Предговор на преводача icon

Предговор на преводача


1 чел. помогло.
Смотрите также:
Аз мисля, че изобщо е излишно да се пише предговор към автобиография...
Предговор към българското издание...
Соня хинкова югославският случай етнически конфликти в Югоизточна Европа...
Предговор учебник...
Предговор
Автобиография на един йогин Парамаханса Йогананда Предговор...
Съдържание предговор...
Пифагорейские золотые стихи с комментариями философа Гиерокла. М., “Гнозис”, 1995...
Надеждата като лабиринт” София, Издателство “виденов & син”, 1993 год...
Предговор към новото преработено издание...
Предговор Организацията, хората и тяхното управление...
Измерения на сигурността” София, Издателство “Парадигма”, 2000 год. Научни рецензенти проф д...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
вернуться в начало
скачать
^

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБЯСНЕНИЯ


Меркурий:

Освен име на планетата Меркурий в алхимията е означение за живак, а също така завоалирано наименование на праматерията. В астрологията М. се счита едновременно за мъжка и женска планета, андрогин, срв. "химическа сватба". Според Парацелз той е един от трите градивни елемента на света наред със сярата и солта. М. представя "интелектуалния принцип" и "висшето съзнание".

Планетата М. е съответствието на земния живак, тъй както Слънцето на земното злато. Характеризиран като променлив, летлив, непостоянен, той е сравняван с Хермес.

Явява се още като вода, огън, въздушен дух, дух, душа,тоест на езика на алхимиците М. е праматерия, трансмутирана материя и философски камък.

Философски камък:

Крайният продукт на сложни и продължителни алхимични операции.


Праматерията бива превърната в него чрез трансмутацията (или правене на злато от олово или живак). За мистика философският камък е съвършена любов, облагородяваща всичко низше и съживяваща мъртвото.

Според повечето извори получаването на камъка преминава през различни трансмутационни процеси:

(Бидерман): 1. втечняване/разтваряне на праматерията в меркуриална вода; 2. заравяне в "корема на земята",при което се оцветява в черно (символ е гарванът; "нигредо") и започва да гние, 3. избелване (гарванът се превръща в гълъб; "албедо"); 4. редукция – връщане на духа обратно, материята бива хранена с философско мляко и цветът се променя първоначално в жълт; 5. почервеняване на материята – "буен червен дракон", превръщане в кръв. Успешна редукция ("рубедо"), б. коагулация или фиксиране – отново връщане към твърдата форма; 7. резултатът е Камъкът на философите. Приписва му се чудотворна сила, наречен по подобие на скъпоценните камъни. Еликсир. Вечно лекарство панацея. Жива вода.

Някои алхимични произведения ползват други наименования или сочат 4, респ. 8 и повече отделни операции.

(Цедлер): 1. калцинация; 2. сублимация; 3. разтваряне; 4. гниене; 5. дестилация; 6. коагулация(съсирване); 7. тинктура; 8. раздробяване; 9. довеждане до восъкоподобно състояние; 10. стриване (умножаване); 11. проектиране (поръсване на камъка върху трансмутиращия метал, респ. потапяне в баня). Полученият камък се означава още като Квинтесенция.

"Отбележете, че разтваряне, калциниране, оцветяване, избелване, освежаване, потапяне в баня, миене, сгъстяване,просмукване, печене, фиксиране, стриване, сушене и дестилиране са едно и също нещо и всички тези думи искат да кажат просто варене на Природата, докато стане съвършена." (У. Салмон, Библиотека на химическите философи. Книга на Синезий, т. 1, с. 180.)

Задачата на художника е да подготви материята, за да може да извлече това, което е чисто, и да изхвърли онова, което е земно и кално. Художникът или артистът са същевременно субект и обект на експеримента (алхимичния процес, наречен трансмутация): философският камък е същевременно духовно извисяване, пречистване, прераждане.

Змия:

Амбивалентен символ. Олицетворява мрака и влажността, света след грехопадението. Змията е също така носителка на светлината, пробуждането и познанието, логоса.

Разглежда се във връзка с дявола, зачеване на Земята от нея и раждане на лозовата пръчка (Северус и неговата секта произнасят проклятие над виното и разглеждат жената и сексуалността като творение на Сатаната).

Змията е символ на разума и гностичното мислене, на неправолинейното, а кръгообразно движение (край и начало образуват единство).

Змията – изчезваща и появяваща се, сменяща кожата си, е символ на регенерирането и вечния живот (кръг, образуван от змия, захапала опашката си).

Символ и на фазите на Луната.

Свързана със символа на светлината. Понятие, обединяващо природа, живот, любов и изкуство.

Символ на преливането на цветовете при трансмутацията на металите.

Мехлем (в някои алхимични текстове "мехлем на оръжието"):

Явява се при Парацелз като лекарство с дистанционно въздействие. В розенкройцерските трактати се среща във връзка с латентните сили на природата (привличащата или симпатична сила). Оръжието на ранения се намазва с приготвения по специална рецепта мехлем. За да се постигне оздравяващ ефект, е необходимо по меча или сабята да има още от кръвта или следи от кръвта на ранения. Най-често става дума за разтвор на меден сулфат, респ. варовикови минерали, съдържащи се в светлата глина.

Лозата и лозовата пръчка:

Символизира стремежа към духовно-религиозното извисяване и прозрение;сливане на Земното с Небесното.

Цветна дъга:

Символизира хармония между Небето и Земята, намира и блаженството.

Пояс, колан:

Поради кръглата форма в Египет е бил символ на властта. Германският бог Тор е притежавал пояс с необикновена мощ.

Символ на духовността, морала и нравствеността. При индийския гуру е символ на посвещаване. В Библията – символ на готовност. Девственост и непорочност. При индийците, гърците и римляните годеникът развързва пояса на годеницата си в сватбената нощ.

Ръка:

Изображението на ръка върху финикийски гробници символизира подкрепата и помощта на Бог. Символ на Слънцето е ръка с разтворени пръсти. Също така символизира Разума, сътворил света. Символ на благословия, посвещение.

Хиерос гамос:

(от гръцки: свещена сватба)

Съчетание на Небето със Земята, от което води началото си всичко живо.

Съществуват различни митове във връзка с това (гр. Зевс и Хера; инд. Шива и Шакти; все още в някои племена и народи: Бог на Небето, съединяващ се със Земята под формата на роса, дъжд, слънчеви лъчи). "Сватба" на Иисус и църквата.

Пещера:

Тъмната пещера/скалите са митичен символ на хиерос гамос (срв. сватбата на Юпитер и Юнона; рождено място на Хермес).

Инициацията според питагорейците става в пещера или под купол, чиято горна част символизира Космоса.

Триъгълник:

Според питагорейците означава Начало, възникване в космически смисъл. В херметичен смисъл триъгълникът с върха нагоре символизира мъжката създаваща сила и огъня, а триъгълникът с върха надолу символизира женското начало и водата.

Манихейците го използват като символ на Троицата (срв. и Августин); от XI век символ на триединството в християнски смисъл. Същия символ използва Я. Бьоме (1575-1624), чиято философия и теософия си служи със символи предимно от областта на природата. Всяка от страните на триъгълника според Бьоме съответства на сричка от името на Йехова.

Окото:

Заема централно място сред символите на Бьоме заедно със свързаните с него зрение, огледало, поглед (срв. огледална метафизика). Действителният земен свят възниква като огледален образ на идейния свят. Отразяването в Бог е създаване, раждане на Сина от Бащата; самопознанието се символизира от погледа (срв. залата с огледалата в Химическата сватба). Окото на Бога се символизира чрез кръг, полукръг или сфера, които са израз на съвършенство и цялостност. Душата се представя при Бьоме също като сфера.

Лилия:

Бьоме влага нов смисъл в някои алхимични символи, какъвто е лилията. В алхимията тя означава Меркурий, а при Бьоме е символ на прераждането в Св. Дух. Времето преди края на света, т.нар. седма епоха, се означава като "златно време" и "време на Лилията". Символът на лилията е също амбивалентен, в някои алхимички съчинения се прави връзка с Луцифер (срв. влиянието на този момент върху "Приказката" на Гьоте).

Възраст:

С възрастта се свързват четирите годишни времена, четирите темперамента, четирите елемента (огън, въздух, вода, земя) и т.н.

Тръба, тромпет:


Възхвала на Бога; известяване на новото; сакрална функция.

Арфа:

Символ на лечебна сила и въздействие, спасение, освобождаване от злите духове.

Феникс:

Умиращата и съживена на по-висше равнище субстанция, символ на възкресението.

Меч:

Алхимичен символ на отделянето при трансмутационните процеси; огън.

Поглъщане на едно същество от друго:

Символ на разтварянето на една субстанция в алхимичния разтворител.

Яйце:

Затвореният алхимичен съд или праматерията.

Тяло (Corpus):

Тяло на Бог и тяло на природата; огън, въздух, вода, земя. Веществото преди получаването на философския камък.

В алхимичните текстове се представя неясно и завоалирано.

Пепел:

Преходност, скръб; пречистената материя, от която възкръсва Феникс.


1 Става въпрос за масонството. – Бел. ред

2 Розенкройц. – Бел. прев.

3 Librum naturae. В оригинала тук и на други места текстът е на латински. Българският превод е мой. – Бел. прев

4 Седемте свободни изкуства" – граматика, диалектика, реторика, аритметика, геометрия, астрономия, музика, които са основните науки на античността и средните векове. – Бел. прев.

5 В действителност става дума за Дамкар. Уточнението се нрави в изданието на Дюлмен, който се нозовава на това, че името се посочва от географа Меркатор (1512-1594). – Бел. прев.

6 Кристиан Розенкройц. – Бел. прев

7 Дамкар. – Бел. прев.

8 Liber Mundi: Книга на света. – Бел. прев

9 В Мароко; център на алхимията. – Бел. прев

10 Comrnodion

11 Trigono igneo. Тройно сияние на Овен, Лъв и Стрелец. – Бел. прев

12 Теофрастус Бомбастус фон Хоенхайм, нар. Парацелз (1493-1541), известен лекар, философ и мистик, автор на множество трудове. – Бел. прев

13 Намек за Реформацията. – Бел. прев

14 Алхимията. – Бел. прев

15 Ех omnibus huius artis partibus. Тук става дума за математиката. – Бел. прев

16 Axiomata

17 Rolae

18 Fiat!

19 Pereat!

20 Н, съкр. навярно от Hermeticus. – Бел. прев

21 Confessio Fraternitatis

22 В Конфесио не се откриват 37 причини. – Бел. прев.

23 Protheus. В алхимията protheus е символ на живака и Меркурий на философите, играещ главна роля в алхимията, алхимичен символ на дух и душа, мъж и жена едновременно, принцип на променливостта. Име на морски бог. – Бел. прев

24 Post СХХ annos patebo. Те. в 1604 г. – Бел. прев

25 Една стъпка се равнява на 30,48 е м. – Бел. прев

26 Hос univers compen dium vivus mihi sepulchrum feci.

27 Неясен смисъл. – Бел. прев

28 Теофрастус Парацелзус фон Хоенхайм. – Бел. прев

29 Тестамент или Тезаурус. – Бел. прев

30 Превод на немския текст от изданието на Вер. Най-отдолу се бяха подписали петима, след това още трима братя. Накрая бе написано: 1. Pr.А.Fr. ch. electione fraternitatis caput, 2. Pr.G.V. М.Р.G. 3. Pr.R.С junior haeres S. Spiritus. 4. Fr. Е.В.М.Р.А. pictor et archi. 5. Pr. G.G.М.Р I. Cabalista. SECUNDI CIRCULI: 1. Pr. Р.А. Successor fr. I. О. Mathematicus. 2. Fr. А. successor Рг. Р. /D. 3. Fr.R. successor patris с. R. е. cum Christo triumphantis.Имайки предвид тълкуването на ськращенията от Кинаст, можем да съдим за националната принадлежноет, ерв. MPG МРА MPI: Magister provincialis Germanicus – Anglicus – Italicus Срв. Richard Kienast, Johann Valentin Andreae und Же vier echten Rosenkreutzer-Schriften (Paleaestra 152), Leipzig 1926. – Бел. прев.

31 Ех deo nascimur,

In Jesu morimur,

Per spiritum reviviscimus

32 Memoria или Memorabilia

33 В оригинала Pr.: Praeses. Пред водител. – Бел. прев.

34 Ясно се изразява симпатията на розенкройцерското братство към Лу- тер и протестантството. – Бел. прев

35 Това изречение се отнася с голяма вероятност за Рудолф П, свещения римски император от династията на Хабсбургите, същевременно крал на Австрия, Унгария, Бохемия и Моравия. Установил двора си в Бохемия (Прага), той покровителства и дава подслон на практикуващи херметици, сам увличайки се по алхимията и мечтаейки за една-единствена и истинска всеобща религия с корени в окултните учения, срв. Evans, R. J. W, Rudolph II and Ны World, Oxford, 1984. Негови гости са били Сендивогиус, Дий, Джордано Бруно, Майер. От това място в мани- феста може да се направи извод също така и за политическите възгледи и стремежи на херметиците розенкройцери. – Бел. Прев

36 Parergon: важно понятие в алхимията, използвано за означава не на "страничен", "второстепенен продукт". – Бел. прев

37 Алхимия. – Бел. прев

38 Преводачите са не известни. – Бел. прев

39 Излиза на латински език през 1615 г. – Бел. прев

40 Sub шпЬга alarum tuarum Je- hova. Срв. Пс. 16,8; 90,4. Правени са опити за доказване авторството на Андрее чрез разместване на началните букви в текста: J(ohann) V(alen tin) A(ndreae), S(tipendiarius) T(ubingensis). Срв. Дюлмен, 30; Кинаст, 126 и сл. – Бел. прев.

41 Confessio Fraternitatis

42 Рата Fraternitatis

43 Caput Seculum et Summa

44 Miranda sextae aetatis. Срв. Откр. Йоана 6,12. – Бел. прев

45 Срв. Откр. Йоана 1,12,20; 6,12. Светилникът е олицетворение на църквата и символ на християнската общност. – Бел. прев

46 Владетелят на света на мъртвите, друго име за Хадес. – Бел. прев

47 Не е известно за кои преводи става дума. – Бел. прев

48 Damear. В различни издания на Фама Фратернитатис е наричан още Дамкар и Дамаск. – Бел. прев.

49 Става дума за Реформацията на Лутер. – Бел. прев

50 Намек за предсказанията на Парацелз. Срв. изданието на Дюлмен, 37. – Бел. прев

51 Първо споменаване на рождената година на Кристиан Розенкройц. – Бел. прев.

52 Следователно починал през 1484 г. През 1483 г. е роден Лутер. – Бел. прев

53 От Иуда, т.е. Христос. Срв. Откр. Йоана 5,5; срв. също Битие 49,9. – Бел. прев

54 Срв. Лука 19,40. – Бел. прев

55 През 1604 г. са възникнали нови звезди в съзвездията Змия и Лебед. – Бел. прев.

56 Староеврейски език. – Бел. прев

57 Срв. ІІІ Ездра 11 сл. – Бел.прев

58 Срв. Петър 1,5,5. – Бел. прев

59 Намек за тиарата на папата като символ иа неговата светска власт. – Бел. прев

60 В оригинала Eccentricos и Epicyclos: понятия на античната планетарна теория, оборена от Коперник. – Бел. прев

61 В оригинала текстът е на латински.

Arcana publicata vilescunt;

et gratiam prophanata amittunt.

Ergo: пе Margaritas obiice porcis,

seu Asino substerne rosas. – Бел. прев

62 В изданието на Дюлмен е отбелязано, че от втория ден се преустановява разделението в книги. – Бел. прев

63 Вечерта на Велики четвъртък. – Бел. прев

64 4 Срв. Иезек. 1,18. – Бел. прев

65 In hoc signo vinces

66 Символ на Триединството. Алхимическият знак на Меркурий символизира в отделните си части също така Бог Отец, Син и Св Сънят със затворниците в кулата е много често използвана алегория. Тук намек за алегорията с пещерата при Платон. – Бел. прев. Дух. – Бел. прев

67


68 В оригинала всеки ред започва с главна буква. – Бел. прев

69 Старата жена (и нейният син) са разтълкувани от Кинаст, с. 44, като Исида и Хорус, респ. Реа и Зевс, които управляват в царството на мъртвите в една римска катакомба като Диспатер и Еракура. Исида представлява между другото женският елемент в голямото египетско Триединство на боговете: Осирис, Исида и Хорус. Хорус е син на Осирис и Исида и символизира изгряващото Слънце. – Бел. прев

70 Раните по главата символизират духовен дефицит. – Бел. прев

71 Символ на просветление, избавление от тъмницата, символизираща душевната слепота. – Бел. прев

72 Знак за избавление. – Бел. прев.

73 Deus Lux Solis: Светлината на слънцето е от Бога. – Бел. прев

74 Влияние на Парацелз, който разграничава светлината на Св. Дух от светлината на природата, също произтичаща от Бога. Двете се допълват взаимно, тъй както мъжът и жената. Сънят и изходът му са важни за тълкуването и разбирането на Химическата сватба. Въпреки своите човешки слабости Кристиан Розенкройц е избран да стигне до светлината на Бога по Божията милост още на този свят. Въпреки че това става "но Божия милост и без негова заслуга", все пак у автора е жива надеждата за осъществяването на "бракосъчетание" на Земята с Небесата, за осъзнаването на човека като посредник в хармоничната връзка между микрокосмоса и макрокосмоса. – Бел. прев

75 Самоосъзнаването и самопознанието, съпътстващи процеса на духовно издигане, усъвършенстване и пречистване. – Бел. прев

76 Кръстът на Андрее с цветовете червено и бяло: символ от герба на Андрее; същевременно прилика с герба на Мартин Лутер. Йохан Валентин Андрее (1586-1654), немски теолог и предполагаем автор на розенкройцерските манифести Фама Фратернитатис (съдържащ някои автобиографични елементи), Конфесио Фратернитатис и Химическата сватба на Кристиан Розенкройц. Публикуваните анонимно манифести на обвитите в тайна розенкройцери са с ясно изразена херметична, алхимична и кабалистична насоченост; тази философска насоченост е свързана с обявяването на настъпва щия нов световен ред и световна религия, на които са присъщи всеобщото братство, свободата и хармонията.

Бързината, с която се разпространяват, и интересът към тях може да се сравнят с въздействието на тезисите на Лутер. Последният известен труд на Андрее е Кристианополис, в който той описва едно идеално утопично общество, живеещо в магически град, изграден съгласно херметическата геометрия, в което свободно се развиват и изучават различни науки. В творчеството му особено се усеща силното влияние на Тобиас Хес (юрист, лекар, теолог), Безолд (с неговата мистична теология), Парацелз и херметичната мъдрост. Основоположник е на тайни християнски съюзи, които са допринасяли за извеждането на застрашените херметици на безопасни места. Още преди, но и след 30-годишната война, Андрее е радетел за обеди нението на свободомислещи от различни европейски страни в едно отворено християнско общество, имащо за цел подкрепата на истинската религия и наука и пълно освобождаване от средновековната схоластика. – Бел. прев

77 Символ на Триединството. – Бел. прев

78 Може би подобие на Hermes Trismegistos или Tabula smaragdina. – Бел. прев

79 Българският превод е направен въз основа на превода на латинския текст на немски в изданието на Дюлмен. – Бел. прев

80 Четирите пътя водят началото си от елинистично-арабския духовен свят. В начална форма при Мани и Хермес Трисмегист.

81 Като голяма част от символите и този е с двойно, религиозно-алхимично значение – гълъбът символизира Христос, но и Хермес /Меркурий. – Бел. прев

82 Символизира ерес или зли демони. – Бел. прев.

83 Стара мярка за повърхнина и неопределена дължина. – Бел. прев

84 Символ на добрите дела и на вярата. До целта Кристиан Розенкройц стига успешно до голяма степен с Божията помощ, а не толкова чрез собствените си усилия. – Бел. прев.

85 Символ на небесната мантия. Пазачът на портала не е св. Петър, а според Кинаст, с. 47, тази представа има гностично-персийско начало. – Бел. прев

86 Срв. Розен-Кройц. – Бел. прев

87 В ролята на церемониалмайсторка и управителка; алегорично представяне на алхимията. – Бел. прев

88 Date et dabitur vobis. Срв. Лука 6, 38. – Бел. прев.

89 Studio Merentis/ Salhumor (вероятно грешка) /Sponsa mittendus/ Sal Mineralz /Sal Menstrualis. – Прилежание на достойните /сол на соковете/ да се занесат на младоженеца /минерална сол/ менструална сол. – Бел. прев

90 Приемането в двореца при залез-слънце, преминаването през три порти,както и надписите символизират прехода от нощта към просветлението,пътя към християнското и алхимичното преражда не и духовно издигане. Срв. Р. Едигхофер, Розенкройцерите, с. 38 и сл. – Бел. прев.

91 Приемането в двореца при залез-слънце, преминаването през три порти, както и надписите символизират прехода от нощта към просветлението, пътя към християнското и алхимичното прераждане и духовно издигане. Срв. Р. Едигхофер, Розенкройцерите, с. 38 и сл. – Бел. прев

92 Prudentia, Potentia, Humilitas, Sobrietas (четирите по-малки тежести) и Operatio и Concordia (последните две тежести), срв. Кинаст, с. 52. – Бел. прев

93 Притежанието на златното руно се счита за равно на кралска власт и власт над движението на Слънцето. Срв. Кинаст, с. 55. – Бел. прев

94 Лъвът е един от алхимичните символи на Меркурий (Хермес). Съчетанието със златното руно навежда на мисълта за връзка между Хермес-лечителя и Агнеца (Откр. Йоана, 7,17: "Защото Агнецът, Който е сред престола, ще ги пасе и води на живи извори водни, и Бог ще отрие всяка съл за от очите им." В Химическата сватба този момент може да се изтълкува също така като символ на пергамент или книга, съдържащ тайната на правенето на злато. Някои алхимични произведения между 1598 и 1604 носят заглавието Златното руно. 100 години по-рано е основан рицарският Орден на златното руно (от Филип Добрия през 1429 в Бургундия, в чест на аргонавтите). Девойката Алхимия в манифеста не случайно е предводителка на Ордена. Срв. Р. Едигхофер, Розенкройцерите, с. 40 и сл. - Бел. прев

95 Питието означава избавление на душата. Срв. Кинает, с. 55. – Бел. прев

96 Срв. също с Конфесио. – Бел. прев

97 На истинската алхимия, която е в служба на природата и Бога. С "кралство", "кралска сватба" се символизират алхимията и алхимичните процеси. В този манифест критиката към шарлатаните и всевъзможните самозвани алхимици, мамещи хората с твърденията си, че познават тайните на правенето на злато, е особено остра. Слабостите и заблудите, греш- ките и различията в методите на учени и теолози са показани също така чрез везната на добродетелите. – Бел. прев

98 химици. – Бел. прев

99 Присъда над неверните еретици. – Бел. прев Олицетворение на небето, имащо четири стъпала. – Бел. прев

100 Присъда над Присъда над алчните и свадливите. – Бел. прев

101 нецеломъдрените и неумерените. – Бел. прев

102 Присъда над смире ните. – Бел. прев

103 Присъда над измамници и алхимици. – Бел. прев.

104 Притежаващите добродетели. – Бел. прев

105 Грехопадението на Адам и Ева. – Бел. прев

106 Символизира упование в собствената сила. Според Р. Едигхофер, с. 41,също така подобно на лъва еднорогьт е алхимичен символ Меркурий. – Бел. прев.

107 Символизира всемогъществото на Бог като съдник. Срв. Мат. 10,34. Авторът внушава, че алхимията трябва да бъде поставена в услуга не толкова на природата, колкото на Бога и спасението на душата, което е постижимо чрез самоусъвършенстването, духовното издигане и чистотата на човека. Алхимичните символи, криещи се зад еднорога и лъва, тук се явяват заедно с гълъба, който може да се изтълкува като Св. Дух. Срв. Едигхофер, с. 41. – Бел. прев.

108 Срв. Бит. 8,11. – Бел. прев.

109 Пречистване на избраниците. Срв. Числа 8,7. – Бел. прев

110 Пажовете изобразяват низши по ранг полубогове. Срв. Кинаст, с. 60. –Бел. прев

111 Символ на непрестанно възраждащия се, вечен живот. – Бел. прев

112 Митологична птица с тяло на лъв, глава на орел и дълги нокти на краката или гигантска птица с лъвски лапи и човешка глава. Срв. с херувим като плод на израелитянското религиозно въображение и символ на божествената сила, мощ и мъдрост. – Бел. прев

113 Символи на всевишния Бог. – Бел. прев

114 Преди идването на Христос или преди Реформацията. – Бел. прев.

115 така се наричаше астрономът

116 Типичен за алхимичните съчинения образ на "стария мъж", респ. "мъдрец", който носи със себе си традиционната мъдрост, бди над добродетелите, намира винаги изход и решение на проблемите, намиращо се в сферата на неосъзнатото. Срв. Юнг, Събрани съчинения в 17 тома, Олтен /Фрайбург, 1944 и сл. – Бел. прев

117 Solution. Също алхимична фаза на разтварянето. – Бел. прев

118 Гатанката с числата е разгадана от Кинаст, с. 64 и сл. Девойката на Светлината се нарича Alchemia. – Бел. прев

119 Навярно религиозни символи. – Бел. прев

120 Основните Кралицата представлява набожността или теологията. – Бел. прев.добродетели: Fortitudo, prudentia, temperantia, justi tia. – Бел. прев

121


122 Тежестта символизира най-висшата добродетел – вярата, която бива поверена не случайно на девойката Алхимия. Този момент показва, че авторът на манифеста застъпва схващането на Парацелз за двете форми на алхимията: от една страна, алхимия в светлината на природата, медицината, а, от друга страна, в светлината на Св. Дух – "небесна" алхимия. Срв. Р. Едигхофер, с. 43. –.Бел. прев.

123 На алхимията. – Бел. прев

^ 124 HERMES PRINCEPS. POST ТОТ ILLATA GENERI HUMANO DAMNA, DEI CONSILIO: ARTISQUE ADMINICULO

125 MEDICINA SALUBRIS FACTUS HEIC FLUO.

Bibat ех mе qu postest, lavet, qu vult:

turbet qu audet:

BIBITE FRATRES, ЕТ VIVITE.

Хермес-Меркурий е главна фигура в алхимията – живак, вода, огън, въз- душен дух, Божи син наред с Христос (според Кунрат), а тук превъплъщаващ се в целебната течност. Отново се прави разграничението от псе- вдоалхимията, от фантазиите на правачите на злато. Ясно личи влиянието на Парацелз. Срв. по-горе. Следва текст, написан е тайно писмо, разчетен от Кинаст, 68. Това е годината на раждане, 1378, на Кристиан Розенкройц, потвърждаваща се в Конфесио. – Бел. прев

126 Церемония на пречистването (прераждането): кръщаване с вода, пиене на свещени течности, въвеждане (обличане) и посвещаване. – Бел. прев./.Алхимични символи за злато и сребро. – Бел. прев./. Върху другата страна се четяха думите: Сиянието на месеца ще бъде като сиянието на слънцето и сиянието на слънцето ще бъде седем пъти по-светло, отколкото е сега Срв. книга на пр. Исаия 30,26. – Бел. прев

127 Купидон или Ерос символизира любовта и душевната сила. Фигурата води началото си от херметично-гностичните съчинения. – Бел. прев

128 Библията. – Бел. прев

129 Срв. Божия часовник във Фама Фратернитатис. – Бел. прев

130 Змията в мъртвешката глава символизира смъртта и прераждането. – Бел. прев

131 Срв. Втора кн. Мойсей 2. – Бел. пре в

132 По Кн. на пророк Даниила 7. – Бел. прев./, тъй както са видени и подробно описани в неговите видения, като всичко това имаше определено значение Тук Кинаст, с. 32, предполага влияние на Дантевото Чистилище. – Бел. прев.
оставить комментарий
страница10/11
Дата12.10.2011
Размер2,82 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
отлично
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх