Всичко за здравето на мъжа д-р Сара Бруър Съдържание увод част първа. Сексуално здраве icon

Всичко за здравето на мъжа д-р Сара Бруър Съдържание увод част първа. Сексуално здраве


Смотрите также:
Тарифа за таксите...
Доклад по Промоция на здравето Рисков фактор...
Първа част гражданинът и обществото глобализацията между двете хилядолетия...
Висше училище по библиотекознание и информационни технологии...
Изготвил: рени жекова петрова е- mail: reni petrova@abv. Bg...
Димитър цацов класическа немска философия част първа имануел кант фабер...
Програма по история на европейските държави и сащ в ново и най-ново време (първа част: ново...
Конвергентна програма (2009-2012 г...
Република Аржентина е държава в Южна Америка...
Проф. Огнян Стамболиев Действащия гпк показа 2-3 недостатъка...
1. Увод
ТехнологияЗагрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
вернуться в начало
скачать

^ Процентно при мъжете

37%

8%

0,1%


Това изчисление в редки случаи може да е подвеждащо. Например културистите с изключителна мускулна маса мо­гат да имат ИТМ над 30, без всъщност да са пълни.

За мъжете е препоръчителен ИТМ от порядъка на 20-25, защото изключва риска от преждевременна смърт. Ако вашият ИТМ е близо до или надвишава 30 кг/м2, трябва сериозно да се замислите за отслабване. Рискът от преж­девременна смърт се удвоява, ако вашият ИТМ се движи от 30 към 40 кг/м2.

Следващата таблица дава съответстващите на ИТМ 20-25 показатели на теглото за мъже с различна височина. Така ще можете да проверите дали сте в категорията на здравословното тегло.

Височина, метри

Оптимални граници на мъжкото тегло (ИТМ=20-25), килограми

1,68

56-70

1,70

58-72

1,73

60-75

1,75

61-76

1,78

63-79

1,80

65-81

1,83

67-83

1,85

69-85

1,88

71-88

1,90

72-90

1,93

75-93

Излишното тегло се натрупва, когато за продължите­лен период от време приетата от вас енергия е повече от изразходваната. Ако сте пълен, значи години наред сте се хранили повече от необходимото. Различни фактори опре­делят колко калории на ден са достатъчни. Жизнената ви активност и метаболизмът ви също спадат към тези фактори.

От 27-годишна възраст метаболизмът ви ще се забавя през следващите 20 години общо с около 12%. Вие ще тряб­ва да ядете по-малко или да спортувате повече с напред­ването на възрастта, за да се предпазите от увеличаване на теглото — дори и ако дневният ви прием на храна остане същият. С годините човек е склонен да яде все повече и да спортува все по-малко, откъдето идва и заплахата от напълняване на средна възраст.

^ НЕОБХОДИМИТЕ КАЛОРИИ

Дневното количество на необходимите калории зави-си от възрастта, теглото и жизнената активност. За да раз­берете от колко калории на ден имате нужда за поддържа­не на теглото си, първо определете към какво ниво на жиз­нена активност спадате.

Ниво на активност 1: Прекарвате по-голямата част от деня зад бюрото, в четене на вестник, гледане на теле­визия, писане, слушане на радио. Никакъв спорт.

Ниво на активност 2: Прекарвате по-голямата част от деня в шофиране, свирене на музикален инструмент, об­ща канцеларска работа, домакинстване, лека лабораторна работа. Редки къси разходки.

--- Ниво на активност 3: Професионални и технически работници, административен и управленски персонал, търговци, чиновници, учители, преподаватели, леко градинарство. Спорт — веднъж седмично.

--- Ниво на активност 4: Продавачи, заети в обслужва­щия сектор, студенти, траспортни работници, шивачи, обущари, електротехници, механици, бояджии и декоратори, майстори на покриви, миячи на прозорци, дърводелци, колоездачи. Спорт — два пъти седмично.

Ниво на активност 5: Оператори на машини, работ­ници в промишлени предприятия, селскостопански работници, лесничеи, рибари, градинари с тежки задълже­ния, зидари, мазачи, строителни работници, дървосекачи, скиори. Спорт — три пъти седмично.

След това открийте в следващата таблица възрасто­вата група, към която принадлежите, и изберете теглото, което е максимално близко до вашето. Като засечете две­те величини, ще откриете числото, което показва какво средно количество енергия трябва да получава дневно мъж на вашите години, със същото тегло и жизнена активност. Посоченото количество калории е усреднено. Половината


Средни енергийни потребности за мъже, ккал/ден

Ниво на активност

19-29 години

1

2

3

4

5

60 кг

2,220

2.390

2,720

3,200

3,510

65 кг

2,340

2,510

2,840

3,340

3,675

70 кг

2,435

2,625

2,985

3,485

3,845

75 кг

2,555

2,745

3,100

3,630

4,010

80 кг

2,650

2,840

3,225

3,795

4,180

30-59 години65 кг

2,270

2,435

2,745

3,225

3,560

70 кг

2,340

2,510

2,840

3,345

3,680

75 кг

2,435

2,600

2,960

3,460

3,820

80 кг

2,510

2,700

3,055

3,580

3,940

85 кг

2,580

2,770

3,150

3,700

4,060

мъже в тази категория биха имали нужда от повече кало­рии от посочените в таблицата, а другата половина — от по-малко.

^ ЯБЪЛКИ" ИЛИ „КРУШИ"

Разделете обиколката на бедрата си на обиколката на талията. Ако съотношението е о-голямо от 0,95, тялото се класифицира като ябьлковидно. Ако съотношението е по-малко, тялото се определя като крушовидно.

Съотношението бедра-талия е от съществено значение. Мъжете с централно (ябълковидно) натрупване на мастна тъкан, изглежда, рискуват в по-голяма степен ла развият коронарна сърдечна болест, инфаркт, високо кръвно налягане, атеросклероза, висок кръвен холестерол, камъ­ни в жлъчката и диабет, отколкото тези с периферийно, крушовидно разпределение на тлъстините.

Причините за това не са напълно изяснени, но се смята, че са свързани с различни наследствени видове метаболизъм, при които хранителните мазнини се преработват по различен начин.

Ако вашият ИТМ е над 30 и сте „ябълковиден", вие сте сериозно застрашен от коронарно сърдечно заболяване, особено пък ако има други такива случаи в семейството ви. Все пак, за щастие, „ябълковидните" хора, изглежда, по-лесно отслабват, отколкото „крушовидните", тъй като коремните тлъстини се стягат и разбиват по-бързо, откол­кото тлъстините, отложени в подкожни депа.

Физическите упражнения също могат да ви помогнат да промените формата на тялото си. Проучванията показ­ват, че съотношението бедра-талия може да бъде проме­нено в желаната посока чрез подходяща програма от упражнения. При един експеримент 93-ма здрави добро­волци на възраст 60-70 години били подложени на съот­ветстващи на възрастта им натоварвания. Непушачите, ко­ито не са се занимавали с аеробика през предходните две години и не са взимали лекарства (освен аспирин), изпъл­нявали контролирана джогинг-програма или тренирали с фитнес-уреди за гребане и фитнес-колела в продължение на 45 минути три пъти седмично в рамките на една година. Целта била да се достигнат 75 процента от максималната честота на пулса.

По време на тази спортна програма подкожните сло­еве и обиколката на тялото намалели най-много в област­та на талията. Това предполага, че редовните сериозни за­нимания със спорт могат да снижат риска от болести, свър­зани с „ябълковидната" форма на тялото, като го транс­формират в по-здравословната „крушовидна" форма.

^ ЗАЩО ИЗЛИШНОТО ТЕГЛО Е ВРЕДНО

Наднорменото тегло и пълнотата при мъжа са свър­зани с много болести, обусловени от хранителните навици. Те включват:

Смущения в кръвообращението

• ангина пекторис

• атеросклероза (втвърдяване на артериите)

• мозъчно-съдови инциденти (инсулти)

• хипертония (високо кръвно налягане)

• инфаркт на миокарда

• периферийни съдови болести (недостатъчно оросяване)

• разширени вени.

^ Смущения в обмяната

• диабет

• хиперлипидимия (висок кръвен холестерол)

• подагра

• хемороиди

Стомашно-чревни смущения

• киселини

• камъни в жлъчката

• дивертикуларна болест

• възпалителни болести на стомаха

• синдром на нервния стомах

Дихателни смущения

• задъхваме

• хиповентилация

• апное (хъркане, недостиг на кислород през нощта)

^ Мускулно-костни проблеми

• болки в гърба

• остеоартрит

• болки в ставите

Смущения в имунната система

• автоимунна болест

• екзема

• чести инфекции

Злокачествени заболявания на:

• пикочния мехур

• простатната жлеза

• стомаха

• панкреаса

• тънките черва • дебелото черво

^ Репродуктивни проблеми

• намалено количество сперма

• намалено либидо

• слаба оплодителна способност

Ако сте с наднормено тегло, наистина трябва да пред­приемете нещо, а не да чакате болките в гърба или сърдеч­ната недостатъчност да ви подтикнат към действия.

^ КАК ДА ОТСЛАБНЕМ БЕЗ РИСК ЗА ЗДРАВЕТО

Единственият начин да отслабнете е да приемате по-малко калории, отколкото изгаряте. Най-добре е да нама­лявате теглото си постепенно, в рамките на половин-един килограм на седмица. Отслабването с по-бързи темпове ще има следните нежелателни последици:

1) ще загубите по-голям процент от мускулната маса

2) обмяната ви ще навлезе в зоната на „червения сиг­нал" и ще се забави с повече от 30%.

Тогава от момента, в който започнете да ядете повече, телесните ви запаси от мазнини ще се натрупат отново, но мускулите, които сте загубили, няма да се възстановят. Това може да доведе до увеличаване на теглото ви, като по-малка част от него ще се пада на мускулите в сравнение с периода, преди да започнете да пазите диета.

Най-добрият начин да отслабвате постепенно е да про­мените хранителните си навици, така че да приемате по-здравословна храна, без да усещате, че; сте „на диета", и същевременно да увеличите физическото си натоварване.

^ КАК ДА СЕ ХРАНИМ ПО-ЗДРАВОСЛОВНО

Поставете си за цел да приемате на ден от 500 до 80Q калории по-малко от необходимите за възстановяването на изразходваната енергия. Вашият метаболизъм бързо ще открие в запасите от мазнини недостигащото за тялото ви гориво и такa вие бавно ще започнете да отслабвате.

Променете някои навици

Превключете се на мляко със средна масленост, нискокалорийно кисело мляко, нискокалорийни сосове за салати, обезмаслено сирене и въобще към всички диетич­ни и с ниско съдържание на мазнини храни.

В идеалния случай вие трябва да получавате поне по­ловината от дневните си калории от нерафинирани въгле­хидратни храни като пълнозърнест хляб, пълнозърнести макаронени изделия, кафяв ориз, печени картофи — но без да ги заливате с калорийни сосове.

Приемането на въглехидрати има пряко отражение върху мозъка, който ви кара да се засищате по-бързо. Това също така ускорява обмяната на веществата и темдературата на тялото ви леко се покачва, което пък води до изгаряне на повече мазнини.

Здравословното хранене означава също да намалите количеството на наситените (животинските) мазнини. Забравете свинското и телешкото месо, напред към крех­кото пилешко без кожа, яжте повече риба и постни ястия. Предпочитайте грила пред пърженото, задушеното пред препеченото.

Не се изкушавайте да пропускате някое хранене — винаги закусвайте, обядвайте и вечеряйте, защото яденето стимулира обмяната на веществата и поддържа скоростта й максимално висока. В леките закуски между храненията няма нищо лошо, ако наблягате на нискокалоричното ки­село мляко, пресните плодове или пълнозърнестите печива без захар. Освен това така намалявате количеството на основното си ядене.

Предлагаме ви една удобна схема за здравословно хранене. Главното правило е:

• избягвайте червените храни

• внимавайте с оранжевите храни

• яжте колкото ви се иска от зелените храни

ЧЕРВЕНИ

ОРАНЖЕВИ

ЗЕЛЕНИ

Захар, бонбони Сладки газирани напитки Шоколад Торти Бисквити Сладкиши Понички Конфитюр Мармалад Алкохол Тлъсто месо Пълномаслено мляко Солени ядки Фъстъчено масло Майонеза Сосове за салати с олио Сметана за салата Сметана Сладолед Крем Масло Всякакви пудинги Пържени храни Шунка, колбаси Тлъсти наденици Пастет Тестени изделия Крем-супа Сосове Чипс

Мед Сирене Авокадо Шол Каши без захар Полумаслено мляко Диетична майонеза Неподсладени каши Сушени плодове Пълнозърнест хляб Пълнозърнести тестени храни Картофи Нискокалоричен ориз Яйиа ( 2 на седмица") Безсолни ядки Варен боб Банани

Зелен фасул Марули и лр. Домати Краставици Моркови Лук Пиперки Леща Зърнени храни Репички Сладка царевица Кореноплодни Карфиол Гъби Грах Зеле Магданоз Пресни плодове Пилешко месо Риба Извара Миди Обезмаслено (кисело) мляко

^ ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

Повишената физическа активност води до изгаряне на повече калории, поради което отслабването трябва винаги да се постига чрез комбинация от по-здравословно хране­не с нискомаслени продукти и по-усилено физическо натоварване. Особено ако прекарвате по-голямата част от деня седнали или прави, в сравнително неподвижна поза, е много важно да отделяте повече време за бързо ходене пеша, каране на велосипед, плуване или гимнастически уп­ражнения. Защото застоялият живот забавя обмяната на веществата, води до затлъстяване, повишаване на кръвно­то налягане, на нивото на холестерола в кръвта и пречи на организма да преработва напълно глюкозата.

Редовните физически упражнения оказват положител­но въздействие върху здравето, като ограничават апетита, стимулират обмяната на веществата и създават чувството за приток на енергия. Освен това те:

• увеличават вашата сила, издръжливост и гъвкавост

• намаляват нивото на холестерола в кръвта

• понижават кръвното налягане

• подобряват дейността на сърцето

• укрепват костите

• освобождават от депресия.

Редовното физическо натоварване значително нама­лява риска от сърдечен удар при мъжете на средна възраст. При изследването на 8 хиляди мъже между 40 и 59 години се оказало, че в групата на водещите застоял живот без никакви физически упражнения 3,1 на хиляда ежегодно имат сериозни сърдечни проблеми. В групата с леки натоварва­ния, като работа в градината, съотношението било 2,3 на хиляда. При мъжете, свикнали да се разхождат редовно,

рисковото съотношение спадало до 1 ,7 на хиляда, за уме­рено спортуващите — каране на велосипед и често посе­щение на спортните площадки —до 1 ,4 на хиляда, а между спортуващите веднъж седмично само един на хиляда имал оплаквания от сърце. При интензивно спортуващите (три пъти седмично) рискът се явявал в съотношение 0,5 на хиляда.

Други изследвания са доказали, че енергично и редов­но спортуващите мъже са два пъти по-малко застрашени от сърдечно-съдови заболявания, отколкото ленивите им събратя.

Сила, издръжливост и гъвкавост

Физическите упражнения правят тялото по-силно, за­щото увеличават мускулната маса, повишават издръжли­востта чрез натрупване на запаси от енергия в мускулите и_ ни правят по-гъвкави, като раздвижват ставите и увелича-

ват еластичността на сухожилията и

Различните спортове допринасят в различна степен за силата, издръжливостта и гъвкавостта.

За да постигнете добра форма, трябва да започнете постепенно и редовно да правите упражнения в продълже­ние поне на 20 минути най-малко три пъти седмично. Щом усетите, че сте постигнали желаната кондиция, трябва да увеличите натоварването.

^ Полза от различните спортове

Вид спорт

Издръжливост

Гъвкавост

Сила

Аеробика

***

***

**

Лека атлетика

***

**

***

Бадмингтон

**

***

**

Обръч

***

***

***

Крикет

*

**

*

Колоездене

****

**

***

футбол

***

***

***

Голф

*

**

*

Бягане

****

**

**

Карате (джудо)

*

**

*

Бейзбол

**

*

**

Гребана

***

*

**

Алпийски спортове

**

**

**

Ветроходство

***

**

**

Скуош

***

***

**

Плуване (усилено)

****

****

****

Тенис

**

***

**

Разходка (спокоен ход)

**

*

*

Разходка (бърз ход или изкачване)

***

*

**

Трениране с тежести

*

**

****

Йога

*

***

*

Легенда:

* — слабо въздействие ** — добро въздействие

* * * — много добро въздействие * * * * — отлично въздействие

Колоезденето и плуването са най-подходящи за хора с чувствителни стави, като например с артрит в. лека форма, но ако не сте спортували редовно през последните шест месеца, започнете бавно, най-добре само с по-бързи раз­ходки или с плуване и колоездене по равен терен. Ако не се чувствате в достатъчно добра форма, не се хвърляйте нап­раво в спортното бягане и не се залавяйте със скуош, кой­то е една от най-опасните игри за всеки мъж над четирийсетте, тъй като има случаи на внезапна смърт насред корта. Още по-рискована е играта за пълните и нетренирани хора.

Пристъпвайте предпазливо към всеки нов спорт и съ­образявайте натоварването си с ритъма на пулса. Винаги загрявайте преди тренировка и разпускайте след нея. А ако имате някакви здравословни оплаквания, особено свърза­ни със сърцето, или се поддържате с предписани от лекаря медикаменти, задължително се консултирайте с него, преди да се заемете с нови упражнения.

^ Как да следите пулса си

Контролирането на пулса по време на упражненията осигурява безопасно натоварване и най-рационално изга­ряне на мазнините, съпроводено с придобиване на добра форма. Пулсът се улавя най-лесно от вътрешната страна на китката към палеца (радиален пулс) или отстрани на шията под края на челюстта ( сънната артерия).

Напипайте пулса си и го избройте, след като сте пре­карали в покой около 15 минути. Сърцето на средно из­дръжливия човек прави около 70 удара в минута.

Честота на пулса за минута при покой

Физическа кондиция

50-59

60-69

70-79

80 или повече

Атлетична

Добра

Задоволителна

Лоша

Сега пресметнете максималната честота на пулса си по формулата:

220 — вашата възраст в години (вижте таблицата на следващата страница).

Физическото натоварване трябва да увеличи пулса ви до 60-80% от този максимум. Така ще сте спокоен, че уп­ражненията подобряват формата ви, без да натоварват твърде много сърцето ви. След 20 минути упражнения тряб­ва да се почувствате по-енергичен, а не по-изтощен. Тъй като е по-лесно да измервате пулса си само в продълже­ние на десет секунди, докато тренирате, таблицата съдър­жа и броя на ударите за това време, отнесени към препо­ръчителната честота на пулса за минута.

^ Препоръчителна честота на пулса по време на физическо натоварване

Възраст

(години)Максимална

честота на

пулса

(220 — възрастта)

60% от макс.

честота80% от макс.

честотаБрой пул

сации за

10 сек

20

200

120

160

20-27

25

195

117

156

20-26

30

190

114

152

19-25

35

185

111

148

19-25

40

180

108

144

18-24

45

175

105

140

18-23

50

170

102

136

17-23

55

165

99

132

17-22

60

160

96

128

16-21

65

155

93

124

16-21

70

150

90

120

15-20

Ако не сте в добра форма, когато започвате занимани­ята си със спорт, следете пулсът ви да бъде близо до дол­ната граница при десетсекундното преброяване. В продъл­жение на няколко седмици бавно увеличавайте честотата на пулса. Ако пулсът ви е по-висок от необходимото, пре­къснете упражненията и направете лека разходка, докато сърцето ви се успокои. След това можете да продължите, като намалите натоварването.

Когато спортувате, премервайте пулса си на всеки 10 минути и веднага след като свършите. Добре е да отчетете пулса си и една минута след като спрете да тренирате. Ако пулсът ви се успокоява за по-кратко време, значи физичес­ката ви форма се подобрява. След 10 минути почивка ри­тъмът на сърцето ви трябва да падне под 100 удара в минута. Ако сте много добре тренирай, пулсът ви ще на­малее със 70 удара за една минута.

Алкохол

Алкохолът е опиат, който изисква предпазливо отно­шение. Докато в безвредни за здравето количества той мо­же да намали риска от инфаркт, прекомерната употреба води до високо кръвно налягане, намалено ниво на тестостерона, потискане на сексуалното влечение, импотентност и бедно съдържание на сперма. Нещо повече, полученото при разграждането на алкохола вещество (ацеталдехид) е отрова за клетките, която уврежда черния дроб, мозъка и сърдечния мускул.

Най-удобният начин да следите какво количество ал­кохол приемате, е да пресмятате колко единици сте погълнали за една седмица:

1 единица алкохол = 100 мл (една чаша) вино = 50 мл („малко") шери = 25 мл (общоприетата по света

мярка)концентрат = 300 мл (малка бутилка) бира.

Единицата алкохол обикновено се нарича питue.

Максималното здравословно количество алкохол за един мъж седмично обикновено възлиза на 21 единици.

Много мъже имат склонност да подхождат по-внимател­но към силните питиета и да подценяват въздействието на бирата. Например мъж, който изпива две бутилки бира, приема почти 4 единици алкохол. Мъж, който изпива две чаши вино и една двойна водка, също получава 4 единици.

От някои проучвания напоследък излиза, че мъжете могат да изпиват и по 30 единици на седмица, без да уве­личават риска от сериозно заболяване. Докато обаче тези проучвания се потвърдят, все пак е по-разумно да се спре на 21 единици.

Други изследвания показват, че мъже, които пият по­вече от литър и половина бира на ден (шест единици), са

двойно по-застрашени от внезапни сърдечни проблеми с фатален изход, отколкото пиещите умерено (около един литър — от две до четири единици на ден).

Гуляйджиите и онези, които се отдават на яко пиене през почивните дни и по празниците, са също с повишен риск от внезапна смърт. Няма съмнение, че приемането на повече от 50 единици алкохол седмично сериозно ще увреди вашето здраве. Единственият алкохол, за който би могло да се каже, че има благотворно влияние върху здравето, е червеното вино, приемано, разбира се, в уме­рени количества. Интересно е, че в САЩ дори разрешават на винопроизводителите да отбелязват на етикетите върху бутилките с червено вино „Полезно за здравето". Най-мал­ко 20 изследвания по цял свят показват, че едно умерено количество алкохол (2 до 4 единици на ден) намалява с 40% вероятността от коронарни сърдечни заболявания. Особено полезно е ежедневно да се пие червено вино на трапезата. Според един специалист по гореспоменатите заболявания „половин бутилка хубаво червено вино с обяда е добро профилактично средство срещу Опасността от по­вишаване на холестерола".

Звучи успокоително, наистина, но всъщност не само на алкохола във виното се дължи неговият предпазващ ефект. Червеното вино, безалкохолното червено вино и чер­веният гроздов сок съдържат множество редки антиоксиданти, които вероятно осуетяват окисляването на холесте­рола в кръвта и предотвратяват втвърдяването на артериите. Те намаляват гъстотата на кръвта и с това снижават риска от тромбофлебити.

Установено е, че в червеното вино има антиоксиданти, по-мощни от витамин Е. Едни от тях са процианидите, чиято концентрация е 1 грам на литър. Тези полифеноли са мощни антиоксиданти и убийци на свободните радика­ли. Другите са фитолаксини — естествени противогъбични фактори в люспите на гроздето. При производството

на червено вино люспата се мачка по-продължително, от­колкото когато се прави бяло вино или шампанско, което увеличава концентрацията на тази съставка.

Разпространено е убеждението, че поето с храната, чер­веното вино разгражда мазнините и забавя абсорбирането на хранителните вещества. Вследствие на това алкохолът и антиоксидантите по-продължително време предпазват кръвта от сгъстяването, съпровождащо абсорбирането на мазнините.

Колкото и насърчително да звучи всичко това, не мо­же да се отрече, че над една четвърт от постъпващите в болница страдат от алкохолни увреждания. Пристрасте­ните към чашката страдат от следните четири патологич­ни състояния:

• увеличен черен дроб

• алкохолен хепатит

• чернодробна фиброза

• цироза.

^ УВЕЛИЧЕН ЧЕРЕН ДРОБ

Алкохолът оказва токсично въздействие върху клетка­та. За да пречистят тялото от тези отрови, клетките на чер­ния дроб зарязват ежедневните си задължения по поддър­жане на обмяната на веществата и трескаво се залавят с всички сили да превръщат алкохола първо в ацеталдехид (който е още по-токсичен), а след това и в ацетат. Дори и само един гуляй може да промени метаболизма на клетки­те на черния дроб и да предизвика тяхното уголемяване. Ензимите на чернодробните клетки се заемат да преработ­ват алкохола, поради което мастните киселини от храната биват занемарени и се натрупват под формата на гликоген. Впоследствие тези непреработени глобули мазнина се

натрупват в чернодробните клетки и те набъбват несъраз­мерно. Нарушеният метаболизъм на чернодробните клет­ки отделя голям брой вредни свободни радикали. Това още повече засилва отрицателното въздействие на продължи­телната злоупотреба с алкохол, докато чернодробните клет­ки натрупват все повече и повече мастни глобули. Черният дроб се уголемява и пожълтява. Постепенно заприличва на напомпаните тлъсти черни дробове на угояваните гъски, използвани за прочутия гъши пастет.

На този етап ензимният баланс на чернодробните клет­ки е напълно нарушен: изобилстват ензимите, разгражда­щи алкохола, които въздействат и върху тестостерона. В резултат намалява либидото и концентрацията на сперма­тозоиди. При някои мъже се стига до поява на женски по­лови белези като малки гърди (гинекомастия). Същевре­менно черният дроб произвежда по-малки количества за­хари и протеини и настъпва глад за някои витамини и минерали. Стига се до известна степен на недохранване. Но дори и в тази напреднала фаза на чернодробна дегене­рация процесът е обратим. Чернодробните клетки имат удивителната способност да се възстановяват! Дори и 90% от тях да излязат от строя, останалите могат да възстано­вят органа в първоначалния му размер.

^ АЛКОХОЛЕН ХЕПАТИТ

В някои случаи към това увреждане се добавя и възпа­ление на черния дроб, което причинява алкохолния хепатит. То може да се дължи на прекалена чувствителност към алкохола. Клетките започват да се израждат и умират. В някои от тях се натрупва стъклоподобно вещество, а други изцяло се превръщат в топчици мазнина. Мъртвите клет­ки привличат хищни бели клетки (макрофаги) от кръвта и организмът се разболява. Пациентът има температура, га­ди му се, повръща, получава болки в областта на черния

дроб и горната дясна част на коремната кухина. Възпали­телният процес прераства в жълтеница.

Възстановяването е съпроводено със сраствания и то­зи процес се нарича хепатитна фиброза.

^ АЛКОХОЛНА ФИБРОЗА

В изпълнения с мастни изродени клетки черен дроб започва да се отлага съединителна тъкан (фиброза), дори и ако алкохолният хепатит не се е намесил. Фиброзата пречи на кръвоснабдяването на черния дроб, тъй като се притис­кат вливащите се в него кръвоносни съдове. Постепенно те се издуват, разширяват се и се изливат в хранопровода, от който започва бурно кръвотечение. Понякога фиброзата е прогресивна и води до цироза, особено когато зачес­тят пристъпите на алкохолен хепатит.

ЦИРОЗА

Алкохолната цироза е сериозно алкохолно заболяване. Среща се най-често при мъжете над 40, които са пиели .много още от младежките си години. Тя се развива в ре­зултат на умирането на чернодробни клетки, фиброзата, нарушеното кръвоснабдяване и отчаяните опити на част от чернодробните клетки да възстановят тъканта. Кръвос­набдяването на новообразуваните чернодробни възелчета е недостатъчно и гладните за кръв клетки продължават да умират. Това засилва фиброзата, която притиска още по­вече кръвоносни съдове. Получава се омагьосан кръг. Островчета възстановени чернодробни клетки биват об­градени от пояси съединителна тъкан. Черният дроб се спаружва и става на възли. Вследствие недостатъчното кръ­воснабдяване регенериралата тъкан престава да функци­онира нормално, засилва се натискът върху кръвоснабдяването от храносмилателния тракт и разширените вени в хранопровода се уголемяват. Далакът също се надува, в коремната кухина се събира течност и коремът се подува.

Алкохолната цироза води до смърт от кръвотечение (често от хранопровода), от рак на черния дроб или от това, че черният дроб престава да функционира.

Въздържанието от алкохол в напредналата фаза на за­боляването може да подобри състоянието на организма, премахвайки отровите, които увреждат чернодробните клетки. Срещу събирането на течност се дават диуретични хапчета, а кървящите вени подлежат на оперативна намеса. В по-напреднала фаза обаче присаждането на черен дроб е единствената възможност за дълготрайно излекуване. 50% от мъжете с диагноза цироза умират за пет години. Сами можете да разрешите алкохолния си проблем с помощта на един простичък въпросник, съставен от препатили събратя. Отбелязвайте с точка всеки положителен отговор.

• Казвали ли сте си понякога, че трябва да намалите пиенето?

• Досаждат ли ви хората, критикуващи ви, че пиете? • Чувствали ли сте се виновен задето пиете?

• Посягали ли сте някога към чашката рано сутрин, „за събуждане"?

Ако сте събрали две или повече точки, вероятно има­те проблем с алкохола и е добре да се посъветвате с лекар.

^ ПРИСТРАСТЯВАНЕ КЪМ АЛКОХОЛА

С друг подобен тест, съставен в САЩ, се откриват признаците на алкохолно пристрастяване. Изискват се от­говори само с „да" и „не".

Въпроси

Да

Не

Смятате ли, че пиете умерено?

0

2

Смятат ли вашите близки, че пиете умерено?

0

2

Дружите ли с алкохолици?

5

0

Загубвали ли сте приятел заради пиенето?

2

0

Имали ли сте неприятности в службата или училището заради пиенето?

2

0

Пренебрегвали ли сте семейството, работата или задълженията си за два или повече дни последователно поради пиене?

2

0

Губили ли сте някога равновесие, привижда­ли ли са ви се неща или причували гласове, каквито всъщност не е имало наоколо?

5

0

Търсили ли сте помощ за разрешаване на проблема с пиенето?

5

0

Постъпвали ли сте в болница След злоупотреба с алкохол?

5

0

Санкционирани ли сте от полицията за шофиране в нетрезво състояние?

5

0

Ако имате шест и повече точки, вероятно сте пристрастен към алкохола. Незабавно се консултирайте с лекар и нап­равете пълно изследване на черния си дроб, за да разбере­те как се справя той с натоварването.

пушене

Тютюнопушенето е една от най-големите заплахи за здравето. Изследване, направено на половин милион пу­шачи, е доказало без всякакво съмнение, че рискът при тях от преждевременна смърт е два пъти по-голям, отколкото при същия брой непушачи. Особена форма на мозъчен кръ­воизлив е шест пъти по-вероятна при млади пушачи, а други

подобни проучвания са доказали, че заболявания, причи­нени от тютюна, поразяват смъртоносно 40% от пушачи­те, преди още да са се пенсионирали. Общо взето непушачите живеят поне 6 години по-дълго от пушачите. На пу­шенето се дължат сърдечно-съдови страдания като анги­на пекторис и сърдечен удар, сърцебиене, тромбоза, висо­ко кръвно налягане, нарушено кръвообращение, което на свой ред води до болки в прасците при натоварване, сенилна деменция, слепота, аневризъм на аортата; белодро­бни заболявания като хроничен бронхит и емфизема, гаст-роентерологични: възпаление на венците, лош дъх, язва; ракови заболявания на устната кухина, стомаха, панкреаса, дебелото черво, пениса, пикочния мехур, бъбреците, дро­бовете; сексуални смущения: недостатъчна ерекция, импотентност, ниска оплодителна способност.

Освен че вреди на собственото си здраве, пушачът из­лага на опасност здравето на собствените си деца. Изслед­ванията показват, че:

• 25% от смъртните случаи при кърмачета са причи­нени от излагане на цигарен дим

• 4000 спонтанни аборта годишно са резултат от съ­жителство с пушач

• малки деца в семейство на пушачи могат да разви­ят астма, екзема, кал в ухото

• бащи, които пушат повече от 20 цигари на ден, са два пъти по-често подложени на риска да създадат деца със „заешка уста", с увреждания на сърдечно­съдовата или на половата система

• децата на пушачи са два пъти по-често застрашени от левкемия или лимфома (рак на лимфните възли) и с 40% по-склонни към мозъчни тумори

• децата на страстните пушачи (11 и повече цигари

дневно) са 1,7 пъти по-уязвими от всякакви злока­чествени заболявания от връстничетата си в семейс­тва на непушачи. Това положение е още по-сериоз­но при момченцата.

Някои от тези рискови състояния се дължат на факта, че тютюнопушенето удвоява броя на свободните радикали, произвеждани в тялото всяка секунда. Те са причина за се­риозни генетични увреждания на спермата. Бащите, които продължават да пушат докато съпругата им е бременна, а и след като се роди детето, подлагат семейството си на постоянното въздействие на тютюневия дим, който се по­ема през плацентата, а впоследствие през белите дробове на кърмачето.

^ ПОЛЗАТА ДА СЕ ОТКАЖЕМ ОТ ПУШЕНЕТО

Най-хубавата страна на това усилие е, че благотвор­ното му въздействие върху здравето настъпва незабавно.

След 20 минути: Кръвното налягане и пулсът почти се нормализират.

След 8 часа: Отровният въглероден окис в организма ви спада до нормално равнище, а живото на кислорода в кръвта се повишава оптимално.

След 24 часа: Намалява рискът от сърдечен удар.

След 48 часа: Нервните окончания започват да се възстановяват; обонятелните и вкусовите усещания се изострят, съсирването на кръвта се нормализира.

След 72 часа: Дихателните пътища се отпускат и вие дишате по-леко; увеличава се обемът на белите дробове, кашлицата стихва, дишането става по-дълбоко, усеща се прилив на енергия.

След 1-3 месеца: Кръвообращението ви се подобрява, ерекцията става по-твърда, значително се повишава кон­центрацията на спермата, ходите с по-голяма лекота, белите дробове функционират три пъти по-добре.

След 5 години: Рискът от рак на белите дробове намалява двойно, понижава се рискът от преждевременно набръчкване на кожата.

След 10 години: Рискът от рак на белите дробове спа-да до нормално ниво, предраковите клетки се заместват от нормални, рискът от друг вид раково заболяване (на устата, гърлото, пикочния мехур) също спада до нормално равнище.

^ КАК ДА ОТКАЖЕМ ЦИГАРИТЕ

Никотинът води до пристрастяване и отказването от него никак не е лесно. Описаните симптоми — напрежение, агресивност, депресия, постоянно чувство на глад и жажда, избиване на топлина, запек, безсъние и липса на концент­рация — ще ви карат да се чувствате на прага на лудостта. Това е тежко изпитание за всеки и за съжаление 80% от пушачите, опитали се да откажат цигарите, се връщат към тях отново в рамките на една година. Само 30% от пуша­чите успяват да се отърват от този вреден навик, преди да са навършили 65 години.

Най-трудна е борбата с навика да слагаме ръката си пред устата. Ако пушите по 20 цигари на ден, вие правите това движение по десет пъти на една цигара, 200 пъти на ден, 1400 пъти на седмица, 73 000 пъти на година.

Опитайте следния план за отказване:

• Определете деня, в който ще захвърлите цигарите, и предварително се подгответе психически за него.

• Намерете някой приятел или близък, който има съ-

щото намерение — ще ви бъде много по-лесно, ако знаете, че не сте сам.

• Изхвърлете всички отворени кутии цигари, кибрити, запалки, пепелници и „запаси за черни дни".

• Отказвайте се от пушенето постепенно: самата мисъл, че повече няма да запалите, е достатъчно ужасяваща и трябва да се поема на порции.

• Направете таблица и отбелязвайте всеки успешен ден без цигара — за всяка успешна седмица си определете подарък, който ще си купите със спесте­ните от цигари пари.

• Намерете някаква занимавка за ръцете си, за да се отучите от навика да държите ръка пред устата си: опитайте се да моделирате, да правите оригами, да рисувате или чертаете — каквото ви хрумне!

• Всяка вечер правете редовни тренировки или се занимавайте с хоби, вместо да засядате пред телеви­зора. Упражненията освобождават в мозъка вещес­твото серотонин, което потиска никотиновия глад.

• Когато усетите нужда да пъхнете нещо в устата си, вземете изкуствена цигара — продават се по апте­ките — или си измайсторете такава от стрък целина или морков.

• Ако влечението към цигарата стане неудържимо, из­мийте устата си със силно ароматизирана паста за зъби и излезте на кратка разходка.

• Избягвайте ситуациите, при които обикновено сте пушили, или планирайте предварително как да ги преодолеете, например помолете приятелите си да не пушат около вас, направете малка разходка по време на почивката ви за кафе.

• Упражнявайте се да казвате: „Не, благодаря, аз ги отказах!" и наистина вярвайте в това.

Ако шоковата терапия не дава резултат във вашия случай, опитайте с разни заместители на никотина (дъвка, спрей за нос или лепенки), за да се преборите със себе си. Проучванията показват, че лепенките увеличават двойно шанса успешно да се откажете от цигарите. Те трябва да се поставят на обезкосмените участъци на кожата, каквато е горната част на ръката. Лепенките трябва да се сменят всеки ден и да не се махат през нощта. Можете да плувате и да се къпете с лепенката, но не се изкушавайте да пуши­те. Взаимодействието между двата вида никотин е опасно и може да доведе дори до инфаркт.

Лечение с хипноза

Можете да прибегнете до този вид лечение, ако всич­ките ви предишни опити са се оказали/неуспешни. Според едно изследване хипнозата помага на 30% от пациентите, затова тя, изглежда, е най-ефикасният метод за отказване от цигарите.

стрес

Стресът е термин, който обхваща симптомите, харак­терни за реакциите ни към твърде напрегнатия ни живот. Тези симптоми ce дължат на високото съдържание на хормона адреналин в кръвта. Определено количество стрес е необходимо за посрещане на предизвикателствата на жи­вота. Ако дойде в повече обаче, е вреден и се признава за болестотворен фактор. Когато сме под напрежение, адре­налинът вкарва системите ни в зоната на „червения сигнал": кръвната захар се покачва, за да осигури енергия, червата са празни, така че ни е по-лесно да тичаме, зениците се

разширяват и виждаме по-добре. пулсът и кръвното наля­гане с.е.повишават, за да дишаме дълбоко и осигурим не­обходимия за мускулите кислород, достъпът на кръв.към някои органи се прекъсва, за да има повече кръв за мускулите, тестисите се прибират в коремната кухина. В доисторически времена това е помагало на пещерния човек да оцелее, когато се бие или бяга от дивите зверове. Днес рядко ни се налага да се бием или да бягаме и факторите на стре­са не се трансформират в движение, а се натрупват в организма. Това може да предизвика класически пристъп на паника, придружена от симптоми на хипервентилация и физиологическите ефекти от адреналина:

Физически последици от стреса

изпотяване, избиване на топлина

• сърцебиене и ускорен пулс

• виене на свят, отпадналост, треперене

• настръхване и иглички по кожата, изтръпване

• болки в стомаха, пептична язва

• гадене, диария на нервна почва

• безсъние, кошмари, умора

• високо кръвно налягане, главоболие

• удар

• спазъм на коронарните артерии, болки в гръдния кош като от ангина пекторис

• инфаркт

• потиснат имунитет с повишена податливост на ин­фекции и дори на ракови заболявания.

Психически последици от стреса

• непреодолимо чувство на страх и тревога

• безсилие

• неувереност в себе си

• невъзможност за концентрация

• загуба на сексуално влечение, импотентност

• преждевременна или забавена еякулация

• прибягване към алкохол, цигари, наркотици

• обсебващо или натрапчиво поведение

• чувство на изолираност от колеги и приятели

• чувство за обреченост.

Стресът се поражда от два основни източника: вътреш-но и външно напрежение.

Вътрешното напрежение се създава, когато се насил­вате да работите извънредно, не отделяте време за почивка. не се наспивате, Физически не сте във форма, изтощен сте и биоритмите ви са нарушени (това става, ако сте пътува­ли дълго със самолет или работите нощна смяна).

Други вътрешни източници на стрес,са несигурността относно целите в живота иртрицателната представа за соб­ствената личност, които ви карат непрекъснато да си зада­вате въпроса дали въобще ставате за нещо. Някои личнос­тни черти водят до прекомерен стрес, дължащ се на съ­перничество и конкурентно поведение, постоянно усеща­не за спешност и неотложност на работата и невъзмож­ност за забавяне на темпото.

Външното напрежение е свързано преди всичко с промените. Това може да са промени във взаимоотноше­нията, семейството или в работата. Промените обикновено са съпроводени с чувство на безпокойство и неспособ­ност да владеете положението.

Обикновено ние сами предизвикваме стреса, защото при все че той може да е стимулиран от външен фактор, важното е как ще подходим към него.

^ СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА

Най-добрият начин да се справите със стреса е да се адаптирате към него чрез положителен конструктивен подход. Проблемите могат да бъдат анализирани логичес­ки и да се състави план за разрешаването им. Психолозите препоръчват следното:

• Разберете кои хора и ситуации ви създават стрес и защо. Понякога има само няколко дребни причини, към които можете да се приспособите или да ги из­бегнете.

• Променете това, което подлежи на промяна, после се научете да приемате това, което е неизбежно.

• Взимайте решения в спокойна обстановка, не чакай­те сроковете да ви притиснат.

• Поставяйте си реалистични.лели — разрешавайте големите проблеми един по един.

• Не мислете, че сте безпогрешен. Извинявайте се за грешките си и се учете от тях.

• Не се отказвайте, когато стане напечено — иначе ще загубите ценен опит.

• Научете се да бъдете търпеливи и да преодолявате навика си постоянно Ла бързате, особено когато шофирате. Оставете нетърпеливите шофьори да ви изпреварят, вместо да натискате газта до дупка, за да не могат да ви стигнат.

• Спирайте при жълт све­тофар, вместо да се промушвате в последния момент, вече на червено.

• Говорете по-бавно и слушайте без да прекъсвате.

• Бъдете категоричен. Казвайте твърдо „не" когато е нужно. Това ще спаси ежедневието ви от претовар­ване с непосилни задачи.

• Открийте и уважавайте добрите си страни. Попра- вете недостатъците си доколкото е възможно, пос- ле ги приемете като част от вас.

• Не си мислете, че всички останали са нещо повече от вас.

• Не очаквайте другите да се променят, преди да сте готови да промените себе си.

Спорт

Редовните занимания с плуване, ходене, колоездене и други несъстезателни спортове са от решаващо значение за преодоляване на стреса. Адреналинът изисква от вас действия, тренировките ще ви помогнат да оползотворите тази енергия и да намалите последиците от стреса.

Релаксация

Релаксацията помага да избегнете въздействието на стреса. ^ Един от най-успешните начини да се справите със стреса е да се научите да релаксирате. Определете си един час (или четири 15-минутни периода), в който всеки ден ше седите спокойно и ще четете или просто ще си затво­рите очите и ще отпочинете.

Много спомагателни терапии допринасят за преодо­ляването на стреса и ви научават да релаксирате. Това са масажът. иглолечението, водолечението, фитотерапията,

хомеопатията, йога, рефлексологията. аромотерапията и хипнозата. Опитайте с няколко от тях, за да откриете коя ви помага най-много да се разтоварите.

Хранене и стрес

Кофеинът и никотинът увеличават въздействието на стреса и е желателно да бъдат избягвани, когато сте под­ложени на натоварвания. Ограничете чая и кафето до три чаши на ден. Още по-добре е да се насочите към видовете с ниско съдържание на кофеин.

Витамин С и витамин В-комплекс намаляват под въз­действието на стреса, тъй като бързо се изразходват при метаболитните реакции. Витамин В допълнително се из­черпва и при метаболизма на алкохола и захарните изделия, към които често прибягваме в тежки моменти. Недостигът на витамин В сам по себе си води до симптоми на тревога и превъзбуденост. Така се затваря порочният кръг. Ето ня­колко съвета, които ще ви помогнат да се преборите с пос­ледиците от стреса:

Яжте храни с високо съдържание на целулоза от растителен произход.

Намалете употребата на захар, сол и наситени маз­нини.

Яжте често и по малко, за да избегнете хипогликемията (ниско ниво на кръвната захар), която също допринася за отделянето на адреналин и засилва симптомите на стреса.

Ако пушите, опитайте да спрете. За кратък период ще ви се струва, че така увеличавате стреса, но след време това ще облекчи въздействието на стреса вър­ху вашия организъм.

Ако употребявате алкохол, придържайте се към безвредни количества.

И преди всичко, научете се да релаксирате. Можете да плувате, да карате колело или да се занимавате с несъстезателни спортни дисциплини. Разходете се из парка по време на обедната си почивка. Отпуснете се за половин час във вана или се отдайте на аромотерапевтичен масаж. Каквото и да правите, от­деляйте време за пълно разтоварване.

Лесноизпълнимо упражнение за релаксация

Намерете някакво спокойно и топло място, където мо­жете да се излегнете. Това упражнение е особено ефикасно след топла вана.

Свалете обувките си и тесните дрехи, най-вече колана и вратовръзката си. Ще работите върху тялото си, стягай­ки и отпускайки различни групи от мускули, за да намалите напрежението. Затворете очите си и останете така през ця­лото време.

Първо вдигнете ръце и ги сгънете в лактите. Стиснете здраво юмруци. Концентрирайте се само върху напреже­нието в тези мускули.

Вдишайте дълбоко и бавно. Когато издишате, започ­нете да се отпускате и оставете напрежението да се изниже от ръцете ви. Разпорете юмруци и свалете ръцете до тялото. Почувствайте напрежението, което излиза от тях, докато пръстите ви не започнат да изтръпват. Можете да получите усещането, че ръцете не ви принадлежат. Продължавайте да дишате леко и бавно.

След това напрегнете раменете и врата си. повдигай­ки раменете колкото може по-високо. Почувствайте нап­режението в главата си, раменете, врата и гръдния кош. Задръжте така за момент. След това бавно оставете нап­режението да отмине.

А сега повдигнете главата си и я наведете напред. По­чувствайте напрежението във врата си. Стегнете всичките си лицеви мускули. Стиснете зъбите си, намръщете се и стиснете очите си. Почувствайте напрежението на лицето си, обтегнатостта на кожата и челюстта и бръчките на веж­дите си.

Задръжте това напрежение за няколко секунди и след това започнете да се отпускате. Докато напрежението ви се освобождава, ще почувствате приток на топлина в главата си. Ще усещате главата си тежка и наистина отпусната.

Продължете по този начин да работите върху муску­лите на гърба, като издърпате назад раменете и врата си и изпъчите гърдите си. Задръжте така известно време, пре­ди да се отпуснете на постелката. Проверете дали ръцете, главата и вратът ви са все още разхлабени.

Стегнете корема си колкото можете по-силно. Когато издишвате, бавно отпуснете мускулите и почувствайте как напрежението ви се източва. Сега издуйте стомаха си. За­дръжте това напрежение за няколко мига и след това бав­но се отпуснете. Следете напрежението да не завладее органите, които вече сте релаксирали.

Сега се концентрирайте върху краката си. Насрочете върховете на пръстите си към вас и почувствайте опънатостта на краката си отдолу. След това опънете пръстите към земята и почувствайте обтегнатостта на краката си отгоре. Останете така за известно време, а след това вдиг­нете краката си във въздуха — заедно или поотделно. За­дръжте така, после отпуснете краката си долу, за да почи­нат.

Отпуснете бедрата, седалището, прасците и стъпала­та си. Оставете ги да се огънат под собствената си тежест. Почувствайте как напрежението преминава през бедрата и се изнизва през пръстите ви. Бедрата ви ще станат тежки и отпуснати. Пръстите ви може да изтръпнат.

Сега трябва да усещате цялото си тяло много тежко и

много отпуснато. Дишайте бавно и спокойно и почувст­вайте как цялото насъбрано напрежение изчезва.

Представете си, че лежите насред топла, слънчева по­ляна и наблизо нежно ромоли поточе. Релаксирайте поне 20 минути, като проверявате дали в тялото ви все още има напрежение, и повторете, aкo е необходимо, упражнението напрягане-отпускане.

СЪН

Стресът е най-често срещаната причина за проблеми­те със съня. Изследванията показват че:

• ние прекарваме почти една трета от живота си в сън

• една трета от мъжете имат проблеми със заспива- нето или сънят им е недостатъчно продължителен

• четирима от всеки десет мъже не получават необходимото количество здрав сън през нощта и вследствие на това са в различна степен неспокойни през следващия ден

• 27% от пътно-транспортните произшествия и 87% от смъртните случаи при тях са свързани с недоспиване

• професионалните шофьори на дълги разстояния най-често катастрофират между 2 и 6 часа сутринта, когато се опитват да стоят будни прекалено дълго.

Най-честите причини за безсънието са стресът, безпокойството, изпитият в повече алкохол, никотинът. прекомерната употреба на кофеин, лошите условия за спане (шум, светлина, студ), болката, недостигът на въздух, дължащ се на проблеми в белите дробове или сърцето, проблемите с уринирането (например заболяване на простатата),

депресиите, нарушените биоритми (вследствие на работа на смени, дълъг полет със самолет), напредването на въз­растта, предписаните лекарства.

Какво представлява сънят?

Сънят е специфична форма щ „безсъзнание. Има два различни видa сън:

1. Парадоксален сън, при който очите се движат не­прекъснато, а мозъкът е в състояние, близко до буд­ното.

2. Сън на плавните вълни, през който очите са отно­сително неподвижни. Плавният сън минава през четири фази. Първо навлизаме в леката, начална фа­за на съня, след това постепенно се потапяме в най-дълбокия сън — четвъртата фаза.

Когато заспим, ние прекарваме около 90 минути в пла­вен сън, след това 10 — в парадоксален. През цялата нощ този цикъл се повтаря от 4 до 6 пъти, като все повече вре­ме се пада на фазата парадоксален, докато малко преди да се събудим, оставаме за около час в парадоксален сън. В резултат на това мъжете, които спят само по пет часа на нощ, получават същото количество сън като тези, които редовно спят по осем часа през нощта.

Учените не могат да кажат със сигурност защо спим, но за това има много теории. Сънят дава на тялото въз­можност да почива и позволява на мускулите ла се възста-новят от постоянната работа през деня. Той създава също условия обмяната на веществата да се забави и имунната система да се възстанови и да се пребори с инфекциите (по време на сън започва да се отделя хормонът на расте-жа и това стимулира възстановителните процеси).

Докато сме във фазата на парадоксалния сън, ние сънуваме, което е от значение за поддържане на психическото здраве.

Епифизата (жлеза в центъра на мозъка) играе важна роля за синхронизирането на нашите биоритми и за конт­ролирането на съня. Реагирайки на светлинните сигнали, получени през очите, тази жлеза отделя големи количест­ва от хормона мелатонин в тъмното. Много малко от него се произвежда през деня. Мелатонинът. изглежда, стиму­лира съня и може да бъде използван като естествено и не-наркотично лечебно средство за безсънието. Опитите показват, че доброволци, поели мелатонин под формата на спрей за нос, осем минути след това заспиват. За срав­нение — хора, на които е дадено леко приспивателно, зас­пиват средно след 25 минути.

Друг хормон се отделя от главния мозък в големи ко­личества малко преди събуждане, за да ни подготви за стре­са и напрежението през деня. Събуждането по всяко време на деня или нощта носи потенциална опасност, тъй като кръвното налягане и пулсът изведнъж се показват. Смята се, че това е причината мъжете с високо кръвно налягане или ангина пекторис да са повече застрашени от инфаркт в първите часове след събуждането.

Специалистите днес са на мнение, че високото кръвно налягане трябва да бъде контролирано през цялото дено­нощие и пациентите, които рано сутрин страдат от ангина пекторис, могат да си помогнат, като слагат таблетка (или впръскват спрей) под езика няколко минути преди да ста­нат от леглото. Ако рано сутрин имате високо кръвно на­лягане или симптоми на ангина пекторис, консултирайте се с лекар, за да сте сигурни, че състоянието ви е добре контролирано.

От колко сън имаме нужда

С напредването на възрастта ние имаме нужда от все по-малко сън. Бебето се нуждае от 14-16 часа сън на ден, петгодишното дете — от около 12 часа. Младите хора спят

средно по 7,5 часа на нощ, а. 95% от населението получава между 5,5 и 9,5 часа сън всяка нощ .

Възрастните хора имат нужда от най-малко сън — по-някога само 5 часа — но често подремват през деня. Хората в напреднала възраст обикновено по-трудно заспиват, стра­дат от по-чести събуждания през нощта и обикновено се будят по-рано сутрин. Нормално е да спите все по-малко с напредването на възрастта. По-добре запълнете времето на бодърстване с четене или други занимания, вместо да вземате приспивателни, тъй като създаденият от тях из­куствен сън не ви е необходим.

Съвети за по -здрав сън през нощта

1. Опитайте се да си лягате по едно и също време всяка вечер и се събуждайте по едно и също време сут­рин.

2. Уверете се, че леглото ви е удобно, стаята топла, тъмна и тиха.

З . Създайте си ритуал преди лягане — миене на зъбите, къпане, навиване на будилника — за да се настроите за сън.

4. Избягвайте неща, които пречат на съня (като кофеина, алкохола, обилни и тежки храни) — особе­но вечерта.

5. Не пийте прекалено много течности вечерта — пълният мехур със сигурност ще ви притеснява през нощта.

6. Ако не можете да заспите, не се въртете в леглото. Станете и прочетете няколко страници или погледайте телевизия за половин час.

Когато ви се доспи,

върнете се в леглото и опитайте пак. Ако сънят не идва в продължение на 15 минути, станете и повторете същата процедура.

7. Избягвайте да подремвате през деня, ако имате проблеми със съня през нощта.

8. Редовните занимания със спорт всеки ден също ще ви помогнат. Активните хора спят по-добре — но не правете тежки упражнения късно вечер. Леко раз­движване, като едночасова разходка преди лягане, ще ви се отрази добре.

Алтернативните терапии за стимулиране на съня са иглолечението, рефлексотерапията, водната терапия или масажът.

Билковите разтвори със сънотворен ефект (отвари, чайове), съдържащи валериан. хмел или цвят на часовниче, се продават навсякъде. Хомеопатичните лекарствени средства също могат да са ви от полза.

Синдром на апное

(Спиране на дишането през нощта)

Днес вече се счита, че хъркането е вредно за здравето. То е свързано със синдрома на апное — спиране на диша­нето, и засяга предимно мъже на средна възраст с наднор­мено тегло (85% от страдащите от апное са мъже, поне половината от които са клинично пълни). Неотдавнашни проучвания показват, че 1 % от мъжете на възраст между 30 и 50 години са засегнати, а по последни данни тази циф­ра е поне пет пъти по-висока.

^ Апное буквално означава без дишане. Страдащите от този синдром по време на сън от време на време спират да дишат за 10 и повече секунди. Причина за това са час­тичните увреждания на горните дихателни пътища.

Най-разпространената причина за увреждането на ди­хателните пътища е прекаленото отслабване на дихател­ните мускули. Те се отпускат и гърлото на места се дефор-

мира или езикът хлътва навътре. Увреждането на дихател­ните пътища може да се дължи и на увеличени сливици, наличие на трета сливица, уголемена щитовидна жлеза или излишни пластове тлъстини около шията. Във всички тези случаи блокираните дихателни пътища причиняват шумно хъркане. Затрудненото дишане намалява притока на въз­дух в белите дробове и води до образуването на въглеро­ден двуокис в кръвта.

Кислородният глад и натрупването на въглероден дву­окис подтикват мозъка да възстанови дишането. Когато дихателните пътища изведнъж се отворят, се произвежда хъркащ звук и спящият може да се събуди за малко. При някои това се случва стотици пъти на нощ и води до нару­шаване на съня и сънливост през деня.

Спирането на дишането се получава все по-често с нап­редване на възрастта и се влошава след употреба на алкохол. Ако проблемът се задълбочи, може да стане при­чина за високо кръвно налягане, „прескачане" на сърцето и дори за сърдечна слабост или инфаркт.

Мъжете, страдащи от спиране на дишането по време на сън, през деня би трябвало:

• да имат главоболие след ставане от сън

• да се събуждат с чувството, че са препили, въпреки че въобще не са помирисвали алкохол

• да се събуждат в шок, борейки се за глътка въздух

• да са крайно сънливи или да заспиват по всяко вре­ме

• да не могат да концентрират вниманието си доста­тъчно

• да имат проблеми с паметта

• да срещат затруднения при завършване на изрече­нието

• да се прозяват непрекъснато

да имат нарушени реакции при шофиране

• да са с понижено сексуално влечение.

Ако страдате от който и да е от тези симптоми, кон­султирайте се с лекар, особено ако и преди са ви казвали, че хъркате.

Диагнозата се поставя след преглед на пациентите в специална сънна лаборатория. Отчитат се мозъчните и мус­кулните вибрации, преглеждат се очите, дихателната сис­тема и се измерва концентрацията на кислород в кръвта, като едновременно с това се следят функциите на диафрагмата. Приема се, че пациентът страда от хъркане, ако има най-малко 15 случая на спиране на дишането или редуци­рано дишане за един час от съня.

95% от пациентите се лекуват успешно с помощта на системата, известна като продължително положително на­лягане в дихателните пътища (ППНДП), при която възду­хът се вкарва със сила в дихателните пътища през плътно прикрепена на носа маска.

При най-новите методи на лечение се използва лазер. В средата на мекото небце се обгаря участък с диаметър 2-3 см. При възстановяване на изгореното място се образува съединителна тъкан, която укрепва небцето и го предпазва от пропадане и вибрации.

Може да се наложи и по-обхватна хирургическа намеса, като отстраняване или скъсяване на мекото небце. В край­ни случаи се прави изкуствен отвор (трахеотомия) в трахеята, за да се увеличи достъпът на въздух през нощта.

Все още не съществуват лекарства против хъркане, но могат да се направят много неща за облекчаване на симпто­мите:

• Освободете се от излишното тегло.

• Избягвайте алкохола и сънотворните хапчета, тъй

като влияят върху механизма на дишането и удъл­жават периодите на хъркане.

Гледайте да спите колкото може повече: лягайте си по възможност по-рано.

Подпрете се на предпочитаната от вас страна с въз­главница или подвижна облегалка, за да не се обръщате по гръб, тъй като при тази поза небцето увисва.

• Зашийте за гърба на пижамата си торбичка с тапа или орех, за да не можете да се обръщате по гръб.

• Повдигнете горната част на леглото си с десетина сантиметра, за да не хлътва езикът назад в гърлото.

• Използвайте специални щипки, разтварящи ноздри- те, ако можете да свикнете с тях.

• Опитайте ергономичните възглавници, които дър­жат главата в най-подходящото положение.

ДЕПРЕСИЯ

Проблемите, със, съня са показателен симптом за биологическа депресия. Тя е резултат от свръхпроизводство или недостиг на химически проводници в мозъка. Значи­телно намалява равнището на трансмитера серотонин и се променят количествата на други подобни химически ве­щества като допамин.

Най-често страдат от депресия мъжете между 45 и 65 години, но за съжаление повече от половината случаи ос­тават неоткрити и нелекувани. Освен симптомите на лошо настроение и потиснатост, състоянието на биологическа депресия се характеризира още от:

• намаляване на апетита (до пълната му загуба)

• отслабване

• трудно заспиване

• събуждане в ранните утринни часове, най-често между 2 и 4

• загуба на либидото

• физическа и психическа отпадналост

• липса на интерес към околния свят

• изблици на сълзи

• неспособност за справяне със ситуации

• загуба на самочувствие

• синдрома „няма смисъл да се живее".

Депресията е сериозен проблем, който изисква неза­бавна намеса на лекар. Лечението обикновено се състои от психотерапия и медикаменти, които действат успешно само ако са предписани в подходящи дози за разумен пе­риод от време. За жалост сред повечето хора съществува убеждението, че лекарствата против депресия действат като наркотици. Това няма нищо общо с истината.

Почувствате ли някой от симптомите на биологичес­ка депресия, веднага се посъветвайте с лекар, особено ако живеете сам и няма кой да ви наглежда.

оставить комментарий
страница8/11
Дата05.11.2011
Размер3 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
отлично
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх