувеличаваме – ползотворен за Българския лекарски съюз. През последните три години проведохме 6 извънредни събора, голям брой заседания на Националния и Управителния съвет, пресконференции, митинги, протести, срещи в различни региони на страната. Това време се характеризира и с участието ни в много международни събития на лекарите от Европа и света, на някои от тях бяхме организатори и домакини.

Наред с чисто деловата и активна организационна дейност станахме свидетели на множество опити за политическо вмешателство и натиск, за възпрепятстване на дейността ни. Кулминацията в тази насока бе направената наскоро абсурдна и безпрецедентна промяна в Закона за съсловните организации, която даде право на министъра на здравеопазването да свиква събор на БЛС. Това е само част от го-големите и по-малки политически абсурди, на които сме свидетели. Такъв абсурд е и фактът, че едно и също лице изпълнява едновременно функциите на заместник-министър и на председател на Управителния съвет на НЗОК. Освен, че е явен конфликт на интереси, тази ситуация позволява по всякакъв възможен начин да се пречи безапелационно за подписването на националния рамков договор.

Навсякъде по света лекарите са обединени в свои самостоятелни и независими от правителствата организации. И сега, когато функциите на всички тези организации все повече се разширяват и засилват, правителството в България полага неимоверни усилия да разедини, да отслаби и в крайна сметка да унищожи БЛС. И това се случва след като България вече е пълноправен член на Европейския съюз, в който ние лекарите влязохме като една от първите съсловни структури.

Независимо от тази тежка и сложна облтановка през изминалите години ние като съюз успешно реализирахме своите цели и приоритети, изпълнихме своите функции във всички области. Въпреки, че не бяха подписани рамкови договори през последните две години БЛС изпълни всички свои задължения в тази насока като изготви свой проект както за НРД, така и за бюджет на НЗОК. Както е известно към представителите на НЗОК многократно бяха отправяни писма и покани да седнат на масата на преговорите. Представители на БЛС участваха активно в работата на Висшия медицински съвет, Висшия акредитационен съвет, както и в работата на Комисията по здравеопазване към Народното събрание. Нормално протичаше работата по следдипломното обучение, обработката на данните от регистъра на БЛС, бяха установени общи принципи относно правилата за добрите медицински практики, Комисията по етика обработваше своевременно постъпилите в БЛС жалби. В отговор на тежкия политически натиск, наложен върху съсловието и неприемливите условия, при които и сега са принудени да работят лекарите в страната неколкократно бяха организирани протести, като исканията ни бяха внесени дори в Европейския парламент в Страсбург.

На всички е известно, че много сериозна активност проявихме в международната дейност на Българския лекарски съюз. След като поставихме своята кандидатура, ние – българските лекари като съсловна организация бяхме приети за редовни и пълноправни членове на Постоянния комитет на европейските лекари , на Асоциацията на старшите болнични лекари от Европа, на Постоянната работна група на лекарите без специалност, на Асоциацията на европейските общопрактикуващи лекари. Представители на БЛС участвуваха в редица международни срещи, в България гостуваха много ръководители на национални и международни съсловни организации, сред тях бяха президентът на Постоянния комитет на европейските лекари, президентът на Световната медицинска асоциация, президентът на Федерацията на европейските лекари на държавна практика и др. БЛС бе домакин и организатор на няколко значими международни прояви. Справедливите искария на българските лекари за по-добри условия на труд и за самоуправление бяха неколкократно подкрепяни с декларации, писма и обръщения от редица международни организиции.

С какво ще се запомни този мандат ще покаже времето, което е пред нас, има какво да се преценява и анализира.

За Българския лекарски съюз това бе период на изключителна динамика, време изпълнено с множество противоречиви събития и трудни ситуации.

Без да забравяме нито близкото, нито далечното минало нека помислим и си отговорим на въпроса как преодоляхме изпитанията досега и как ще отговорим на предизвикателствата в бъдеще?

Днес повече от всякога имаме нужда от съгласие, единство и проява на категорична съсловна позиция, което изключва безсмисленото упорство и противопосттавяне под диктовката на управляващи и политици!

Да си пожелаем повече стабилност и просперитет като съсловие, повече сигурност и професионален авторитет за всеки български лекар! БЛС да се утвърждава като съюз на диалога и толерантността, като съсловие на справедливостта, като истинска хуманна общност! Да издържим с чест изпитанията, на които са подложени и сега способността и стремежа ни да бъдем разумни и сплотени.

Нека да продължим пътя си като надежден и предвидим портньор, като добър и уважаван съюз и преди всичко да отстояваме последователно и категорично съсловните си интереси.

Нека проблемите и трудностите ни мобилизират, но нека бъдем горди с постиженията си, които ни радват и окуражават.


^ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ


През отчетния период Управителният съвет на БЛС изпълняваше своите задължения, произтичащи от основните законови нормативни актове, като ЗСОЛЛДМ, ЗЗО и свързаните с прилагането им подзаконови нормативни актове, както и от Устава на БЛС, като се стремеше да установява баланс в условията на политическа независимост.

Вземането и реализирането на всички решения се извършваше в духа на ползотворното сътрудничество между членовете на Управителния и Националния съвет.

Съгласно Устава на БЛС бяха свикани и проведени следните заседания на УС и НС, както и следните извънредни събори на БЛС:


^ ПРОВЕДЕНИ УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ НА БЛС

за периода 2005 – 2008 г.


2005 г.

26 април 2005 г. София

9 юни 2005 г. София

21-22 юни 2005 г. София

28 юни 2005 г. София

30 юни 2005 г. София

25 юли 2005 г. София

19-20 септември 2005 г. София

28-29 септември 2005 г. София

19 октомври 2005 г. София

31 октомври 2005 г. София

1 ноември 2005 г. София

7 ноември 2005 г. София

14 ноември 2005 г. София

22 ноември 2005 г. София

28 ноември 2005 г. София

4-5 декември 2005 г. София

12 декември 2005 . София

16 декември 2005 г. София

22 декември 2005 г. София


2006 г.

9 януари 2006 г. София

10 януари 2006 г. София

23 януари 2006 г. София

16 февруари 2006 г. София

17 февруари 2006 г. София

18 февруари 2006 г. София

17-18 март 2006 г. Силистра

9-10 май 2006 г. София

20-21 юни 2006 г. София

26 юни 2006 г. София

12-13 юли 2006 г. София

10-11 септември 2006 г. Хасково

26 септември 2006 г. Несебър

6 октомври 2006 г. София

20 октомври 2006 г. София

26 октомври 2006 г. София

3 ноември 2006 г. София

8 ноември 2006 г. София

14 ноември 2006 г. София

18 ноември 2006 г. София

27 ноември 2006 г. София

29 ноември 2006 г. София

10 декември 2006 г. София

13 декемвре 2006 г. София

17 декември 2006 г. София

18 декември 2006 г. София

19 декември 2006 г. София

22 декември 2006 г. София

28 декември 2006 г. София


2007 г.

12-13 януари 2007 г. Стара Загора

10 февруари 2007 г. Русе

10 март 2007 г. София

27 март 2007 г. София

30 май 2007 г. София

15 юни 2007 г. Пампорово

4 юли 2007 г. София

12-13 юли 2007 г. Боровец

3-4 септември 2007 г. Враца

14 септември 2007 г. София

25 септември 2007 г. София

28 септември 2007 г. София

2 октомври 2007 г. София

10 октомври 2007 г. София

16 октомври 2007 г. София

22 октомври 2007 г. София

6 ноември 2007 г. София

10-11 ноември 2007 г. София

13 ноември 2007 г. София

16 ноември 2007 г. София

19 ноември 2007 г. София

23 ноември 2007 г. Ривиера

28 ноември 2007 г. София

30 ноември 2007 г. София

5 декември 2007 г. София

12 декември 2007 г. София

17 декември 2007 г. София

19 декември 2007 г. София


2008 г.

12-13 януари 2008 г. София

1 февруари 2008 г. София

26 февруари 2008 г. София

10 март 2008 г. София

17 март 2008 г. София

14 април 2008 г. София

18 юни 2008 г. София

29 юни 2008 г. София

14 юли 2008 г. София

21 юли 2008 г. София

6 октомври 2008 г. София

12 ноември 2008 г. Пловдив


^ ПРОВЕДЕНИ НАЦИОНАЛНИ СЪВЕТИ НА БЛС

за периода 2005 – 2008 г.


2005 г.

26 април 2005 г. София

21-22 юни 2005 г. София

28 септември 2005 г. София

19 октомври 2005 г. София

1 ноември 2005 г. София

22-23 ноември 2005 г. София

4 декември 2005 г. София

13 декември 2005 г. Пловдив

23 декември 2005 г. София


2006 г.

10 януари 2006 г. София

16-18 февруари 2006 г. София

17-18 март 2006 г. Силистра

9-10 май 2006 г. София

21 юни 2006 г. София

12-13 юли 2006 г. София

10-11 септември 2006 г. Хасково

26 септември 2006 г. Несебър

20 октомври 2006 г. София

18 ноември 2006 г. София

10 декември 2006 г. София

18 декември 2006 г. София

27-28 декември 2006 г. София


2007 г.


12-13 януари 2007 г. Стара Загора

13 март 2007 г. София

30-31 май 2007 г. София

15-16 юни 2007 г. Пампорово

12-13 юли 2007 г. Боровец

3-4 септември 2007 г. Враца

28-29 септември 2007 г. София

20 октомври 2007 г. София

10-11 ноември 2007 г. София

23 ноември 2007 г. Ривиера

28 ноември 2007 г. София

11-12 декември 2007 г. София

19-20 декември 2007 г. София


2008 г.

12-13 януари 2008 г. София

26 февруари 2008 г. София

17 март 2008 г. София

7 май 2008 г. София

7 юни 2008 г. Пловдив

5-7 септември 2008 г. Разград

28-29 ноември 2008 г. София


^ ПРОВЕДЕНИ ИЗВЪНРЕДНИ СЪБОРИ НА БЛС

за периода 2005 – 2008 г.


41-ВИ ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС – 13-14 ДЕКЕМВРИ 2005 г., ГР. ПЛОВДИВ

42-РИ ИЗДВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС – 26-28 СЕПТЕМВРИ 2006 г., ГР. НЕСЕБЪР

^ 43-ТИ ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС – 12-13 ЮЛИ 2007 г., КУРОРТЕН К-С БОРОВЕЦ

44-ТИ ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС – 23-25 НОЕМВРИ 2007 г., КУРОРТЕН К-С РИВИЕРА

45-ТИ ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС – 19 ДЕКЕМВРИ 2007 г., ГР. СОФИЯ

46-ТИ ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС – 13-15 ДЕКЕМВРИ 2008 г., ГР. СОФИЯ


За утвърждаване на позициите на съсловието, за организационното укрепване и развитие, както и за обединиаване на взаимните усилия от страна на съсловните организации в сферата на здравеопазването, бяха организирани и проведвни богата гама от мероприятия, целящи с получаването на широк медиен отзвук да покажат на българската политическа общественост, че съсловието винаги и във всякаква обстановка е готово да отстоява правата и интересите на своите членове.


^ ПРОВЕДЕНИ КРЪГЛИ МАСИ, ДИСКУСИИ И КОНФЕРЕНЦИИ НА БЛС

за периода 2005 – 2008 г.


22 юни 2005 г. – Дискусия (дебат) на тема: «Здравеопазването мужду обущанията и изпълнимите цели», гр. София


23 ноември 2005 г. – Кръгла маса на тема: «Българското здравеопазване – състояние и перспективи шест години след старта на реформана», гр. София – Интер Експо Център


14 февруари 2007 г. – Национална конференция на тема: «Криза в здравеопазването и човешките ресурси: Европейско финансиране за качествено и достъпно здравеопазване, », гр. София, х-л «Родина». Конференцията бе открита от д-р Клод Ветцел – президент на Европейската федерация на лекарите на държавна практика. Бяха поканени да участват всички основни държавни органи и неправителствени организации, имащи отношение към здравеопазването и гости от Европейската федерация на лекарите на държавна практика, както и членовете на Управителния, Националния, Консултативния съвет и експерти на БЛС.


19-20 април 2007 г. – Национална конференция на тема: «Етиката в българското здравеопазване», гр. София. Конференцията бе организирана от Институт за философски изследвания – БАН, Секция „Етика”, Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве и Български лекарски съюз.


10-11 май 2007 г. – Национална конференция на тема: «Българското здравеопазване след присъединяването ни към Европайския съюз», гр. Плевен. За участие бяха поканени ръководството на МЗ, членовете на УС и оперативното ръководство на НЗОК, председателите на ПК по здравеопазване и ПК по труда и социалната политика, ръководствата на Българския зъболекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, ръководствата на медицинските университети, на асоциацията на директорите на ДКЦ, директорите на всички лечебни заведения за болнична помощ в страната, председателите на медицинските асоциации и дружества по специалности, представитевли на местната власт в Плевен, членовете на УС на БЛС, на ръководствата и председателите на контролни комисии на районните колегии на БЛС, лидери и кандидат-депутати за Европейския парламент от различните политически сили. На конференцията бяха обсъждани основно качеството на медицинската помощ – Правила за добра медицинска практика и продължаващо обучение и проблемите на финансирането, ценообразуването и човешките ресурси в два панела – болнична и доболнична помощ.


25 януари 2008 г. – Работна среща с кметовете на общини с Р България, гр. София, ВМА.

Българският лекарски съюз организира тази среща, тъй като голяма част от общините са собственици или съсобственици на лечебни заведения, вкл. болници. В Декларация, приета от участниците в срещата (18. 01. 2008 г., гр. Свиленград) на Общинските болници по проблемите, възникнали с решение № РД-УС-04-127/ 27. 12. 2007 г. на НЗОК, се призовават управителите на Общински лечебни заведения да участват на срещата, организирана от БЛС и представители на местната власт на 25. 01. 2008 г. в гр. София.


27 февруари 2008 г. – Национална конференция на тема: «Кризата – една година по-късно: Българинът – европейски пациент в болно здравеопазване», гр. София, х-л «Родина»


4 юли 2008 г. - Национална конференция на медицинската общност на тема: Българската система на публично здравеопазване – реалности и перспективи”, НДК – гр. София. Срещата беше организирана от Български лекарски съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Български фармацевтичен съюз и Българска асоциация за защита на пациентите.

На конференцията беше проведен публичен дебат по лансираните от тройната коалиция тези за развитие на здравеопазването. На срещата присъстваха около 4 000 представители от структурите на БЛС, БАПЗГ, БФС и БАЗП в цялата страна. Специален гост на срещата бе президентът на Постоянния комитет на лекарите в Европа д-р Майкъл Уилкс.


На проведените управителни и национални съвети, извънредни събори и мероприятия, инициирани от БЛС, бяха гласувани и приети резолюции, декларации, позиции, решения, които са потвърждение за активната и независима позиция на съсловието при решаване на проблеми, свързани с водената неясна здравна политика в Р България.


^ ПРИЕТИ РЕЗОЛЮЦИИ

за периода 2005 – 2008 г.


РЕЗОЛЮЦИЯ ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА 42-ИЯ ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС (виж Приложение № 1);


РЕЗОЛЮЦИЯ НА 43-ТИЯ ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ (виж Приложение № 2);

^ РЕЗОЛЮЦИЯ И РЕШЕНИЯ НА 44-ТИЯ ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ (виж Приложение № 3);


РЕЗОЛЮЦИЯ НА 45 ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ (виж Приложение № 4);


^ РЕЗОЛЮЦИЯ НА 46 ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ (виж Приложение № 5);


РЕЗОЛЮЦИЯ от Националната конференция на БЛС от 10-11 май 2007, гр. Плевен (виж Приложение № 6);


РЕЗОЛЮЦИЯ от Националните съвети на Български лекарски съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Български фармацевтичен съюз и Българска асоциация за защита на пациентите до министър-председателя на Република България и председател на ВС на БСП г-н Сергей Станишев с копие до лидера на НДСВ г-н Симеон Сакскобургготски, председателя на ЦС на ДПС г-н Ахмед Доган, министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев и Парламентарна комисия по здравеопазване от 07.06.2008 г. (виж Приложение № 7);


РЕЗОЛЮЦИЯ от участниците в национална среща на специалистите от извънболничната помощ с УС на БЛС, състояла се на 11 и 12 ноември 2008 г. в гр. Пловдив (виж Приложение № 8).


^ ПРИЕТИ ДЕКЛАРАЦИИ

за периода 2005 – 2008 г.


Декларация На националния съвет на българския лекарски съюз(18 ноември 2006 г.) (виж Приложение № 9);


Декларация от участниците в Националния протестен митинг на медицинската общност в България, проведен на 15.02.2007 г., гр. София (виж Приложение № 10);


Декларация от участниците в срещата на Общинските болници по проблемите възникнали с решение № РД-УС-04-127/ 27. 12. 2007 г. на НЗОК до Националната здравноосигурителна каса, Министерство на здравеопазването, Парламентарната комисия по здравеопазване. Срещата се проведе на 18. 01. 2008 г. в гр. Свиленград, на която участваха управителите на 40 (четиридесет) Общински болници (виж Приложение № 11);


Декларация на дружеството на БЛС към МБАЛСМ “Пирогов”, 21. 01. 2008 г. (виж Приложение № 12).


^ ИЗРАЗЕНИ ПОЗИЦИИ

за периода 2005 – 2008 г.


П О З И Ц И Я от Националния съвет на Българския лекарски съюз от 28. 09. 2005 г. до Комисията по здравеопазване към 40-то Народно събрание, министъра на здравеопазването и БТА (виж Приложение № 13);


Позиция на НС на БЛС от 08-09.06.2007г. (виж Приложение № 14).


РЕШЕНИЯ

2005 г. – 2008 г.


Решения на УС на БЛС от заседание, проведено на 23.01.2006 г. (виж Приложение № 15);


РЕШЕНИЕ на Националния съвет на Български лекарски съюз на свое заседание, проведено на 12 - 13 юли 2006 г. (виж Приложение № 16);


Решениея от заседание на Националния съвет на Български лекарски съюз от 10 март 2007г. (виж Приложение № 17);


Решениея от заседание на Националния съвет на Български лекарски съюз от 15-16 юни 2007г. (виж Приложение № 18);


^ Р Е Ш Е Н И Я на Националния съвет на Българския лекарски съюз от проведеното на 12 и 13 януари 2008 година заседание (виж Приложение № 19);


Решения от заседание на НС на БЛС от 26 януари 2008 г. (виж Приложение № 20);


Съвместни решения от срещата между УС на БЛС, БАПЗГ, БФС и подкрепени от БЗС от 26 януари 2008 г. (виж Приложение № 21);


Решения от заседанието на УС на БЛС проведено на 14.04.2008 г. (виж Приложение № 22);


Р Е Ш Е Н И Я от заседание на УС на БЛС, проведено на 18.06. 2008 г., гр. София (виж Приложение № 23);


РЕШЕНИЯ от заседание на УС на БЛС от 12.11.2008 г. (виж Приложение № 24).


При тоталното неразбиране на проблемите на съсловието от страна на властимащите, УС на БЛС предприе инициативи по организиране и провеждане на протестни и ефективни стачни действия, които през септември 2008 г. напуснаха пределите на страната и делегация от български лекари внесе протестна декларация в защита на своите права пред Европейския парламент в Страсбург.


ПРОТЕСТИ

за периода 2005 – 2008 г.


^ 15 февруари 2007 г. – на площад „Александър Невски” бе проведен големият Национален протестен митинг на медицинската общност в Българияп;


21 януари 2008 г. - Българските лекари проведоха едночасови протестни действия (виж Приложение № 25);


15 септември 2008 г. – Протестни действия от група делегирани български лекари пред Европейския парламент в Страсбург (виж Приложение № 40).


В Приложение № 44 са поместени списъците на НС на БЛС, УС на БЛС, КПЕ към УС на БЛС, КК към УС на БЛС, представителите на БЛС във ВМС и делегатите за периода 2005 – 2008 г.


В Приложение № 45 е направена сравнителна таблица с проведените Общи събрания от РК на БЛС за периода 2005 – 2008 г. и за периода 2008 – 2011 г.


^ НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР


ЗА ИЗВЪРШЕНОТО ПО НАЦИОНАЛНОТО РАМКОВО ДОГОВАРЯНЕ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 20.10.2006 - 31.12.2008 Г.


Основната дейност се състоеше в следното: подготовка, преговори, мониторинг и проблеми по приложението на НРД, бюджета на НЗОК, законодателството и подзаконовите нормативни актове на НЗОК и други институции, свързани със здравното осигуряване, както и други, пряко или косвено свързани с тези проблеми – стратегии, отчети и др.;

- подготовка на експертни становища, материали, анализи, предложения, тези и други материали;

- подготовка на анализи за изпълнението и разчети по бюджета на НЗОК, цените и обемите на медицинските дейности и текстове по НРД;

- събиране, обработка и анализ на информация, свързана с разходите на лечебните заведения и остойностяване на медицинските дейности;

- писма до РК на БЛС, НЗОК и държавни институции;

- участие в преговорите по НРД;

- организация на експертната дейност по НРД;

- участие в събори, национални и управителни съвети, конференции и съсловни срещи;

- участие в срещи с държавни институции;

- подготовка на информации за уебсайта, прессъобщения, материали за съсловния вестник;

- участие в медийни прояви;

- отговори на писма от колегията, лечебни заведения, други институции и граждани и становища по поставени проблеми;

- подготовка на указания до РК, лечебни заведения и лекари по проблеми, създадени от действия на НЗОК;

- устни консултации;

- други дейности по необходимост.

В настоящия доклад по-голям акцент е даден на дейността през 2008 година, свързана главно с подготовката на проектозакон за бюджета на НЗОК за 2009 година и НРД-2009, тъй като информация по преговорите за НРД-2007 и 2008 до голяма степен бе отчетена на предходни събори на БЛС.


ПО НРД - 2007


Дейността започна с подготовка и старт на преговорите по НРД-2007. Основната стратегическа цел бе постигане на по-добри цени и финансови параметри, както и оптимизиране на текстовата част с цел постигане на по-приемливи правила за работа, особено в частта „Контрол и санкции”, резултат от известния факт на променени едностранно от НЗОК текстове в НРД-2006. Другата основна организационна работа се състоеше в преглед на приложенията, най-вече в частта „Клинични пътеки”, повечето от които бяха въведени с НРД-2006, когато касата пое изцяло финансирането на болничната помощ и много от пътеките създаваха проблеми при осъществяването на дейността.

Обобщени бяха постъпили предложения от районните колегии и лечебни заведения по приложенията и текстове в НРД. Сформирани бяха работни групи по доболнична /ОПЛ и специалисти/ и болнична помощ, които обобщаваха постъпилите предложения по приложенията и осъществяваха срещи с експертите и консултантите на НЗОК. На базата на представените данни от НЗОК и от лечебни заведения бяха подготвени разчети и предложения на БЛС за цените и обемите на медицинските дейности. Предложенията по текстовата част бяха разглеждани от УС на БЛС.

^ Започнаха същинските преговори между УС на БЛС, НЗОК и ССБ. От страна на съюза участваха и експерти, председатели на районни колегии. Принципната позиция на БЛС винаги е била преговорите да са открити и при наши домакинства винаги се канеха медиите. БЛС неколкократно отправя покани за преговорите до министъра на здравеопазването и депутатите от Парламентарната комисия по здравеопазване. Преговорите се водеха за цени и обеми дейности и текстове, като успоредно се гледаха предложенията на БЛС и НЗОК.

Практически това бяха първите преговори с новия УС на НЗОК с председател д-р Емил Райнов, както и с новоизбраната за директор на НЗОК д-р Тодорова. Още от първите заседания стана ясно, че липсва конструктивен дух от страна на УС на НЗОК и особено от страна на председателя на Управителния съвет, за разлика от преговорите на експертно ниво. Договорени текстове на експертно ниво бяха отхвърляни и връщани от преговарящите от УС на НЗОК. Започваха безкрайни спорове и протакане по чисто технически текстове. По отношение на цените НЗОК представи вариант с 4-5 - процентно увеличение и отказваше дори минимално да отстъпи от тази позиция.


По предложения вариант за проект за НРД на НЗОК, който всъщност представляваше допълнения и изменения на текстове на НРД-2006, бяха обобщени основните възражения. Те бяха разгледани от Управителния съвет и изразени като становище на Националния съвет от 20.10.2006 г., както следва:

І. По общите условия и ред:

1. Предлага се всеки лекар да има право на не повече от два договора, и лекарите да не са членове на ТЕЛК/НЕЛК.

2. Въвеждане на задължителен електронен формат, определен от касата – подлежи на дискусия, може да се приеме при определени условия и срокове.

3. Иска се право на контролните органи на НЗОК да проверяват счетоводни и други документи – абсолютно неприемливо /и противозаконно/.

4. При сключване на договор отново се изискват всички документи, а не само декларация за промяна в обстоятелствата – неприемливо. Противоречи на създадените през 2003 г. досиета на договорни партньори с ангажимента повече да не се изискват всички документи. Иска се някои документи да се представят на електронен носител – следва да се прецизира точно за кои наистина е необходимо.


ІІ. Извънболнична помощ.

1. Предлага се изискване при сключване на договор за 24 часово разположение същият да се предостави в РЗОК, в противен случай се поема от Спешна помощ и порталите на болниците, а от капитацията се удържат по 0.15 ст. на лице месечно. Ако се приеме, че се удържат от всички ОПЛ, сумата е около 13 млн. лв., което е издръжката на около 250 дежурни в страната /колкото са екипите на СМП/. В същото време не се изключва отговорността на изпълнителя пред РЗОК. Не е ясно и кой ще поеме задължението да уведоми пациентите кого да търсят, което като че ли е най-големия проблем.

2. Твърди се /в мотивите/, че се въвеждат по-високи изисквания за профилактика и диспансерно наблюдение, а в същото време се казва, че според НЗОК наредбата не се нуждае от промени. Не може да се договаря цена за тези дейности, без да е напълно ясно какво включват.

3. Предлага се въвеждане на времетраене на прегледа 20 и 15 мин. Твърдото изискване, съчетано с електронно отчитане може да стане причина за безсмислени санкции. Може да служи като метод за ограничаване на по-големите практики. Ако се приеме може да бъде само като средно време, а не фактическо на отчетения час на прегледа и право на ИМП да удължава по свое усмотрение работното си време, без да е длъжен да уведомява касата /там се обявява само минималното работно време/.

4. По отношение на медицинската експертиза текстовете са съобразени с наредбата. Но отново не е решен въпросът с безсмислените дублиращи се изследвания и консултации, изисквани от ТЕЛК, които изяждат регулативни стандарти, които по презумпция се назначават по преценка на лекаря. В случая изследванията и консултациите се искат от друга институция и следва да са извън РС.

5. Предлага се забрана на ПИМП и СИМП да назначават консултации и изследвания на лица, когато са хоспитализирани – може да се приеме, но с изключението, че лицето може да укрие факта на хоспитализация.

6. Предлага се единна цена на всички прегледи в СИМП – в проекта 8.50 лв., в изпратените по-късно разчети – 9.40 лв. Запазва се ограничението за вторични прегледи. Ако се приеме втория вариант /9.40 лв./,средната цена на амбулаторен случай /първичен и половин вторичен/ преглед пада от 15.00 лв. сега, на 14.10 лв. Диспансерният преглед се вдига от 5.90 на 9.40 лв. Реално предложението може да е отчасти изгодно за някои специалности с много диспансерни, но е абсолютно неприемливо по отношение на първичните прегледи. Освен това ще дисбалансира много отделните специалности. Противоречи на основния принцип на БЛС цени да не се намаляват.

7. Предлага се методиката и определянето на РС да е в правомощията на директора на НЗОК – абсолютно неприемливо. Те трябва да са приложение на НРД, да се разпределят точно по методиката, без право на резерви в НЗОК и РЗОК и намаления, с право на примерно 20-25 % превишаване. Повишените разходи да се поемат от оперативния резерв на НЗОК.

оставить комментарий
страница1/16
Дата13.10.2011
Размер3,68 Mb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх