Предговор на преводача icon

Предговор на преводача


1 чел. помогло.
Смотрите также:
Аз мисля, че изобщо е излишно да се пише предговор към автобиография...
Предговор към българското издание...
Соня хинкова югославският случай етнически конфликти в Югоизточна Европа...
Предговор учебник...
Предговор
Автобиография на един йогин Парамаханса Йогананда Предговор...
Съдържание предговор...
Пифагорейские золотые стихи с комментариями философа Гиерокла. М., “Гнозис”, 1995...
Надеждата като лабиринт” София, Издателство “виденов & син”, 1993 год...
Предговор към новото преработено издание...
Предговор Организацията, хората и тяхното управление...
Измерения на сигурността” София, Издателство “Парадигма”, 2000 год. Научни рецензенти проф д...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
вернуться в начало
скачать
^

КОНФЕСИО ФРАТЕРНИТАТИС41


ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕТО НА БРАТСТВОТО ИЛИ ВЕРУЮ НА ПОХВАЛНОТО БРАТСТВО НА ВИСОКОПОЧТЕНИЯ РОЗЕНКРОЙЦ, ОТПРАВЕНО КЪМ УЧЕНИТЕ НА ЕВРОПА (1615)

Това, което е стигнало до ушите ви за нашето братство и е станало общо достояние чрез написаната преди това от него Фама, не бива да се счита за неразумно, дръзко или измислено, още по-малко пък за произтекло и възникнало от някаква наша приумица.

Бог Йехова е този, който (след като светът почти достига края на времето си и след завършване на периода или обиколката отново бърза към началото) обръща хода на природата, така че онова, което с големи усилия и неуморен труд е било търсено по-рано, той разкрива сега пред онези, които нищо не са забелязва ли или дори не са и помисляли дотогава. На други, които жадуват да го постигнат, то бива предлагано драговолно, а на онези, които не жадуват за него, то бива, така да се каже, налагано, тъй щото за благочестивите, от една страна, се намалява цялата човешка житейска тегоба и се премахва необуздаността на непостоянното щастие,същевременно обаче се умножава лошото на лошите и наказанията,които им се събират

Въпреки че не можем да бъдем заподозрени от никого в никаква ерес или лоши намерения спрямо управлението на света, които ние осъждаме като сквернословие срещу нашия Бог Иисус Христос както от страна на Ориента, тъй и на Оксидента (разбирай: на Мохамед и на папата), и драговолно представяме и предлагаме на върховния глава на Римската империя нашата молитва, съкровеност и големи скъпоценности.

Ние счетохме въпреки всичко за разумно и подобаващо да допълним и разширим (заради учените) някои неща, останали дълбоко скрити във Фамата42 и необяснени или по особени причини дори изпуснати, но се надяваме с настоящото да направим учените още по-благосклонни и да ги спечелим още повече за нашите бъдещи намерения.

Относно промяната и подобряването на философията достатъчно добре обяснихме, че именно ти е много болна и пълна с недостатъци. Да, за нас не съществува никакво съмнение, въпреки че мнозинството погрешно представя нещата тъй, сякаш тя – и аз не зная по какъв начин – е здрава и силна, че тя все пак агонизира и скоро ще си замине от този свят.

Но също както обикновено на мястото, където се появи някоя нова болест, природата е открила и лек срещу нея, така и при някои болести и пристъпи на философията възникват и произтичат някои правилни и достатъчно добре поносими от нашето отечество средства, които отново ще я накарат да оздравее и които изглеждат и представляват нещо съвсем ново за света, комуто сега предстои да бъде обновен.

Ние обаче нямаме друга философия освен онази, която е главното и основното43, фундамент и съдържание на всички области, науки и изкуства, която, ако хвърлим поглед върху нашето столетие, може да се каже, че разбира доста от теология и медицина, но има слабо понятие от юридическа мъдрост; липсва философия, която същевременно да изследва внимателно небето и земята, или – накратко казано – задоволително да проучва и отразява човека. Затова пък всички учени, които поискат да се възползват от братския ни прием и призив, ще открият при нас неща в по-голямо изобилие, отколкото са могли да научат, проучат, повярват и изговорят досега.

Ето защо, за да споделим накратко мнението си за това, трябва с най-голямо усърдие преди всичко да се постараем да не предизвикваме единствено удивление относно нашата покана и призив, а за всеки да ста не ясно, че подобни скрити мъдрости и тайни са немалко ценени от наша страна и че не би било погрешно, ако познанието и науката ги направят достъпни за мнозина.

Защото е напълно възможно човек да си помисли и повярва, че това наше ненадейно, добронамерено предложение ще събуди много и разнообразни мисли у людете, на които още не са станали известни чудесата на шестото време44, или у тези, които поради развоя на света еднакво се съобразяват както с бъдещите, така и с настоящите неща и от най-различните пречки на това свое време са възпрепятствани тъй, че живеят и блуждаят в този свят не по-различно от слепци, които и посред бял ден не са в състояние другояче освен чрез пипане и докосване да различават и опознават нещата.

Що се отнася до първото нещо, то ние смятаме, че медитациите, проучванията и изследванията на нашия обичан Християнски отец (Кристиан Розенкройц) върху всичко онова, което е било открито, измислено, създадено, подобрено и досега разпространено или умножено от човешкия ум от началото на света, било то с помощта на Божествено разкриване и откровение или на ангелите и духовете, или чрез прозрението на ума, или чрез дългогодишни наблюдения, упражнение и опит, са толкова прекрасни, красиви и големи, че дори и всичките книги да бъдат унищожени и по Божията воля всичките писания и цялата книжнина да намерят гибелта си, то идното поколение въпреки всичко самостоятелно да може да положи с тяхна помощ нови фундаменти и да може пак да построи нов дворец или нова крепост на истината. Което вероятно и не би трябвало да бъде толкова трудно, ако отначало се започне със събарянето на старата и тъй безформена сграда, с напускането й, или като се разшири преддверието, или се пусне денят да влезе вътре в стаите, а вратите, стълбите и другите неща се променят съобразно нашето намерение.

Кому ли не би било угодно това – та нали то ще бъде разкрито всекиму, а не ще бъде само особено украшение, пазено и пестено за определеното в бъдещето време? Защо да не пожелаем от сърце да останем при едничката истина (която людете търсят, лутайки се в заблуди и погрешни пътища), в случай че Богу би било угодно шестият канделабър45 да бъде запален и да свети само за нас? Не би ли било хубаво, ако не се налагаше да се измъчваме и безпокоим нито по причина на глад и бедност, нито по причина на болест и старост?

Не би ли било нещо прекрасно, ако всеки час от живота минаваше тъй, сякаш съществуванието на всеки е започнало от самото начало на света и трае досега и би продължило до самия му край?

Не би ли било чудесно, ако би могъл да живееш на дадено място така, че нито народите, които населяват земите отвъд реката Ганг в Индия, нито пък онези, които живеят в Перу, да бъдат в състояние да скрият от теб тайните и намеренията си?

Не би ли било нещо прекрасно, ако би могъл тъй да четеш една книга, че едновременно с това да четеш, разбираш и запомняш онова, което е било, е и тепърва ще бъде във всичките книги, съществували някога, съществуващи сега или които ще съществуват и ще бъдат издадени в бъдеще?

Колко приятно би било, ако можеше да пееш тъй, че вместо скални отломъци да печелиш единствено перли и скъпоценни камъни, вместо диви животни да привличаш към себе си духовете и вместо пъкления Плутон46 да възбуждаш и вълнуваш най-могъщите князе на света?

О, люде, много по-различен е Божият съвет, който реши да умножи и уголеми нашето братство. Ние приемаме това със същата радост, с каквато получихме големите съкровища, без да имаме за това някаква заслуга, дори без да сме се надявали или мечтали предварително. Възнамеряваме да претворим всичко в дело с такава преданост, че дори и състраданието и съчувствието към собствените ни деца, които някои измежду нас в братството имат, няма да могат да ни отклонят, тъй като знаем, че тези неочаквани богатства не могат нито да бъдат предавани, нито придобивани по наследство.

Но, от друга страна, ако някой би ни отправил обвинение относно нашата дискретност за това, че тъй щедро и без да правим разлика при това, предлагаме всекиму съкровищата си, вместо по-напред да почетем набожните, учените, мъдреците или високопоставените княжески особи, а не обикновения човек, то ние не ще му противоречим, още повече, че неща от този род не са лоши или незначителни.

Но ние разкриваме само толкова от нашите тайни, че да не станат общодостъпни и известни, въпреки че Фамата бе издадена на пет езика47 и биде разкрита всекиму, защото ние, от една страна, добре знаем, че грубите, лишените от разум и глупците никога не ще се заемат с тих и няма да им посветят особено вниманието си, и защото ценим и познаваме достойнството на онези, които ще бъдат приети в нашето братство – не водени от человеческо старание, а от прави лото на нашите публикации и откровения.

Въпреки че поради това досега недостойните хилядократно би трябвало да се разкрещят и развикат, хилядократно да ни се открият и предложат, Бог заповяда обаче на ушите ни да не ги чуват. Да, Бог ни обви също така и със своите облаци, така че срещу нас, неговите слуги, да не може да бъде упражнена сила и насилие и да не можем да бъдем видени или познати от никого, та бил той и с очите на орел.

Фамата наистина трябваше да бъде написана на майчиния език на всеки един, за да не бъдат измамени и ограбени откъм научно знание онези, които (въпреки че още не са учени) Бог все пак не е изолирал от блаженството на това братство, което трябва да бъде разграничено и подразделено според определени равни ща. Тъй както онези, които живеят в град Дамеар48 в Арабия, имат политически строй, съвсем различен от този на останалите араби, защото там са на власт само мъдри и разумни люде, на които кралят е позволил да правят самостоятелно определени закони. По техен пример и политическият строй в Европа трябва да бъде изграден от нас също тъй, както е описан той от нашия Християнски отец, щом дойде и стане действителност онова, което е негова предпоставка, и когато нашата тръба с ясен звук и висок глас прозвучи от крито за всички.

Тогава именно онова, за което неколцина вече мълвят и тайно загатват като за нещо предстоящо под формата на фигури и подобия, ще изпълни цялата Земя и ще бъде свободно оповестено на всеослушание. В същата степен, както преди това мнозина благоугодни люде на папа Тиранин тайно и съвсем леко бидоха убодени и след това, най-напред в Германия, много сериозно и с особено усърдие съборени от престола им с мощни ритници49. Окончателното падане на Тиранина е оставено да се случи в наши дни, тъй че заедно с това той да бъде раздран с нокти и да бъде сложен край на магарешкия му рев от един нов глас. Ние знаем, че това до голяма степен вече е разкрито и станало известно на много учени в Германия, за която степен достатъчно свидетелстват техните произведения и тайно дадени знаци или благопожелания50

Именно тук бихме могли да разкрием цялото време, изтекло от 1378 година, в която е роден нашият Християнски отец51 досега. Защото ние много бихме искали да разкажем за това, какви промени в света е видял и оставил в наследство като знание той през сто и шестте години на своя живот52 на нашите братя и на нас самите след блажената си кончина. Но краткостта, към която трябва да се придържаме тук, не допуска това да стане сега. Може би някой друг път би било възможно да осъществим намерението си. За онези, които не презират нашия спомен, ще бъде достатъчно, че накратко се докоснахме до това, чрез което той им е подготвил пътя към едно по-здраво единение или сродяване с нас.

За когото е станало възможно да вижда и използва в своето обучение големите букви и знаци, които Господ Бог е вписал в Небесната сграда и Земята и е подновявал винаги чрез промяната във властта, за него моментът вече наближава, дори и още да не му е известно нищо за нас. И ако той не презре нашия призив, следва и да не се бои от измама, тъй като ние вещаем и открито заявяваме, че никой не ще излъже надеждата на онзи, който ще се присъедини към нас и пожелае да бъде в нашата общност при най-строго съблюдаване на тайната.

На лицемерите обаче и на онези, които търсят нещо различно от мъдростта, казваме с настоящото публично, че ние не можем да бъдем разкрити и предадени, още по-малко погубени без или против Божията воля. Върху него обаче ще се струпа заплахата и наказанието, за което се говори в нашата Фама. И тъй; подобни люде ще бъдат улучени от собствените си безбожни удари, докато нашите съкровища ще останат недокоснати, докато не дойде лъвът53 и не ги поиска за себе си, не ги получи и вземе, и употреби, за да пребъде царството Му.

Тук трябва добре да отбележим и обясним всекиму, че Бог със сигурност и в действителност е решил преди светът да е стигнал до своя край, който скоро ще последва, да изпита и получи още една такава истина, светлина, живот и великолепие, каквито загуби и проигра първият човек Адам в Рая, след което неговите потомци заедно с него изпаднаха в нищета и бидоха прокудени.

И тъй, следва ли да изчезнат всякакво робство, фалш, лъжа и мрак, които постепенно заедно с преобразованието на голямото кълбо на света са се промъкнали във всички изкуства, произведения и управления на людете и са ги затъмнили в по-голямата им част? Защото тъй са възникнали неизброимите всевъзможни погрешни мнения и ереси, правещи решението и избора даже и за най-мъдрите тежки, защото те биват възпрепятствани и заблудени, от една страна, от авторитета на философите и учените люде, а, от друга страна, от истината на експеримента и опита. Всичко това ще бъде отменено в бъдеще и ние ще видим, че на негово място ще бъде въведено вярно и сигурно правило, така благодарността се полага на онези, които са се трудили за това, а цялото дело ще се счита за най-голямото блаженство на нашето столетие.

С удоволствие признаваме, че много превъзходни люде на бъдещата реформация допринасят немалко за напредъка със своите произведения. Ние съвсем нямаме желание да си приписваме такава чест, освен ако подобно дело би било повелено и възложено единствено нам, но ние признаваме и открито свидетелстваме ведно с Господ Христос, че ако екзекуторите и изпълнителите на Божия съвет се окажат недостатъчни, то камъните биха предложили своите сили и биха заработили54

Господ Бог изпрати вече някои предварителни послания, свидетелстващи за неговата воля, като например няколко нови звезди, възникнали на небето в съзвездията Змия и Лебед55 Кое друго, ако не мощните знаци на великия Божи съвет могат да докажат всекиму и да го накарат да разбере, че във всичко, което изнамира човекът, Той оказва помощ чрез Своите тайни, скрити писма и знаци, тъй щото великата книга на живота да бъде отворена за очите на всички люде, та поне неколцина да могат да прочетат и разберат едно и също нещо.

Защото тъй както на човека са дадени два органа да чува, също тъй за да вижда и да диша два, но само един за говорене и напразно се очаква езикът да дойде от ушите, различаването на гласовете и тоновете – от очите, такива са били и по подобие епохите или времената, които са имали слух, обоняние и вкус. Но сега остава единствено в най-скоро време и езикът да получи такава чест и по такъв начин онова, което преди време е било виждано, чувано и помирисвано, най-после да бъде и изговорено, когато именно светът се събуди сега чрез него от тежкия си сън и посрещне новоизгряващото слънце с отворено сърце, гологлав и бос, весел и изпълнен с радост.

Подобни знаци и букви, каквито Бог е вложил тук и там в светата Библия, Той е вписал много ясно и в най-чудното творение на Небето и Земята, на всички животни, че именно по този начин, по който един математик и звездоброец може от много по-рано да предскаже бъдещите затъмнения, също тъй и ние да можем да разпознаем кога ще свършат мракът и затъмнението на църквата, независимо от това, за колко вре ме са се установили те. От тези букви на Божието писание сме получили нашите магически писания и сме сътворили един нов език, на който едновременно се изразява и обяснява природата на всички неща. Затова не е никакво чудо, че ние не умеем така изразително да си служим с останалите езици, които познаваме, тях бихме могли да сравним с езика56 на нашия пръв баща Адам или Енох, напълно скрит след това вследствие Вавилонското смесване на езиците.

И ние не бива да спираме, докато все още по пътя на нашето намерение има някое и друго орлово перо57 , което пречи, да напомняме всекиму прилежно и постоянно да чете светата Библия. Защото който много обича да прави това, той трябва да знае, че е изминал значителен път, за да стигне до нашето братство.

Защото както цялата същност и съдържание на нашето правило се състои в това, че никоя буква в света не бива да съществува, без да е била добре измислена и да не е била обект на внимание, то и нам са съвсем сродни и показват прилика с нас онези, за които една-единствена книга, светата Библия, е правило на живота им, цел и задача на всяко учене, да, Компендиум на целия свят и негово съдържание, и си служат с нея тъй добре, че без, разбира се, непрекъснато да я цитират, умеят въпреки това да приложат и отнесат същинския й смисъл към всички времена и възрасти на света. Защото ние нямаме навика да постулираме Светото писание и да го правим общо достояние, тъй като се намират безброй тълкуватели, някои от които го нагаждат към собственото си мнение, други някои пък се подиграват, обругават и по злостен начин го сравняват с восъчен нос, за да можело то едновременно да служи на теолози, философи, медици и математици. Срещу това ние, напротив, свидетелстваме, че от началото на света на людете не е била давана по-сполучлива, по-добра, по-чудесна и по-целебна книга именно от светата Библия. И блажен е онзи, който я има, още по-блажен, който я чете усьрдно, най-блажен обаче е онзи, който я изучи познавателно. И кой то правилно я разбере, той е най-близко до Бога и най-много прилича на Него.

Това, което бе казано във Фамата за презрението и проклятието над измамниците, срещу превръщането на металите и на най-висшето лекарство в света, желаем да се разбира в смисъл, че нямаме никакво намерение да унищожаваме или омаловажаваме този толкова необикновен Божи дар. Тъй като обаче той не винаги носи със себе си познанието на природата, която разкрива както медицината, така и безброй много други тайни и чудеса, то затова с основание би трябвало да се полагат най-много усилия за разбирането и изучаването на (натур)философията. Следователно не бива най-вещите да бъдат запознавани с тинктурата на металите, преди да са се упражнявали достатъчно дълго в познанието на природата.

Този човек трябва наистина да е ненаситен и да е стигнал толкова далеч, че нито бедност, злини или пък болести да могат да му навредят. Той трябва да се е издигнал толкова много, че да може да властва над всичко онова, което кара другите хора да страдат, да се страхуват и измъчват, и въпреки всичко в края на краищата да се заеме отново с дребни неща, да строи къщи, да води война или да се поддаде по някакъв друг начин на гордостта си, защото съществува един неизчерпаем извор на злато и сребро.

Богу всичко това се нрави другояче, защото Той въздига малките, а горделивците наказва с презрение58 На онези, които са кротки и пестеливи откъм думи, Той изпраща светите ангели, тъй че да могат да разговарят с него, а безполезните бъбривци изгонва в пустинята и пустошта. То ва е и справедливата награда на римския прелъстител, бълвал е пълно гърло своите сквернословия срещу Христа, при това посред бял ден, както станаха известни в Германия всичките му жестокости и пъклени дела, той, който не се отказва от своята лъжа, дано само изпълни мярката на греховете си и навреме получи наказанието си. Някога ще дойде време, когато тази пепелянка няма вече да съска, а тройната корона59 ще бъде унищожена, за което ще стане по-подробно дума и ще се разговаря по същество на нашата среща.

Като завършек на нашата изповед трябва още прилежно да напомним и за това, че ако не всичките, то поне повечето от книгите на лъжливите алхимици трябва да бъдат унищожени, защото те считат за шега и забава това, че злоупотребяват със свещената Троица за безполезни неща или пък че с помощта на най-причудливи фигури и мъгляви слова мамят хората и използвайки тяхното простодушие, ограбват парите им. Много подобни книги са излезли и видели бял свят, книги, които врагът на човешкото благо изцяло смесва с добрите семена, та още по-трудна да стане вярата в истината, като се има предвид, че тя е проста, обикновена и гола. Лъжата, напротив, е великолепна,представителна, будеща почит и украсена с особения ореол на божествена и човешка мъдрост.

Отбягвайте и се пазете от тези книги, вие, които сте умни, обърнете се към нас, които не се стремим към парите ви, а сами ви предлагаме драговолно нашите най-големи богатства. Ние нямаме за цел да обсебим имуществото ви с измислени, лъжовни тинктури, а жадуваме вас да направим съпричастни на нашето имане. Ние не разговаряме с вас посредством закодирани изрази, а искаме с радост да ви предвождаме в простичкото, обикновено и съвършено разбираемо тълкуване, обяснение и изучаване на всички тайни.

Ние не се стремим към това, да бъдем приети и харесани от вас, а ние самите ви каним в нашите по-разкошни от тези на кралете къщи и палати. И всичко това не поради собствена прищявка, а (за да ви стане ясно) по подбуда на Божия Дух, от Бога определени за това и принудени от изискването на днешното време.

Как мислите вие, мили хора, и какво ви е на душата сега, когато разбирате и знаете, че ние високо и чисто сърдечно се обявяваме за Христос, осъждаме папата, привърженици сме на истинската философия, водим християнски живот и призоваваме, каним и приемаме ежедневно в нашето общество още много други, на които се е явила същата тази светлина от Бога? Не мислите ли и вие за това, имайки предвид скритите във вас дарби и опита, получен от Божието слово, покрай усърдното изследване на всичките несъвършени изкуства и на много противоречиви неща вътре в тих, най-сетне да започнете заедно с нас да се стремите към усъвършенстване, да не гневите Бога и да влезете наистина във времето, в което живеете?

Ако направите това, то ползата за вас ще бъде такава,че всички блага, които природата е разпръснала навсякъде по света по един чуден начин, ще ви бъдат дадени наведнъж и заедно с това съобщени; също тъй лесно ще можете и да отхвърлите и премахнете всичко, затъмняващо човешкия разсъдък и неговото действие, а също така всички станали вече излишни понятия60

Онези обаче, които са дръзки и или заслепени от блясъка на златото, или (за да бъдем по-точни) онези, ко ито сега са наистина набожни, но от неочаквания случай да придобият толкова блага лесно биха се развратили и поддали на леност и на водене на живот в охолство и излишества – те трябва да бъдат помолени да не ни безпокоят със своите ненавременни крясъци и да помислят дали няма вече лекарство, лекуващо всички болести. От друга страна, онези, които Бог е решил да подложи на мъки чрез болести и да ги държи под ударите на съдбата, никога да не могат да се сдобият със същото това лекарство. По-нататък, дали също така и ние,които искаме да направим целия свят богат и учен и да го освободим от неизказаните страдания, бива изобщо да се разкрием и станем достояние някому без изричното Божие повеление. Да, неща та стигат толкова далеч, че никой без или против волята Божия не ще може да ни намери и вземе участие в нашите благодеяния, той по-скоро ще изгуби живота си, отколкото ще ни открие и постигне по такъв на чин желаното блаженство на братството на РозенКройц.
оставить комментарий
страница3/11
Дата12.10.2011
Размер2,82 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
отлично
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх