І. Поява на христинството в Британия Историята на християнството в земите на днешна Англия започва твърде рано. От 45 до 407 г южната част на о-в Великобритания icon

І. Поява на христинството в Британия Историята на християнството в земите на днешна Англия започва твърде рано. От 45 до 407 г южната част на о-в Великобритания


Смотрите также:
Англия: география, хозяйство, политическое устройство...
Република Аржентина е държава в Южна Америка...
С. П. Маркова Как Британия стала Англией...
Въведение
Великобритания | Англия Шотландия Уэльс 13 дней...
Раннесредневековая англия в источниках...
Англия старая и современная Англия...
Базови Програми “Естествени науки ”...
Собрание 4-407 14. 00 Лекция 4ч управление качеством Блесткина тв 4-407 17...
Программа работы кружка «Привет, Британия» для детей 9-11 лет Составитель: Мельникова Н. Н...
Историята на Българската комунистическата партия се представяше за история на България...
Окултната сила на копието, пронизало гърдите на Христос...Загрузка...
страницы: 1   2   3
вернуться в начало
скачать
22.11.2009.

73 Нейни автори са 46 английски епископи, начело с Томъс Кранмър. Книгата е позната и като ^ Основни наставления за християнина (The Institution of the Christian man).

74 Зноско-Боровски, протоиер. Митрофан. Цит. съч., с.105.

75 Което личи от екзекуцията на министъра Томас Кромуел и на приетия Кървав шестчленен статут, характеризиращ се с далеч по-слаба протестантска осанка, отколкото изложението от 1536 г.

76 Малицки, П. И. Цит. съч., с. 288–289.

77 Зноско-Боровски, протоиер. Митрофан. Цит. съч., с. 105.

78 Коев, Т. Цит. съч., с. 30.

79 Бьодуел, Ги. Цит. съч., с. 239.

80 Вж. Goldsmith, O. The History of England, from the earliest period to the death of George II, Vol. III. London, 1771, Chap. XXIV, p. 1.

81 Ръководителят на Регентския съвет (Regency Council) се нарича лорд-протектор (Lord-Protector, букв. господар-защитник). Относно благородническите титли: дук (Duce) = херцог; ърл (Earl) = граф.

82 Edward VI of England. // Wikipedia, the free encyclopedia.

< http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_VI_of_England#cite_ref-MacPr_1-0> 22.11.2009.

83 Бьодуел, Ги. Цит. съч., с. 239.

84 Rutledge, E. Op. cit., р. 100.

85 Зноско-Боровски, протоиер. Митрофан. Цит. съч., с. 105.

86 Бьодуел, Ги. Цит. съч., с. 240.

87 Пак там, с. 240.

88 Зноско-Боровски, протоиер. Митрофан. Цит. съч., с. 105.

89 С английско заглавие: The Articles agreed upon by the Bishops and other learned and godly men, in the last Convocation at London, in the year of our Lord 1552, for to root out the discord of opinions, and stablish the agreement of true religion; published by the King’s Majesty’s authority.

90 Wilkinson, W. F. The Articles of the Church of England, in English and Latin, 2nd revised ed. London, 1750, pp. 7–8.

91 Митев, Д. Цит. съч., с. 149.

92 Wilkinson, W. F. Op. cit., p. 9.

93 Bж. Loach, J., et. al. Edward VI (The English Monarch series). New Haven, Connecticut, 1999, pp. 101–102.

94 Bж. Ives, E. Lady Jane Grey: A Tudor Mystery. Chichester, 2009, pp. 8–9.

95 Bж. Goldsmith, O. Op. cit., Chap. XXIV, p. 32.

96 Bж. Lady Jane Grey (1537-1554). // BBC: Historic Figures.

23.11.2009.

97 Да не се бърка с Мери І Стюарт (1542-1567), кралица на шотландците, която също била римокатоличка.

98 Mary, Queen of England. // Encyclopædia Britannica, Vol. XII, 4th ed. Millar, J. Edinburgh, 1820, p. 621.

99 Бьодуел, Ги. Цит. съч., с. 240.

100 Mary, Queen of England. // Encyclopædia Britannica, Vol. XII, 4th ed., pp. 621–622.

101 The Book of Common Prayer, and Administration of the Sacraments, and other rites and ceremonies of the Church, according to the use of the Church of England. Oxford, 1784, p. 2.

102 Rutledge, E. Op. cit., р. 123.

103 Ibid., Chap. VIІ, рp. 122–123.

104 Ibid., Chap. VII, pp. 120–122.

105 Mary, Queen of England. // Encyclopædia Britannica, Vol. XII, 4th ed., p. 622.

106 Бьодуел, Ги. Цит. съч., с. 240.

107 Mary, Queen of England. // Encyclopædia Britannica, Vol. XII, 4th ed., p. 622.

108 Rutledge, E. Op. cit., р. 124.

109 Вж. Elizabeth I of England. // Wikipedia, the free encyclopedia.

28.11.2009.

110 Вж. Neale, J. E. Queen Elizabeth I: A Biography. London, 1934, p. 70.

111 Вж. Бьодуел, Ги. Цит. съч., с. 240.

112 Пак там., с. 241.

113 Вж. An Act of the Uniformity of the Common Prayer, and Service in the Church, and Administration of the Sacraments. Primo Elizabethæ. // The Book of Common Prayer… p. 2.

114 Митев, Д. Цит. съч., с. 150.

115 Малицки, П. И. Цит. съч., с. 290.

116 Андреев, И. Д. Цит. съч., с. 78.

117 Малицки, П. И. Цит. съч., с. 289.

118 Бьодуел, Ги. Цит. съч., с. 241.

119 Митев, Д. Цит. съч., с. 150.

120 Lambert, Tim. A Brief History of Christianity in England.

28.11.2009.

121 Вж. Rutledge, E. Op. cit., р. 140.

122 Вж. Starkey, David. Elizabeth: Woman, Monarch, Mission. // Elizabeth: The Exhibition at the National Maritime Museum. Еd. Doran, S. London, 2003, p. 5.

123 Бьодуел, Ги. Цит. съч, с. 242.

124 Преди да стане крал на Англия, Джеймс І бил крал на Шотландия от 1567 г., какъвто останал до смъртта си. Там той управлявал като Джеймс VІ. Принадлежал към династията Стюарт (Stewart), основана от шотландския крал Робърт ІІ през ХІV в. През ХVІІ в. Стюардите управлявали територията на целия о-в Великобритания, предявявайки изисквания и към някои територии във Франция.

125 Вж. Rutledge, E. Op. cit., р. 154.

126 Оттогава насетне, със специална наредба на крал Джеймс нар. ^ Благодарствен акт (Thanksgiving Act), в Англия, а оттам и в някои британски колонии официално се празнува 5-ти ноември, наричан от хората жаргонно нощта на откритите огньове (Bonfire Night). Англиканската църква отслужва специална благодарствена служба, а вечерта върху големи купчини от съчки и слама биват изгаряни фигури, изобразяващи конспиратора Гай Фолкс. Днес към празненствата са добавени и пищни фойерверки.

127 Stewart, A. The Cradle King: A life of James VI & I. London, 2003, p. 225.

128 Medley, D. J. A Student’s manual of English constitutional history, 6th ed. Oxford, 1925, pp. 639–640.

129 Charles I. // The official website of the British Monarchy.

30.11.2009.

130 Коев, Т., Бакалов, Г. Цит. съч., с. 179.

131 По името на холандския проповедник, теолог и професор Яков Арминий (1560-1609), който отричал учението на Калвин за предопределението.

132 Цоневски, И. К. Цит. съч., с. 34.

133 Зноско-Боровски, протоиер. Митрофан. Цит. съч., с. 106.

134 Вж. Митев, Д. Цит. съч., с. 151.

135 William Laud. // Wikipedia, the free encyclopedia.

< http://en.wikipedia.org/wiki/William_Laud> 30.11.2009.

136 Charles I. // The official website of the British Monarchy.

02.12.2009.

137 Rutledge, E. Op. cit., р. 176.

138 Цоневски, И. К. Цит. съч., с. 34.

139 Вж. Митев, Д. Цит. съч., с. 151.

140 Малицки, П. И. Цит. съч., с. 290.

141 Коев, Т., Бакалов, Г. Цит. съч., с. 179.

142 Цоневски, И. К. Цит. съч., с. 33.

143 Кръстовете на Елеанор (Eleanor crosses) били издигнати по времето на крал Едуард І (1239-1307) в памет на съпругата му Елеанор Кастилска, на всяко място, където спирала погребалната ╒ процесия. Те били общо 12 на брой, разпръснати из Източна Англия. Днес са запазени непокътнати само три.

144 Rutledge, E. Op. cit., рp. 199–200.

145 Ibid., pp. 201–202.

146 Ibid., p. 200.

147 Лорд Томъс Феърфакс (1612-1671) е генерал и парламентарен ръководител по време на републиканското управление над Англия.

148 Ibid., p. 217.

149 Вж. Marsh, J. A popular life of George Fox: the first of the Quakers. Charles Gilpin, London, 1847, pp. 27–28.

150 Armistead, W. Journal of George Fox. Vol. I, 7th ed. London, 1852, p. 85.

151 Вж. Ibid., pp. 29, 117, 312, 404.

152 Rutledge, E. Op. cit., рp. 227–228.

153 William Penn (1644-1718) е основател на щата Пенсилвания и главен архитект на нейната столица Филаделфия. Демократичните принципи, които той установява там с т. нар. Структура на Парламента (Frame of Government), по-късно послужили като вдъхновение при написването на Конституцията на САЩ.

154 Friends World Committee for Consultation. Finding Quakers Around the World.

23.12.2009.

155 Андреев, И. Д. Цит. съч., с. 79.

156 Макар и управлявал твърде кратко, Ричърд Кромуел останал в историята като най-дълголетния владетел на Англия – починал на 89-годишна възраст.

157 Вж. Goldsmith, O. Op. cit., Chap. XXXIV, p. 371.

158 Зноско-Боровски, протоиер. Митрофан. Цит. съч., с. 107.

159 Малицки, П. И. Цит. съч., с. 291.

160 Цоневски, И. К. Цит. съч., с. 34.

161 Вж. Rutledge, E. Op. cit., р. 241.

162 През 1929 г. Колман е беатифициран от папа Пий ХІ (1922-1939) като мъченик.

163 Вж. Goldsmith, O. Op. cit., Chap. XXXV, pр. 410–412.

164 Popish Plot. // Wikipedia, the free encyclopedia.

27.12.2009.

Вж. също Pollock, John. The Popish Plot: A study in the history. Whitefish, Montana, Kessinger Publishing, 2005.

165 Виги ("селската партия") е име, дадено от опозицията при крал Чарлз II в насмешка, идващо от думата whiggamore – говедар, шотландски селянин-пуритан. Има и предположение, че името идва от думата whey – суроватка, която била част от храната на най-бедните. Името тори ("съдийската партия"), съответно е друга обида, идваща от ирландската дума за разбойник – tóraidhe. Така наричали и ирландските римокатолически въстаници, които враждували с английските войници, пребиваващи там.

166 Tories. // Encyclopædia Britannica, Vol. XX, 6th ed. Maclaren, C. Edinburgh, 1823, p. 454.

167 Fraser, A. King Charles II. London, 1979, p. 450.

168 Вж. Smith, O. Op. cit., Chap. XXXVІ, pр. 453–454.

169 Джеймс ІІ, управлявал в Шотландия като крал Джеймс VІІ.

170 Цоневски, И. К. Цит. съч., с. 36.

171 Burton, Edwin. English Revolution of 1688. // The Catholic Encyclopedia, Vol. XIII. Herbermann, C. G., et al. New York, 1912. р. 17.

172 Вж. Rutledge, E. Op. cit., рp. 249-250.

173 McLynn, F. The Jacobites. London, 1985, pp. 2, 6.

174 Митев, Д. Цит. съч., с. 151.

175 Taylor, E. The Book of Rights: or Constitutional Acts and Parliamentary Proceedings. London, 1833, p. 269.

176 Цоневски, И. К. Цит. съч., с. 36.

177 The Act of Settlement. // The official website of the British Monarchy.

02.01.2010.

178 Lodge, E. The Genealogy of the existing British Peerage. London, 1832, pp. 7–8.

179 Вж. Stewart, J. The Index or Abridgement of Acts of Parliament and Convention. Edinburgh, 1777, p. 281.

180 Цоневски, И. К. Цит. съч., с. 36.

181 Пак там, с. 36.

182 Lambert, Tim. A Brief History of Christianity in England.

03.01.2010.

183 Цоневски, И. К. Цит. съч., 37.

184 Митев, Д. Цит. съч., с. 151.

185 За да не се създава объркване в случая е добре да се употреби названието Църквата на Англия, вместо Англиканската църква в Обединеното кралство. Макар и да са политически свързани в едно кралство, за църквите на останалите държави в него (като Църквата в Уейлс и Епископалната църква в Шотландия, напр.) управляващият Обединеното кралство монарх не играе ролята на Върховен управител, както е в Англия.

186 Вж. пак там, 153.

187 Doe, N. The legal framework of the Church of England. Oxford, 2003, p. 54.

188 Династията Уйндзор (Windsor), в същност представлява британския бранш на германската династия Сакс-Кобург-Гота. Името Уйндзор династията получава през 1917 г. със заповед на крал Джордж V, поради настъпилата Първа световна война, през която Обединеното кралство и Германия воюват помежду си.

189 Вж. Church of England. // BBC: Religions.

< http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/cofe/cofe_1.shtml#h3 > 03.01.2010.

190 Τhe Anglican Communion official website.

< http://www.anglicancommunion.org/index.cfm> 03.01.2010.

191 Митев, Д. Цит. съч., с. 151.

192 Вж. Anglican Communion Covenant – The Third (Ridley Cambridge) Draft. St. Andrew’s House, London, 2008, Section Three: Our Unity and Common Life (3.1.4), p. 6.

193 Ibid., p. 6.

194 Smith, P.V. The Church handbook for members of the Anglican Communion. London, Wells Gardner, Darton & Co., 1907, p. 173.

195 Anglican Communion Covenant… p. 6. Вж. също: Rosenthal, James. Living Communion: Anglican Consultative Council XIII, Nottingham. Church Publishing Inc., New York, 2006.

196 The Anglican Communion – booklet. St. Andrew’s House, London, 2008.

197 Ibid.

198 Въпросното събитие е включено в празничния календар на Книгата за обществена молитва на Епископалната църква в САЩ. Срвн.: The Book of Common Prayer and Administration of the Sacraments and other rites and ceremonies of the Church, according to the use of the Protestant Episcopal Church in the USA. New York, 1979, p. 19.

199 Вж. Bozzuti-Jones, Mark. Miter Fits Just Fine: A Story about the Rt. Rev. Barbara Clementine Harris: The First Woman Bishop in the Anglican Communion. Boston, Massachusetts, Cowley Publications, 2003.

200 Bates, S. A Church at war: Anglicans and homosexuality. London, 2004, p. 224.
оставить комментарий
страница3/3
Дата30.11.2011
Размер0,66 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3
отлично
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх