Годишен доклад icon

Годишен докладстраницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
вернуться в начало
скачать

Изводи :


1. Пречистени води не влошават състоянието на водоприемник – Окислителни езера.

2. Несъответствията по формите на азота са резултат от сезонните изменения и процесите, протичащи в резултат влиянието на формираните дънни седименти във водните тела на езерата. Последните са оценени в Предпроектни проучвания за “Извършени анализи на дънни седименти от окислителните езера “ – Доклад, приет от МЕЕС на МОСВ по Програма за ликвидиране на стари екологични щети.

3. Несъответствието по ХПК се обяснява с метода за определяне, основан на изпитване на оригинална водна проба с включения на наличната в нея биоценоза. Последната би следвало да не счита за органично замърсяване.


Данни от мониторинга на река Айтоска за 2007 година по Условие 10.1.4.4


 

дата


преди Луктойл Нефтохим Бургас

след Лукойл Нефтохим Бургас
t°въздух

t° вода

рН

хлориди

нераз.в-ва

НП

SO4

t°въздух

t° вода

рН

хлориди

нераз.в-ва

НП

SO4
04,01,07

5.2

3.8

7.81

72.7

49.4

0.8

82.6

5.4

3.4

7.91

70.9

50.1

0.6

63.9
08,01,07

7.4

5.9

7.95

70.9

56.4

5.1

90.6

7.2

5.8

8.4

74.4

61.4

6.3

107
18,01,07

8.6

6.1

8.25

70.9

30.9

1.3

110

8.7

6.3

8.1

78

36.7

1.7

129
24,01,07

12.3

9.6

7.91

63.8

22.7

2.7

64.3

12.5

9.7

7.99

88.6

35.9

2.3

120
29,01,07

4.4

2.3

8.05

78

22.9

0.9

100

4.6

2.4

8

78

24.7

1.1

106
06,02,07

4.2

2.8

7.98

85.1

36.9

1.2

103

4.3

3

7.96

88.6

46.8

1.3

126
13,02,07

8.2

5.5

7.88

70.9

57.5

3.8

94.8

10.1

5.7

7.86

78

55.4

4.1

123
20,02,07

9.3

10.2

8

67.4

58.7

1.6

106

6.6

6.8

8.01

88.6

51.4

2.2

90
04,03,07

14

11

8.14

69.1

27.1

2.4

106

13

11

8.36

81.5

20.8

1.65

144
12,03,07

12.8

7.8

7.99

74.5

5.9

3.65

95.7

12.4

7.5

8.03

86.9

3.3

2.9

132
19.03.07

16

10.1

8.15

60.3

25.5

2.35

103

16.2

10.3

8.03

74.4

19.7

1.85

117
26.03.07

9.8

10.1

7.82

72.7

47.6

0.6

98.8

8.1

10.1

7.84

88.6

45.5

1

131
02.04.07

14.7

10.1

8.1

67.4

41.7

0.75

99.2

14.9

10.2

8.48

95.7

37.2

0.9

150
10.04.07

15.6

12

7.93

70.9

36.2

0.85

82.8

15.8

12.2

8.18

88.6

31.2

0.7

96.6
16.04.07

14.3

11.3

7.77

99.3

16.7

1

98.5

14.1

11.2

7.75

87.7

25.9

1.6

119
25.04.07

13.8

12.7

8.09

95.7

24.6

1.35

53.6

13.4

12.5

7.82

81.5

20.3

0.9

119
03.05.07

10.8

11.4

7.92

60.3

20.1

1.25

114

11

11.6

7.8

81.5

21.6

0.8

141
07.05.07

16.8

15

7.88

56.7

25.5

1

95.4

16.4

15

7.85

85.1

36

0.8

102
14.05.07

20.6

17

7.8

70.9

61.2

0.75

55.4

21

17.3

7.78

99.3

45

0.6

99.2
21.05.07

19.2

17.8

8.2

53.2

65

0.7

98.4

19.3

17.8

8.06

99.3

54.6

0.85

110
29.05.07

22.8

19.7

7.96

53.2

134

1.4

86.4

23.5

20

7.75

99.3

165

1.1

147
07.06.07

28.6

21.5

7.9

63.8

98

1.4

143

28.4

21.4

7.92

72.7

108

1.1

121
13.06.07

26.3

19.2

8.08

63.8

81.3

0.5

59.4

28.1

19.7

7.94

97.5

86.9

0.6

94.7
18.06.07

29.3

23.5

8.01

65.6

62.9

0.45

97.3

29.9

23.7

7.94

92.2

66.1

0.75

113
25.06.07

29.9

21.1

7.76

92.7

232

1.9

96.2

31.4

23.1

7.88

93.9

236

1.45

114
03.07.07

26.3

20

7.95

70.9

85.1

0.8

86.4

28

20.7

7.89

103

89.9

1.1

140
10.07.07

29.7

22.8

7.58

67.4

30.5

0.75

84.2

30

22.9

7.76

137

72.5

1

139
17.07.07

33

20.6

7.85

70.9

36.7

0.8

79.2

33.4

20.9

7.89

124

62

0.65

139
23.07.07

33.8

22

7.69

95.7

34.8

0.85

77.5

34

22.2

7.72

128

41.9

0.6

137
01.08.07

26.7

21.3

7.99

106

42.4

1.5

94

25.4

22.8

7.83

140

56.3

0.95

145
07.08.07

23.4

20

7.63

51.4

40.5

3.05

181

23.1

20.9

7.84

126

46.4

4.35

196
13.08.07

26.2

20.7

7.87

103

67.3

2.35

75.9

26.4

20.8

7.79

117

89.7

1.6

150
дата

преди Луктойл Нефтохим Бургас

след Лукойл Нефтохим Бургас

7.52

144

53.4

1

225

t°въздух

t° вода

рН

хлориди

НВ

НП

SO4

t°въздух

t° вода

рН

хлориди

НВ

НП

SO4
21.08.07

28.7

21.6

7.74

76.2

49.9

1.55

101

30.8

23.2

7.52

144

53.4

1

225
28,08,07

24.2

19.3

7.7

70.9

76.3

0.55

91.7

24.2

21.3

7.81

128

58.4

0.85

161
04,09,07

22.8

19.8

7.81

63.8

44.3

1.15

63.8

22.9

19.8

7.61

110

66.7

0.9

154
11,09,07

21.5

15.8

7.77

70.9

59.8

1.6

87.6

21.7

16

7.79

121

49.7

1.35

157
17,09,07

21.5

15.8

7.93

70.9

54.3

0.65

73.6

21.6

15.9

7.75

128

62.6

0.4

52
24,09,07

17.1

13.3

7.66

49.6

30.7

1.05

89.7

17.3

13.4

7.58

117

34.3

0.75

117
01.10.07

18.8

16

7.7

49.6

26.1

0.95

84.8

19

16.2

7.95

124

32.8

0.8

172
08.10.07

18

16.5

7.68

58.5

42.4

0.8

88.3

17.6

17.2

7.72

129

32.6

0.95

147
15.10.07

11.3

10.5

7.87

70.9

30.7

0.8

100

11

10.4

7.84

145

35.8

0.65

179
23.10.07

16.6

14.2

7.88

69.1

53.7

1

121

16.2

15.4

7.78

140

49.7

2

142
02.11.07

13.3

13.6

7.76

67.4

26

1.35

58.7

13.4

13.8

7.79

117

40.6

1.2

133
06.11.07

6.08

7.9

7.72

70.9

24.9

1.05

65.6

6.09

8

7.81

117

48.7

0.9

116
12.11.07

8.5

8

8.17

74.4

22.3

1.35

135

8.6

8.2

8.11

99.3

33.2

1.1

194
19.11.07

11.1

10.9

7.98

60.3

33.2

0.95

144

10.4

10.9

7.82

70.9

37.8

1.9

162
26.11.07

10.8

9.5

8.14

85.1

22.7

1.3

122

11.1

9.7

8.42

106

26.4

1.1

175
06.12.07

6.8

5.1

7.98

49.6

12.3

1.15

132

6.7

5.8

7.95

74.5

11.2

0.8

110
10.12.07

9.7

7.5

7.93

81.5

18.7

1.1

116

9.8

7.6

7.81

99.3

22.4

0.85

162
18.12.07

3.4

2.8

7.89

79.8

20.8

4

77.7

3.2

2.9

7.91

97.5

13.7

1.3

152
27.12.07

6.9

4.1

7.87

79.8

11.3

0.7

86.4

7.5

9

7.77

106

14.8

1.15

178

Данните от мониторинга върху водите на р. Айтоска преди и след “Лукойл Нефтохим Бургас” показват, че Дружеството няма принос в завишаване стойностите на контролираните показатели на р. Айтоска и не води до промяна категорията й.

Условие 10.1.1.18.


Регистрирани течове от канализации през 2007г.


по ред

Регистриран пропуск по канализационната мрежа


Дата/час

^ Предприети коригиращи действия


Извършена проверка на състоянието

Отстраняване

(дата,час )

1.

ЕЛОИ в района на път №4 и 7

Май 2007

Превключен поток по ПДК-1 на път № 4

Разкриване в участъка и оценка на разрива

Септември .2007г.Условие 10.2.1.3.


Регистрирани течове от технологичното оборудване в охлаждащата система през 2007 г.


^ Регистриран пропуск

/Цех, участък,оборудване/

Дата/час

Предприети коригиращи действия

Причини за несъответствието

Превантивна дейност

Отстраняване


Етилен 150 , инст. Пиро-лиз на НОБ

поз. Алфалавал 130С

28.04.07

наблюдение

Пропуск от гарнитура на оборотна вода

Мониторинг на охлаждаща вода

16.06.07

Етилен150, инст Пропи-лен, поз.Т-552

1.06.07

наблюдение

Пропуск на газ в тръбния сноп

Мониторинг охл. вода

18.06.07

Ксилоли,инст.ХО,Риформинг и Хидриране,поз.ребойлер 210 Е2а,хладник Е15

02.08.07

Освободени от продукт ,под-готвени за ремонт

ребойлер 210 Е2а – пропуск в тръбния сноп

хладник Е15 – Пропуск от гарнитура на фланец

Мониторинг охл. вода

02.08.07

Ксилоли,инст.ХО,Риформинг и Хидриране,поз.ребойлер 210 Е6б, ребойлер 210 Е6с,

24.08.07

Освободени от продукт ,

подготвени за ремонт

ребойлер 210 Е6б – пропуск в тръбния сноп

ребойлер 210 Е6с– Пропуск от гарнитура на фланец

Мониторинг охл. вода

28.08.07

Етилен 150,инст.компремиране на пирогаз, топлообменник

207С

04.09.07

Мониторинг от отдел Корозия ПНИЛ

Пропуск в тръбния сноп

Мониторинг охл. вода

01.10.07

Ксилоли,инст.ХО,Риформинг и Хидриране, поз.

Топлообменници

100Е10А;100Е10В


29.10.07

Освободени от продукт и подготвени за ремонт

Пропуск в тръбния сноп

Мониторинг охл. вода

30.10.07

Регистриран пропуск

/Цех, участък,оборудване/

Дата/час

Предприети коригиращи действия

Причини за несъответствието

Превантивна дейност

Отстраняване

/дата,час/

АВД и Битуми, инст.АД-4, Т 109

12.01.07

Изолиран и подготвен за ремонт

Пропуск в тръбния сноп

Контрол на изход от апарата

18.01.07

КОГ, инст.КР-1, ХК 4

08.01.07

Изолиране от схема и последващ ремонт

Пропуски в тръбния сноп

Контрол на работата им след ремонта по температура и налягане

07.03.07

КОГ, инст.КР-1, Х6Б

29.01.07

Изолиране от схема и последващ ремонт

Пропуски в тръбния сноп

Контрол на работата им след ремонта по температура и налягане

09.03.07

ККр, инст.ВИ 15, Топлообменник Т 401/1

29.03.07

10.04.07

Поставена скоба

Пропуска се е увеличил

Пропуски в тръбния сноп по газ

Скобата ипритегната и пропуска се следи на всеки час със запис08.05.07

КОГ, инст.ХО-1, хладник Х1

08.04.07

Изведен от технологична схема. Пуснат хладник 2 за ремонт

Пропуски в тръбния сноп по продукт след реактора

Ремонтна дейност и изпитание

12.04.07

КОГ, инст. ХО-1, Хладник 1

17.04.07

Изолиране от схема за отсраняване на пропуска

Пропуски в тръбния сноп

Изпитване, наблюдение и контрол

20.04.07

ККр – С 100, (ХО и ГО), Хладник Х 104

22.04.07

Намалено натоварване и изолиране

Пропуск от гарнитура и в тръбния сноп

Наблюдение и контрол

26.04.07

ГО и СКА, инст. СКА и ИСКО, Топлообменник Т 51

25.04.07

Изолиране от схема за отсраняване на пропуска

Пропуск в корпуса на топлообменника

Наблюдение и контрол


26.04.07

ГО и СКА, инст.ИСКО, Топлообменник Т-7

10.05.07

Изолиран от работа

Пропуск в корпуса

Подготовка за отстраняване

11.05.07

ККр, С 300, Т 312, Т 314, Т 317/1,2

23.05.07

Намаляне на потоците към тях

Пропуски в с-мата по арматура, капаци, тапи

Наблюдава се

15.06.07

КОГ, инст.ХО-4, хладник-вентилатор LК 101/1÷4

28.05.07

Временно спрени от работа

Пропуск от тръбите

Намаляне на натоварване

10.06.07

ГО и СКА, инст.СКА, хладник Х-47

28.05.07

Изолиран от работа

Пропуск от задвижката

Наблюдава се

10.06.07

АВД и Битуми, АД-3, ВХК-7 (2 секция)

29.05.07

Заглушен и изолиран

Пропуск от тръбите

Наблюдава се до отстраняване

30.05.07

КОГ, инст. ХО-1, Хладник 1

30.05.07

Изключен от схема

Пропуски в тръбния сноп

Наблюдение и контрол

05.06.07

КОГ, инст. ХО-1, Хладник 1

31.05.07

Изключeн от схема

Пропуски в тръбния сноп

Наблюдение и контрол

06.06.07

КОГ, инст.КР-1, Х6Б

01.06.07

Изолиран от работа

Пробив в тръбните снопове на охлаждаща система

Наблюдават се дублиращите ги съдове

08.06.07
^ Регистриран пропуск

/Цех, участък,оборудване/

Дата/час

Предприети коригиращи действия

Причини за несъответствието

Превантивна дейност

Отстраняване

/дата,час/

ККр, секция 200, Т 201, Т 203, Т 204, Т 201/1,2,

Т 205/1, Т 205/2


05.06.07

Имат дефектна ведомост.


Подготвени за ремонт

Пробив в тръбните снопове, пропуски от


гарнитури

Наблюдават се по време на работа

12.06.07

АВД и Битумна, участък БИ, два пропуска по питейна и охл. пожарна вода

06.06.07

Информирани отговорни за ремонта лица от В и К. Дефектна ведомост

Спукани тръби в канализационната с-ма

Мониторинг и диагностика

15.06.07

АВД и Битумна, инст. АД-5, ВХК 101, ВХК 102, ВХК 106, ВХК 110

17.06.07

Изолирани от работа

Корозия на тръбните снопове. Спукана гарнитура на плав. глава

Намалено подаване на потоците към охл. и топл. оборудване

20.06.07

КОГ, инст.КР-1, ХК 4

26.06.07

Изолиран от работа

Пробив в тръбните снопове на охлаждаща система

Наблюдават се дублиращите ги съдове

10.07.07

Полипропилен , с.1200 и с.1300

15.03.07

Спряна техн. вода

Пробив на тръбопровода
27.03.07

Полипропилен, района на ш. 352

29.06.07

Изолиране на участъка,организация за ремонт

Пропуск на оборотна вода

Мониторинг степента на концентрация

29.06.07
оставить комментарий
страница5/10
Дата15.10.2011
Размер2,29 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх