Класно Часове Дисциплина Наименование Преподавател Катедра Място icon

Класно Часове Дисциплина Наименование Преподавател Катедра Място


Смотрите также:
Класно Часове Програма Наименование ПреподавателКатедраМясто 05. 03. 2010г...
Дъглас Престън, Линкълн Чайлд...
5 Вид на обучението: Лекции, Лабораторни упражнения, Курсова работа Часове за седмица: л – 3...
7 Вид на обучението: Лекции, Лабораторни упражнения, Курсова работа Часове за седмица: л –2...
Samia berbachi...
“Тенденции и предизвикателства пред пътния транспорт в България като част от общата транспортна...
Іv национална конференция на учителите по биология „...
Рабочая программа дисциплина Регионоведение (наименование дисциплины) для специальности...
Изпращаме Ви искания от Вас отчет (Писмо №133/04. 10. 2006 г...
Рабочая программа дисциплина фтд. 04 Механика и физика материалов. (индекс...
Аннотация примерной программы наименование дисциплины основы социологии рекомендуется для...
Академично образование и следдипломно обучение...Загрузка...
скачать


С П Р А В К А

за планираните изпити във Военна академия “Г. С. Раковски” през периода 19.01.2010 до 28.02.2010 г.


Класно Часове Дисциплина Наименование Преподавател Катедра Място

19.1.2010 г.

212ДО 1 -1 5401 Контролен тест на тема „Лидерство в операции и кризи”. Димитров ЛИД ЦКП

224р 1 -2 2407 Контролен тест Мильов ЛОГ 128

212ДО 8 -8 6203 Контролна работа (Тест) Славов ВВСиПВ ЦКП

212ДО 9 -9 6206 Контролна работа(Тест) Христов ВВСиПВ ЦКП

214ДО 9 -9 6411 Използване на видовете транспорт при придвижване и транспортиране Стефанов ВВСиПВ ЦКП

на войски.

20.1.2010 г.

212ДО 1 -2 6107 Решаване на тест (контролна работа) по дисциплината Огнева Гюргаков СВ ЦКП

поддръжка.

221р 1 -2 2147 Контролна работа (решаване на тест) Атанасов СВ ЦКП

21.1.2010 г.

С214ДО 1 -4 5201 Изпит Миланова НМС 324

С214ДО 7 -8 2472 Контролна работа (тест) по модул 2 Пенчев ЛОГ 324

22.1.2010 г.

221р 1 -2 2122 Тест - Подготовка и водене на бойни действия в специфична среда. Иванов СВ 131

221р 1 -2 2644 Защита на курсов проект по разузнаване в сухопътен компонент. Тагарев БО ЦКП

С214ДО 1 -2 2004 Изпит по ВОЕННИ АСПЕКТИ НА НАЦИОНАЛНАТА Торнев СО 324

СИГУРНОСТ.

224р 5 -6 2407 Тест Димитров ЛОГ 128

С214ДО 5 -6 2475 Контролен тест по модул 1 Пенчев ЛОГ 324

25.1.2010 г.

С224з 1 -2 2004 Изпит по ВОЕННИ АСПЕКТИ НА НАЦИОНАЛНАТА Георгиев МИС 333

СИГУРНОСТ.

С225з 1 -4 2005 Изпит по ВОЕННИ АСПЕКТИ НА НАЦИОНАЛНАТА Димитров МИС 304

СИГУРНОСТ.

С228з 1 -4 2005 Изпит по ВОЕННИ АСПЕКТИ НА НАЦИОНАЛНАТА Димитров МИС 304

СИГУРНОСТ.

С224з 7 -8 1253 Реферат по ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ЕВРОПЕЙСКА Иванов НМС 333

ИНТЕГРАЦИЯ .

26.1.2010 г.

С224з 1 -4 2423 Писмен изпит по БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА. Колев ЛОГ 333

С228з 1 -6 2606 Изпит по РИСКОВЕ И ЗАПЛАХИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И Димитров МИС 304

ИНФРАСТРУКТУРАТА.

С225з 3 -6 2509 Комуникационни системи и технологии в сигурността и отбраната Демиров КИС 315

215р 5 -6 6508 Протоколи и стандарти, гарантиращи комуникационната и Пенев КИС 124

информационната съвместимост на мрежовите абонати.

221р 5 -6 2147 Контролна работа (решаване на тест). Атанасов СВ ЦКП

С112ар 5 -6 1401 Тест по модула Воденичарски ЛИД 105

С112бр 5 -6 1401 Тест по модула Николова ЛИД 109

27.1.2010 г.

211з 1 -1 5401 Контролен тест на тема „Военно лидерство на тактическо и Димитров ЛИД 302

оперативно ниво – компетентности и дейност”.

212з 1 -1 5401 Контролен тест на тема „Военно лидерство на тактическо и Димитров ЛИД 302

оперативно ниво – компетентности и дейност”.

216з 1 -1 5401 Контролен тест на тема „Военно лидерство на тактическо и Димитров ЛИД 302

оперативно ниво – компетентности и дейност”.

214з 1 -2 6406 КОНТРОЛНА РАБОТА Христов ЛОГ 310

215з 1 -2 6108 Контролна работа (тест) Панчев ВС 207

215р 1 -2 6502 Контролен тест (оформяне на текуща оценка). Ячев ВВСиПВ 211

221р 1 -4 2632 Изпит по инженерно оборудване и маскировка на войските (силите) Филипов БО ЦКП

С112ар 3 -6 1401 Разкриване на лидерския потенциал. Петков ЛИД 105

С112бр 3 -6 1401 Разкриване на лидерския потенциал. Николова ЛИД 109

С224з 3 -6 2402 Изпит по ЛОГИСТИКА НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА В Мильов ЛОГ 333

^ МНОГОНАЦИОНАЛНА СРЕДА.

211з 4 -6 5401 Изпит (тест). Димитров ЛИД 302

212з 4 -6 5401 Изпит (тест). Димитров ЛИД 302

216з 4 -6 5401 Изпит (тест). Димитров ЛИД 302

211р 5 -6 6503 Тест № 1. Александрова КИС 325

214з 5 -6 6403 Контролен тест: “Медицинско осигуряване на въоръжените сили в Колев ЛОГ 310

мирно време”

216з 5 -6 5301 Тест по “Основи на мениджмънта” Ангелов МСО 316

211з 7 -8 6102 Изпит по модул батальон. Райков СВ ЦКП

216з 7 -8 5305 Писмен тест за оформяне на оценката по дисциплината Вълков МСО 316

“Административна поддръжка на многонационални операции”.

К10СК3 7 -8 1113  Изпитен тест по СЛ. Петков ЛИД 113

К10СК4 7 -8 1113  Изпитен тест по СЛ. Петков ЛИД 113

28.1.2010 г.

211з 1 -2 6104 Служба на щабовете. Ташков СВ 302

212з 1 -2 6203 Контролна работа (Тест) Караджинов ВВСиПВ 133

214з 1 -2 6104 Служба на щабовете. Ташков СВ 302

215з 1 -2 6104 Служба на щабовете. Ташков СВ 302

216з 1 -2 6104 Служба на щабовете. Ташков СВ 302

С112ар 1 -2 1401 Разкриване и мобилизиране на личностните и средовите ресурси за Петков ЛИД 105

справяне със стреса.

С112бр 1 -2 1401 Разкриване и мобилизиране на личностните и средовите ресурси за Димитров ЛИД 109

справяне със стреса.

212р 1 -6 6202 Изпит по тактика на авиацията и ПВО Русимов ВВСиПВ 213

216з 5 -6 5204 Писмен изпит по конституционно право Миндова- НМС 316

221р 5 -6 2128 Контролна работа (решаване на тест) Атанасов СВ ЦКП

216з 7 -8 5103 Изпит/контролна работа Мешков ВС 316

29.1.2010 г.

211з 1 -2 6103  Командване и управление. Градев СВ 302

214р 1 -2 6415 Здравни системи и здравна организация Колев ЛОГ 212

216з 1 -2 6103  Командване и управление. Градев СВ 302

214з 1 -4 6403 Изпит (тест) по учебната дисциплина Мильов ЛОГ 310

215з 1 -4 6502 Изпит Ячев ВВСиПВ 207

КЗИвКИ 1 -6 2517 Защита на курсов проект по защита на информацията. Калчев КИС 125

КЗНиКИ 1 -6 2645 Защита на реферат / тест Димитров МИС ЦКП

221р 3 -6 2122 Изпит по Бойни действия в специфична среда. Видолов СВ ЦКП

221р 3 -6 2644 Изпит по оперативно и тактическо разузнаване в съвметни операции. Тагарев БО ЦКП

221р 3 -6 2147 Изпит по Разузнавателно–огневи системи. Гюргаков СВ ЦКП

211з 4 -6 6103 Изпит по командване и управление. Ташков СВ 302

216з 4 -6 6103 Изпит по командване и управление. Ташков СВ 302

216з 5 -6 5204 Писмен изпит по административно право. Миндова- НМС 316

216р 5 -6 5103 Изпит/контролна работа Мешков ВС 210

211з 7 -7 5401 Контролен тест на тема „Лидерство в операции и кризи”. Димитров ЛИД А3

216з 7 -7 5401 Контролен тест на тема „Лидерство в операции и кризи”. Димитров ЛИД А3

01.2.2010 г.

С224ДО 1 -2 2473 Контролна работа (тест) Мильов ЛОГ 324

С113з 1 -4 5301 Тест по “Основи на мениджмънта” Велкова МСО 106

С214з 1 -4 5201 Изпит Иванов НМС 304

С215з 1 -4 5201 Изпит Иванов НМС 304

С218з 1 -4 5201 Изпит Иванов НМС 304

KAE3н1с 1 -6 3103 Прием и определяне на входно ниво - ALCPT, анализ на потребноститеДърова- СПАЕ 232

КАЕ3н2с 1 -6 3103 Прием и определяне на входно ниво - ALCPT, анализ на потребноститеТанев СПАЕ 233

С112ДО 1 -6 5201 Изпит Миндова- НМС АРА

С114з 1 -6 5402 Защита на курсов проект Георгиева ЛИД 104

216р 3 -4 5303 Икономическа сигурност Жекова МСО 209

214р 3 -6 6701 Изпит Димитров МИС 212

211р 5 -6 6503 Тест № 2. Ценов СО 225

С112з 5 -6 5203 Представяне на есе по тема, свързана с ролята на азиатския гигант Бекярова НМС 138

променящия се свят

С224ДО 5 -6 2469 Контролен тест по модул 2 Колев ЛОГ 324

С224ДО 7 -8 2467 Контролен тест по модул 3 Стефанов ВВСиПВ 324

02.2.2010 г.

221з 1 -2 1501 Тест по Военна история. Станчев ЦВИИиП 302

222з 1 -2 1501 Тест по Военна история. Станчев ЦВИИиП 302

223з 1 -2 1501 Тест по Военна история. Станчев ЦВИИиП 302

225з 1 -2 1501 Тест по Военна история. Станчев ЦВИИиП 302

С214з 1 -2 2401 Контролна работа (тест) Мильов ЛОГ 333

С215з 1 -2 1304 Писмен тест по мениджмънт на отбраната и въоръжените сили Велкова МСО 304

С218з 1 -2 1304 Писмен тест по мениджмънт на отбраната и въоръжените сили Велкова МСО 304

С112з 1 -4 5201 Изпит Миланова НМС АРА

С114з 1 -6 5402 Изпит. Воденичарски ЛИД 104

224р 3 -6 2408 Изпит по ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛО В Пенчев ЛОГ 128

^ ТАКТИЧЕСКИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ.

С224ДО 3 -6 2473 Изпит по ЛОГИСТИКА НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА В Мильов ЛОГ 324

МНОГОНАЦИОНАЛНА СРЕДА.

С112з 5 -6 5201 Изпит Иванов НМС АРА

221з 7 -8 2001 Контролна работа (Тест) – Оперативно изкуство на СВ. Видолов СВ 302

222з 7 -8 2001 Контролна работа (Тест) – Оперативно изкуство на СВ. Видолов СВ 302

223з 7 -8 2001 Контролна работа (Тест) – Оперативно изкуство на СВ. Видолов СВ 302

225з 7 -8 2001 Контролна работа (Тест) – Оперативно изкуство на СВ. Видолов СВ 302

03.2.2010 г.

221з 1 -2 2001 Оперативно изкуство на ВВС Русимов ВВСиПВ 302

222з 1 -2 2001 Оперативно изкуство на ВВС Русимов ВВСиПВ 302

223з 1 -2 2001 Оперативно изкуство на ВВС Русимов ВВСиПВ 302

225з 1 -2 2001 Оперативно изкуство на ВВС Русимов ВВСиПВ 302

С112ДО 1 -2 5203 Представяне на есе по тема, свързана с ролята на азиатския гигант Бекярова НМС 138

променящия се свят

С113з 1 -2 5201 Изпит Миланова НМС АРА

С114з 1 -2 5201 Изпит Миланова НМС АРА

С214з 1 -2 5303 Икономика на публичния сектор Ангелов МСО 333

С215з 1 -4 2005 Тест по основи на военната стратегия. Кирилов ВС 304

С218з 1 -4 2005 Тест по основи на военната стратегия. Кирилов ВС 304

С224ДО 1 -4 2467 Изпит по ТРАНСПОРТ И ПРИДВИЖВАНЕ. Димитров ЛОГ 128

С112ар 1 -6 1401 Изпит (тест) по Стратегическо лидерство Карастоянов ЛИД 109

С112бр 1 -6 1401 Изпит (тест) по Стратегическо лидерство Карастоянов ЛИД 109

С112ДО 3 -4 5203 Тест Иванов НМС 222

С113з 3 -6 5201 Изпит Миланова НМС АРА

С114з 3 -6 5201 Изпит Миланова НМС АРА

С214з 4 -6 5416 Защита на курсова работа Петков ЛИД 333

С112ДО 5 -6 5203 Защита на теза за ролята на Русия в системата на глобалната Милина НМС 138

сигурност

221з 7 -8 1304 Писмен тест по мениджмънт на отбраната и въоръжените сили Вълков МСО 302

222з 7 -8 1304 Писмен тест по мениджмънт на отбраната и въоръжените сили Вълков МСО 302

223з 7 -8 1304 Писмен тест по мениджмънт на отбраната и въоръжените сили Вълков МСО 302

225з 7 -8 1304 Писмен тест по мениджмънт на отбраната и въоръжените сили Вълков МСО 302

04.2.2010 г.

212р 1 -2 6409 Логистично осигуряване на формированията от ВВС в операциите Петков ЛОГ 213

С114з 1 -2 5403 Тест. Христова ЛИД 104

221з 1 -4 2002 Изпит по Тактика. Видолов СВ 302

222з 1 -4 2002 Изпит по Тактика. Видолов СВ 302

223з 1 -4 2002 Изпит по Тактика. Видолов СВ 302

225з 1 -4 2002 Изпит по Тактика. Видолов СВ 302

С113з 3 -4 1306 ТЕСТ по ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ. Велкова МСО 222

С214з 3 -4 2464 Тест Димитров ЛОГ 333

С114з 3 -6 5403 Тест. Димитров ЛИД 104

С224ДО 3 -6 2469 Писмен изпит по ЛОГИСТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ. Колев ЛОГ 324

221р 5 -6 2128 Контролна работа (решаване на тест) Атанасов СВ ЦКП

221з 7 -8 2126 Тест - Подготовка и водене на бойни действия в специфична среда. Райков СВ ЦКП

221з 7 -8 2644 Представяне на есе. Проблеми на разузнаването в отбранителния бой Геров БО ЦКП

на мбр (лпбр).

223з 7 -8 2303 Защита на курсова работа Дичев ВМС 121

С112з 7 -8 5203 Тест Иванов НМС 109

С113з 7 -8 5319 Икономическа политика и интеграция Жекова МСО 106

С113з 7 -8 5317 Икономическа сигурност Велкова МСО 108

05.2.2010 г.

223з 1 -2 2303 Защита на курсова работа Дичев ВМС 121

С224ДО 1 -2 2470 Изпит (тест) по МОДЕЛИРАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ. Пенчев ЛОГ 333

С112з 1 -4 5203 Защита на теза за ролята на Русия в системата на глобалната Милина НМС 138

сигурност

221з 1 -6 2104 Изпит по Тактика на Сухопътни войски. Видолов СВ ЦКП

223з 3 -6 2302 Защита на курсова работа. Дичев ВМС 121

К32Б 3 -6 3209 Контролна работа/Тест Панова БРЗЕ К16

К32Б1 3 -6 3209 Контролна работа/Тест Дойчинова БРЗЕ 127

С224ДО 7 -8 1253 Реферат по ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ЕВРОПЕЙСКА Иванов НМС 324

ИНТЕГРАЦИЯ .

08.2.2010 г.

К12ЗКИ3 1 -1 1274 Входящ тест Арменчева НМС 107

231аз 1 -2 2001 Контролна работа (Тест) - Основи на КИС. Калчев КИС А3

231бз 1 -2 2001 Контролна работа (Тест) - Основи на КИС. Калчев КИС А3

232з 1 -2 2001 Контролна работа (Тест) - Основи на КИС. Калчев КИС А3

234з 1 -2 2001 Контролна работа (Тест) - Основи на КИС. Калчев КИС А3

235аз 1 -2 2001 Контролна работа (Тест) - Основи на КИС. Калчев КИС А3

235бз 1 -2 2001 Контролна работа (Тест) - Основи на КИС. Калчев КИС А3

С122д 1 -4 1232 Изпит Бахчеванов НМС 111

С122з 1 -6 1106 Писмен изпит по Военна стратегия. Димов ВС 222

С123з 1 -6 1106 Писмен изпит по Военна стратегия. Димов ВС 222

214р 5 -6 6415 Здравна стратегия, политика и управление Колев ЛОГ 212

231аз 5 -6 1501 Изпит – Военна история. Видолов СВ А3

231бз 5 -6 1501 Изпит – Военна история. Видолов СВ А3

232з 7 -8 1501 Изпит по ВОЕННА ИСТОРИЯ. Недялков ВВСиПВ 133

234з 7 -8 2429 Контролен тест по ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОДДРЪЖКАТА НА Димитров ЛОГ 310

^ ВЪОРЪЖЕНИЕТО И БОЙНИТЕ ПРИПАСИ.

09.2.2010 г.

221ДО 1 -2 1110 Изпит по Военна стратегия. Маринов СО ЦКП

222ДО 1 -2 1110 Изпит по Военна стратегия. Маринов СО ЦКП

223ДО 1 -2 1110 Изпит по Военна стратегия. Маринов СО ЦКП

224ДО 1 -2 1110 Изпит по Военна стратегия. Маринов СО ЦКП

225ДО 1 -2 1110 Изпит по Военна стратегия. Маринов СО ЦКП

231аз 1 -2 1304 Писмен тест по мениджмънт на отбраната и въоръжените сили Вълков МСО А3

231бз 1 -2 1304 Писмен тест по мениджмънт на отбраната и въоръжените сили Вълков МСО А3

232з 1 -2 1304 Писмен тест по мениджмънт на отбраната и въоръжените сили Вълков МСО А3

234з 1 -2 1304 Писмен тест по мениджмънт на отбраната и въоръжените сили Вълков МСО А3

235аз 1 -2 1304 Писмен тест по мениджмънт на отбраната и въоръжените сили Вълков МСО А3

235бз 1 -2 1304 Писмен тест по мениджмънт на отбраната и въоръжените сили Вълков МСО А3

С122д 1 -4 1243 Решаване на практико-приложен казус в сферата на Международното Георгиев СО 108

хуманитарно право

С122д 1 -6 1241 Защита на есе или реферат по тематиката на дисциплината. Миндова- НМС 104

212р 3 -4 6320 Тест Дичев ВМС 213

221ДО 3 -4 2646 Контролна работа Симеонов МИС ЦКП

221р 3 -6 2617 Представяне на курсов проект по специални операции. Геров БО ЦКП

224р 3 -6 2410 Писмен изпит по ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПЕРАЦИИ Мильов ЛОГ 128

^ В ОТГОВОР НА КРИЗИ.

212з 7 -7 5401 Контролен тест на тема „Лидерство в операции и кризи”. Димитров ЛИД А3

221ДО 7 -8 2135 Изпит по Тактика на Сухопътни войски. Райков СВ ЦКП

224ДО 7 -8 2479 Изпит Петков ЛОГ 324

231аз 7 -8 2122 Изпит по Бойни действия в специфична среда. Ташков СВ ЦКП

231аз 7 -8 2631 Изпит Георгиев МИС ЦКП

231аз 7 -8 2126 Изпит по подготовка и водене на операциите. Видолов СВ ЦКП

231бз 7 -8 2122 Изпит по Бойни действия в специфична среда. Ташков СВ ЦКП

231бз 7 -8 2631 Изпит Георгиев МИС ЦКП

231бз 7 -8 2126 Изпит по подготовка и водене на операциите. Видолов СВ ЦКП

235аз 7 -8 1501 Изпит по ВОЕННА ИСТОРИЯ Калчев КИС 302

235бз 7 -8 1501 Изпит по ВОЕННА ИСТОРИЯ Калчев КИС 302

10.2.2010 г.

214р 1 -2 6413 Изпит (контролен тест) Димитров ЛОГ 212

221ДО 1 -2 2007 Контролна работа (Тест). Мильов ЛОГ ЦКП

222ДО 1 -2 2007 Контролна работа (Тест). Мильов ЛОГ ЦКП

223ДО 1 -2 2007 Контролна работа (Тест). Мильов ЛОГ ЦКП

224ДО 1 -2 2007 Контролна работа (Тест). Мильов ЛОГ ЦКП

225ДО 1 -2 2007 Контролна работа (Тест). Мильов ЛОГ ЦКП

231аз 1 -2 2121 Контролна работа (тест) - Участие на формирования от СВ в Райков СВ ЦКП

съвместна антитерористична операция.

231аз 1 -2 2129 Контролна работа (тест) Асенов БО ЦКП

231аз 1 -2 2124 Контролна работа (тест) - Основи на операциите различни от война. Ташков СВ ЦКП

231бз 1 -2 2121 Контролна работа (тест) - Участие на формирования от СВ в Райков СВ ЦКП

съвместна антитерористична операция.

231бз 1 -2 2129 Контролна работа (тест) Асенов БО ЦКП

231бз 1 -2 2124 Контролна работа (тест) - Основи на операциите различни от война. Ташков СВ ЦКП

235аз 1 -2 2562 Изпит по “Методика на тактико-специалната подготовка” Калчев КИС 302

235бз 1 -2 2562 Изпит по “Методика на тактико-специалната подготовка” Калчев КИС 302

232з 1 -4 2203 Изпит по ТАКТИКА НА РОДОВЕТЕ ВОЙСКИ ОТ ВВС. Русимов ВВСиПВ 133

234з 1 -4 2408 Изпит по ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛО В Пенчев ЛОГ 310

^ ТАКТИЧЕСКИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ.

С122д 1 -6 1109 Писмен изпит по основи на военната стратегия. Димов ВС 222

С122з 1 -6 1213 Изпит по СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И Бахчеванов НМС 104

^ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ.

С123з 1 -6 1354 Изпит по ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ НА Велкова МСО 108

РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ– представяне и

защита на реферат.

221ДО 3 -4 2007 Контролна работа (Тест) - Основи на КИС. Димитров КИС ЦКП

222ДО 3 -4 2007 Контролна работа (Тест) - Основи на КИС. Димитров КИС ЦКП

223ДО 3 -4 2007 Контролна работа (Тест) - Основи на КИС. Димитров КИС ЦКП

224ДО 3 -4 2007 Контролна работа (Тест) - Основи на КИС. Димитров КИС ЦКП

225ДО 3 -4 2007 Контролна работа (Тест) - Основи на КИС. Димитров КИС ЦКП

235аз 3 -4 2562 Изпит по “Методика на тактико-специалната подготовка” Калчев КИС 302

235бз 3 -4 2562 Изпит по “Методика на тактико-специалната подготовка” Калчев КИС 302

221ДО 5 -6 2007 Контролна работа (Тест). Геров БО ЦКП

222ДО 5 -6 2007 Контролна работа (Тест). Геров БО ЦКП

223ДО 5 -6 2007 Контролна работа (Тест). Геров БО ЦКП

224ДО 5 -6 2007 Контролна работа (Тест). Геров БО ЦКП

225ДО 5 -6 2007 Контролна работа (Тест). Геров БО ЦКП

232з 5 -6 2203 Изпит по ТАКТИКА НА РОДОВЕТЕ ВОЙСКИ ОТ ВВС. Ячев ВВСиПВ 133

221ДО 7 -8 1501 Тест по Военна история. Станчев ЦВИИиП ЦКП

222ДО 7 -8 1501 Тест по Военна история. Станчев ЦВИИиП ЦКП

223ДО 7 -8 1501 Тест по Военна история. Станчев ЦВИИиП ЦКП

224ДО 7 -8 1501 Тест по Военна история. Станчев ЦВИИиП ЦКП

225ДО 7 -8 1501 Тест по Военна история. Станчев ЦВИИиП ЦКП

231аз 7 -8 2129 Контролна работа (тест) Панчев ВС ЦКП

231аз 7 -8 2124 Контролна работа (тест) - Щабни процедури в операции различни от Ташков СВ ЦКП

война.

231бз 7 -8 2129 Контролна работа (тест) Панчев ВС ЦКП

231бз 7 -8 2124 Контролна работа (тест) - Щабни процедури в операции различни от Ташков СВ ЦКП

война.

11.2.2010 г.

221ДО 1 -2 2740 Изпит по УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И УЧАСТИЕ НА БА В Димитров МИС ЦКП

^ ОПЕРАЦИИ В ОТГОВОР НА БЕДСТВИЯ

222ДО 1 -2 2740 Изпит по УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И УЧАСТИЕ НА БА В Димитров МИС ЦКП

ОПЕРАЦИИ В ОТГОВОР НА БЕДСТВИЯ

223ДО 1 -2 2740 Изпит по УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И УЧАСТИЕ НА БА В Димитров МИС ЦКП

^ ОПЕРАЦИИ В ОТГОВОР НА БЕДСТВИЯ

224ДО 1 -2 2740 Изпит по УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И УЧАСТИЕ НА БА В Димитров МИС ЦКП

ОПЕРАЦИИ В ОТГОВОР НА БЕДСТВИЯ

225ДО 1 -2 2740 Изпит по УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И УЧАСТИЕ НА БА В Димитров МИС ЦКП

^ ОПЕРАЦИИ В ОТГОВОР НА БЕДСТВИЯ

234з 1 -2 2431 Контролен тест / контролна работа Пенчев ЛОГ 310

232з 1 -4 2205 Изпит по УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВВС. Димитров ВВСиПВ ЦКП

221ДО 3 -4 2007 Оперативно изкуство на ВВС Русимов ВВСиПВ ЦКП

222ДО 3 -4 2007 Оперативно изкуство на ВВС Русимов ВВСиПВ ЦКП

223ДО 3 -4 2007 Оперативно изкуство на ВВС Русимов ВВСиПВ ЦКП

224ДО 3 -4 2007 Оперативно изкуство на ВВС Русимов ВВСиПВ ЦКП

225ДО 3 -4 2007 Оперативно изкуство на ВВС Русимов ВВСиПВ ЦКП

235аз 3 -4 2537 Контролен тест Ненова КИС 302

235бз 3 -4 2537 Контролен тест Ненова КИС 302

С123з 3 -4 1426 Тест по междукултурни комуникации.. Димитров ЛИД 108

232з 5 -6 2205 Изпит по УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВВС. Недялков ВВСиПВ ЦКП

221ДО 7 -8 1355 Изпит - писмен тест по мениджмънт на отбраната и въоръжените Жекова МСО ЦКП

сили.

222ДО 7 -8 1355 Изпит - писмен тест по мениджмънт на отбраната и въоръжените Жекова МСО ЦКП

сили.

223ДО 7 -8 1355 Изпит - писмен тест по мениджмънт на отбраната и въоръжените Жекова МСО ЦКП

сили.

224ДО 7 -8 1355 Изпит - писмен тест по мениджмънт на отбраната и въоръжените Жекова МСО ЦКП

сили.

225ДО 7 -8 1355 Изпит - писмен тест по мениджмънт на отбраната и въоръжените Жекова МСО ЦКП

сили.

234з 7 -8 1501 Изпит по ВОЕННА ИСТОРИЯ. Димитров ЛОГ 310

К13УЧР 7 -8 1313 Тест Велкова МСО 110

12.2.2010 г.

221ДО 1 -2 2002 Изпит по Тактика. Райков СВ ЦКП

222ДО 1 -2 2002 Изпит по Тактика. Райков СВ ЦКП

223ДО 1 -2 2002 Изпит по Тактика. Райков СВ ЦКП

224ДО 1 -2 2002 Изпит по Тактика. Райков СВ ЦКП

225ДО 1 -2 2002 Изпит по Тактика. Райков СВ ЦКП

С122з 1 -2 1429 Тест по ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ. Карастоянов ЛИД 222

С123з 1 -2 1429 Тест по ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ. Карастоянов ЛИД 222

232з 1 -4 2202 Изпит по ВИДОВЕ ОСИГУРЯВАНЕ НА ВВС. Христов ВВСиПВ 133

234з 3 -4 2437 Контролен тест / Контролна работа Пенчев ЛОГ 310

221р 3 -6 2104 Защита на курсов проект по ТАКТИКА НА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ. Видолов СВ 131

С112ар 3 -6 5203 Защита на теза за ролята на Русия в системата на глобалната Милина НМС 109

сигурност

С112ар 3 -6 5203 Представяне на есе по тема, свързана с ролята на азиатския гигант Бекярова НМС 108

променящия се свят

С112бр 3 -6 5203 Защита на теза за ролята на Русия в системата на глобалната Милина НМС 109

сигурност

С112бр 3 -6 5203 Представяне на есе по тема, свързана с ролята на азиатския гигант Бекярова НМС 108

променящия се свят

К12ЗКИ3 5 -5 1274 Изходящ тест за удостоверяване резултатите от проведеното Смоленов НМС 107

обучение

211р 5 -6 6104 Служба на щабовете. Гусев СВ 205

216р 5 -6 6104 Служба на щабовете. Гусев СВ 205

221ДО 5 -6 2134 Контролна работа (Тест) – Основи на оперативното изкуство на СВ. Иванов СВ ЦКП

222ДО 5 -6 2257 Изпит Русимов ВВСиПВ ЦКП

224ДО 5 -6 2481 Писмен изпит Мильов ЛОГ 324

225ДО 5 -6 2579 Контролен тест Ненова КИС ЦКП

К10СК3 5 -6 1113 Тест по национална и международна сигурност Миланова НМС 113

К10СК4 5 -6 1113 Тест по национална и международна сигурност Миланова НМС 113

С112ар 5 -6 5203 Тест Иванов НМС 105

С112бр 5 -6 5203 Тест Иванов НМС 105

15.2.2010 г.

211р 1 -4 6611 Разработване на разчет на системата от инженерни заграждения ори Георгиев МИС ЦКП

отбрана на мбр (лпбр) /връчване на задание за курсова задача № 1/.

K32H2 1 -6 3222 Тест по немски език – първо ниво Кошелев БРЗЕ 118

K32РЕ2н 1 -6 3242 Входен тест. Гешева БРЗЕ 119

16.2.2010 г.

221р 1 -2 2124 Контролна работа (тест) - Основи на операциите различни от война. Гусев СВ ЦКП

221р 1 -2 2129 Контролна работа (тест) Панчев ВС ЦКП

224р 3 -4 2463 Тест.Основи на придвижването и транспортирането във войските. Стефанов ВВСиПВ 128

17.2.2010 г.

214р 3 -4 6415 Финансиране на медицинските дейности Колев ЛОГ 212

18.2.2010 г.

211р 1 -2 6103  Командване и управление. Гусев СВ 205

216р 1 -2 6103  Командване и управление. Гусев СВ 205

222р 1 -4 2201 Изпит по ОПЕРАТИВНО ИЗКУСТВО ВЪВ ВВС. Русимов ВВСиПВ 130

212ДО 3 -4 6203 Контролна работа (Тест) Каремов ВВСиПВ ЦКП

214ДО 3 -4 6104 Служба на щабовете. Ташков СВ ЦКП

215ДО 3 -4 5401 Изпит (тест). Карастоянов ЛИД 302

211р 3 -6 6611 Разработване на разчет и план за устройване система от Филипов БО ЦКП

противодесантни заграждения.

К32Б 3 -6 3209 Контролна работа /Тест Панова БРЗЕ К16

К32Б1 3 -6 3209 Контролна работа /Тест Дойчинова БРЗЕ 127

214ДО 5 -5 6413 Изпит (контролен тест) Димитров ЛОГ ЦКП

212ДО 5 -6 6212 Провеждане на Тест за оценяване придобитите знания по модула Ячев ВВСиПВ ЦКП

214р 5 -6 6415 Тест по управление на здравеопазването. Колев ЛОГ 212

215ДО 5 -6 1501 Изпит по ВОЕННА ИСТОРИЯ Калчев КИС ЦКП

214ДО 6 -6 6406 КОНТРОЛНА РАБОТА Христов ЛОГ ЦКП

212ДО 7 -8 5401 Изпит (тест). Карастоянов ЛИД 205

214ДО 7 -8 5401 Изпит (тест). Карастоянов ЛИД 205

215ДО 7 -8 6503 Тест № 1и № 3(Оформяне на крайна оценка за задочно и Александрова КИС 325

дистанционно обучение).

214ДО 9 -9 6411 Придвижване и транспортиране във войските Стефанов ВВСиПВ ЦКП

214ДО 10 -10 6414 Изпит Петков ЛОГ ЦКП

19.2.2010 г.

211ДО 1 -2 6102 Изпит по модул батальон. Видолов СВ ЦКП

212ДО 1 -2 5501 Защита на есе Недялков ВВСиПВ ЦКП

215ДО 1 -2 6324 Тест Дичев ВМС ЦКП

К11УК2 1 -2 5101 Заключителна дискусия по проблемите на управлението при кризи, Петров БО ЦКП

контролен тест.

214ДО 1 -4 6701 Изпит Симеонов МИС ЦКП

212ДО 3 -4 6203 Контролна работа (Тест) Каремов ВВСиПВ ЦКП

215ДО 3 -4 6104 Служба на щабовете. Ташков СВ ЦКП

215р 3 -6 6502 Изпит Демиров КИС 211

221р 3 -6 2104 Изпит по Тактика на Сухопътни войски. Видолов СВ 131

К11УК2 3 -6 5101 Заключителна дискусия по проблемите на управлението при кризи, Петров БО ЦКП

контролен тест.

211р 5 -6 6103 Изпит по командване и управление. Ташков СВ 205

212р 5 -6 6107 Решаване на тест (контролна работа) по дисциплината Огнева Гюргаков СВ 213

поддръжка.

214ДО 5 -6 6408 "Контролен тест по дисциплина ""Военна история""" Станчев ЦВИИиП ЦКП

214р 5 -6 6414 Изпит Калоянов ВМС 212

215ДО 5 -6 6108 Контролна работа (тест) Панчев ВС ЦКП

216р 5 -6 6103 Изпит по командване и управление. Ташков СВ 205

224р 5 -6 2429 Контролен тест по ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОДДРЪЖКАТА НА Димитров ЛОГ 128

^ ВЪОРЪЖЕНИЕТО И БОЙНИТЕ ПРИПАСИ.

К13УЧР 5 -6 1313 Тест Миндова- НМС 110

212ДО 5 -7 6202 Изпит по тактика на авиацията и ПВО Димитров ВВСиПВ ЦКП

214ДО 7 -7 6504 Изпит. Калчев КИС ЦКП

212ДО 8 -8 5401 Контролен тест на тема „Военно лидерство на тактическо и Димитров ЛИД 205

оперативно ниво – компетентности и дейност”.

214ДО 8 -8 5401 Контролен тест на тема „Военно лидерство на тактическо и Димитров ЛИД 205

оперативно ниво – компетентности и дейност”.

215ДО 8 -8 5401 Контролен тест на тема „Военно лидерство на тактическо и Димитров ЛИД 205

оперативно ниво – компетентности и дейност”.

214ДО 9 -10 6402 Контролна работа по тематиката на модул 2 - допуск към комплексна ЦКП

задача

23.2.2010 г.

С112ар 1 -6 5203 Защита на есе по тематиката на дисциплината. Слатински НМС 105

С112ар 1 -6 5203 Защита на реферат Арменчева НМС 109

С112бр 1 -6 5203 Защита на есе по тематиката на дисциплината. Слатински НМС 105

С112бр 1 -6 5203 Защита на реферат Арменчева НМС 109

26.2.2010 г.

K32H2 1 -6 3222 Лабораторни упражнения. Контролна работа. Кошелев БРЗЕ 118

К13УЧР 1 -6 1313 Защита на реферат по Управление на човешките ресурси. Велкова МСО 110

К25АИС2 1 -6 2511 Изпит по АИСУ на БА. Ненова КИС 330

К25ИТС 1 -6 2513 Изпит по Информационни технологии и системи в административно- Демиров КИС 325

управленската дейност.

К25ЦКМ 1 -6 2519 Изпит по по Цифрови комуникационни мрежи и системи. Калчев КИС 124

КЗНиКИ 1 -6 2645 Защита на реферат / тест Димитров МИС ЦКП

Кдокт. 1 -6 0500 Защита на реферат на тема “Индивидуален учебен план за подготовка Стойков ВВСиПВ 122

на докторант”.


Скачать 190,25 Kb.
оставить комментарий
Дата06.05.2012
Размер190,25 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх