Въведение icon

Въведение


Смотрите также:
Съдържание
План за действие...
Въведение
Изследване състоянието на широколентов ия достъп в република българия софия 2009 г. Съдържание...
Въведение
По програма socrates gr u ndtvig 2 съдържани е: Въведение Резюме на проекта Изпълнение на...
Въведение
Приключението да откриеш себе се Станислав Гроф въведение...
Въведение
Програмата за опазване и възстановяване на околната среда на Община Велики Преслав за периода...
Лекция Въведение 7 Лекция Гръцка алхимия...
Неделчев, Денчо Илиев. Маркетингова етика. Учебно пособие...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
скачать
75 библейски въпроса


от Гари Норт


Въведение

(това може да промени живота Ви)


Води се война. Война между християнството и хуманизма. От 1975 година стотици хиляди християни в САЩ започнаха да осъзнават заплахата над християнството, причинена от хуманизма. Учудващо е колко дълго време е нужно на християните да осъзнаят, че хуманизмът е вражеска религия - около век.

Хуманизмът се проявява в много форми: светски хуманизъм (“човекът е мерило за всички неща“), религиозен хуманизъм (“човекът еволюира в бог”), и дори самопрокламиран християнски хуманизъм (“Божиите закони и логика и законите и логиката на автономния човек всъщност не са в конфликт”). Тази книга разглежда грешките и явните лъжи на християнския хуманизъм тъй като повечето вярващи в Библията християни, все още не са наясно какво представлява той.

Днес има десетки хиляди християнски студенти, които посещават мними християнски колежи. Всеки ден те биват изложени на религията на хуманизма, но винаги маскирана като консервативно, фундаментално или евангелско християнство. Християнинът, студент в светски колеж поне осъзнава, че бива индоктриниран от представителите на чужда религия; християнинът посещаващ християнски колеж или семинария може да не осъзнава този факт. Всъщност той вероятно ще бъде шокиран да открие това, и същото би било със спонсорите на колежа.

Преди време, през 1976, редактирах книга с твърди корици, наречена ^ Foundations of Christian Scholarship, която очертава много от хуманистичните презумпции, положени в основата на различни академични дисциплини: психология, история, образование, икономика, социология, математика и философия. Книгата също така запознава християнските студенти с една последователна християнска научна система. Факт е, че презумпциите на всички академични дисциплини, преподавани в светските университети, са враждебни спрямо това, което Библията поучава относно Бога, човека и закона. (Можете да поръчате копие от тази книга чрез Тhoburn Press, P.O.Box 6941 Tyler, Tx 75711; $7.50. Ako сте студент в университета, вие се нуждаете от тази книга.)

В някои области, като психология, антропология и социология преподаватели със степен доктор по философия са в действителност винаги самоосъзнати хуманисти и би трябвало да бъдат считани от студентите си за теологически заподозрени, докато докажат невинността си чрез потвърждаване на Библейския възглед за греха, изкуплението и възстановяването вместо фройдисткия или медицинския възглед за греха. Всеки, който се съмнява, че Фройд е бил напълно некоректен и определено враждебен към християнството от началото до края, би трябвало да прочете малката книжка на Р. Дж. Ръшдууни, Freud, публикувана от издателство Presbyterian & Reformed Publishing Co., което също публикува превъзходните книги на Джей Е. Адамс за съветване и по-специално Competent to Counsel. Бих казал, че всеки преподавател, който е откровено неприятелски към техниките за “ноутетично [поучително] съветване" на Адамс, би трябвало да се счита за виновен до доказване на невинността му. Тъй като психологията е наука за човека, доктрините за греха и изкуплението са основни за разбирането на психологията. Хуманистите отхвърлят библейския възглед за човека.

Въпреки това, тъжен факт е, че мнозина, ако не повечето преподаватели в християнски университети споделят някои от основните философски и теологични предпоставки на хуманизма дори когато те самите не се определят като хуманисти. Те са били научени на някои възприети схващания за Библията и християнството, които просто не са верни, но те наистина смятат, че са верни. Тези хуманистични предпоставки са се вмъкнали дори в библейските факултети и видът християнство, което израства, е съвсем безпомощен в предизвикването на светския хуманизъм, точно заради еднаквите с хуманизма схващания за Бог, човек и закон.

Учудващо е, че това е вярно и за някои от най-видните консервативни библейски проповедници в нацията. Нямам предвид маскирания хуманизъм на Робърт Скулър, с неговия християнски хуманизъм на “самооценка” и “самостоятелност”; имам предвид пастори фундаменталисти, които са възприели някои от основните принципи на хуманизма, без никога да подозират, че това са първите принципи на главната религия, вражеска на християнството.

Това, което тази малка книжка предлага, са 75 обикновени библейски въпроса в три подобласти, даващи възможност на студентите да изпитат себе си и своите преподаватели дали скрити хуманистични схващания са проникнали мисленето им. (Наблягам на факта, че значението на тази книга е преди всичко да изпитате себе си; Исус ни предупреди да извадим гредата от нашето собствено око, преди да се опитаме да премахнем треската от окото на брата ни.)

Aз не казвам, че всеки, който отхвърля валидността на някои или дори на всички тези 75 въпроса, е хуманист. Това, което казвам е, че всеки, който отхвърля повечето от тези 75 въпроса, поддържа компромисна форма на християнска доктрина, която е неспособна успешно да предизвика светския хуманизъм. Защо? Заради еднаквите презумпции, които този човек има със светските хуманисти.

Читателите на тази книга могат да бъдат слисани да открият, че те вече са влезли в компромис. Те могат да мислят за себе си: “Това не може да бъде вярно. Аз съм християнин, не хуманист. Аз вярвам в това, в което добри християнски учители са ме поучавали от моята младост. Те не биха могли да грешат относно тези неща.” Да, те биха могли да грешат. Всъщност те вече сгрешиха и точно поради това за повече от век в САЩ консервативните, библейски вярващи християни са допуснали светския хуманизъм да превземе всяка област от живота: образование, психология, развлечения, бизнес, политика, изкуство, комуникации, медии и т.н. Защото християните са поддържали хуманистичните предпоставки в някои ключови области, те са позволили светските хуманисти да вземат надмощие по презумпция.

Аз искам християните отново да завоюват тази загубена територия. Мисля, че това е възможно и че Бог го очаква. Показал съм как можем да започнем да го правим в моята малка книга, Backward, Christian Soldiers? (Institute for Christian Economics, P.O. Box 8000, Tyler, TX 75711; $5.95). Но християните не могат да го направят, ако споделят хуманистични схващания с хуманистите. Третокласните хуманисти никога не могат да победят първокласните хуманисти. Християните трябва да се изчистят от всякаква следа от хуманизъм преди да могат успешно да се борят срещу него.

^ Защо въпроси?

Има една стара поговорка, която казва, “една картина струва колкото десет хиляди думи”. Аз имам следния вариант: “Един добър въпрос струва колкото петдесет твърдения”. (А 75 добри въпроса струват . . . ? Нека сметнем . . .)

Добре обмисленият въпрос дава много възможности. Хора, реагиращи негативно срещу твърдение, могат да бъдат накарани да мислят чрез добър въпрос. Ако задавате въпроса както трябва, това може да доведе другия човек дотам, че да мисли върху цял нов пакет от идеи. Ето защо Сократ разви така наречения сократов метод. Ето защо Исус също използваше въпроси, както за да обезоръжи опонентите Си, така и да въвежда Своите последователи в царството. Когато запита, “От какво се ползва човек, ако спечели целия свят, а загуби душата си?” Той наблегна върху много важен духовен въпрос. Неговият въпрос се забива в ума по начин, по който едно твърдение не може.

Ето защо тази книга е книга на въпроси. Те се забиват в ума. Дават възможност на хората да изследват нови идеи. Не застрашават някого по начина, по който прави това категоричното твърдение. Те дават възможност на хората да обмислят някакви проблеми и тогава да дойдат до техни собствени заключения.

Това не означава, че никой, който чете тези въпроси, няма да се почувствува застрашен. Напротив, някои хора ще се почувстват извънредно застрашени. Не от въпросите, а от отговорите, които Библията им дава. Много от хората, които седнат и започнат да четат тази книга, никога не ще стигнат по-далеч от 3 или 4 въпрос. В паника или гняв те ще хвърлят книгата настрана и никога няма да се върнат към нея.

Защо? (Въпрос). Защото (ето отговора) много от хората са били дезинформирани относно това, което поучава Библията. Те са повярвали, че Исус Христос е автор на тяхното спасение, което трябва да се вярва, но също са повярвали и в много други доктрини, които Исус не е поучавал и Библията не поучава. Смесили са своето посвещение към Христос с посвещението си към човешки поучения, които прославят повече човека, отколкото Христос. Когато започнат да се замислят за приложението само на някои от тези въпроси, те бягат, за да се скрият. Казват си: “Е, ако това е Бога в който вярва тази книга по добре да не вярвам в Него.” Ето защо те са се съгласили на компромис! Важният въпрос е: Какъв Бог прокламира наистина Библията? Това е Богът, в който трябва да вярваме. Когато четете всичките 75 библейски въпроса и мислите върху тях, ще започнете да се питате какъв Бог са ви казали, че прокламира Библията. И веднъж започнали да обмисляте тези неща, ще е трудно да спрете, ако сте сериозни във вярата си, като имам предвид вярата ви в Бога. (а не вярата, в която сте били поучавани преди).

Може би ще останете временно объркани. Хората не обичат да бъдат обърквани. Това е болезнено. Но това е растежът - духовен и интелектуален. Това е, което означава да станеш духовно зрял. В някои фази на духовния си живот си бил хранен с мляко, а по-късно с месо. Някои от вас може да не се чувстват готови за месо. Вие вероятно няма да завършите книгата. (Въпрос: Кога ще сте готови за месо? След година? След 10 години? Когато вече сте на седемдесет?)

Някои от вас може да са в университет или в семинария. Плащате много пари и прекарвате много часове да дъвчете това, което са ви казвали, че е месо. Може да е месо, но може и да е само кожа: жилава за дъвчене, но не и хранителна. Докато плащате, за да получавате отговори на въпроси, възползвайте се от възможността. Получете отговорите на тези въпроси.

Аз казвам, че вие сте били дезинформирани за това, което Библията има да каже за 3 неща (най-малко): 1) Божието върховенство, 2) Божият закон, и 3) Божието царство. Преувеличавам ли в моето твърдение? Има начини да го открием. Първата стъпка е да изпитаме всичко, което казвам. Прилагам много Библейски препратки. Прочетете ги. Мислете върху тях. Молете се върху тях. Разговаряйте за тях с други студенти. Вижте дали цитирам Библията погрешно. Помнете: няма значение какво аз или вашите преподаватели казваме. Значение има това, което Библията казва.

Но може би след като сте прочели всички библейски стихове, които цитирам, все още няма да сте убеден. Ще решите, че тези, които не са съгласни с мен, заслужават да изкажат становището си. Това е, което си мисля точно сега. За това мисля, че вие би трябвало да започнете да искате от вашите преподаватели да дадат неопровержими, библейски основани отговори на тези въпроси, допускайки че няма да се съгласят с отговорите, които съм дал (а те не ще се съгласят, уверявам ви). Вземете някакви отговори. Вие си плащате за тях. Тогава оценете отговорите им чрез поученията, намерени в Библията. Върнете се към стиховете, които съм цитирал и ги прочетете отново. Сравнете моите обяснения с отговорите, които получавате от преподавателите си. После решете сами. Всичко, което очаквам, е правото да бъда изслушан.

^ Прикриване на фактите

Това, което съм открил от години, е, че много библейски преподаватели се противопоставят на това, опонентите им да получат възможност да изкажат своето си становище. Тези преподаватели знаят всичко относно материала в тази книга, но не искат студентите им да знаят за това. Докато не са притиснати от студентите, те никога не ще споменат, че съществува съвсем различен начин на разглеждане на Библията. Те биха предпочели повече да имат студенти, четящи Плейбой, отколкото тази книга, тъй като имат отговор (и дисциплинарни процедури) за студенти, които четат Плейбой. Има една университетска администрация в южните Щати, която не само изключва всеки студент хванат с тази книга (или материали поучаващи подобни доктрини), тя дори отказва да изпраща студентските записи (документи, необходими за да продължите образованието си). Студентите не могат да завършат и да прехвърлят кредитите си. Кражба? Вероятно. Неморално? Определено. Всичко направено в името на Исус? Познахте.

(Ако в момента посещавате такова училище, нека записите ви бъдат изпратени на един или два други колежи незабавно и всеки следващ семестър, независимо дали четете тази книга или не. Вие сте уязвим за административния натиск. Те са готови и в състояние да контролират съвестта ви чрез използване на тази заплаха срещу вас. Ако е необходимо, нека записите ви бъдат изпращани до фирмите спонсори, които ще ги съхраняват за вас, в случай, че някога ви изключат. В последствие тези записи чрез гарант могат да се изпратят на други колежи, които знаят съвсем ясно колко извратени са някои администрации и които ще приемат кредитите ви даже и да не идват директно от вашата регистрация в колежа.)

И така, всеки би трябвало да получи възможност да изказва становището си. Вие плащате пари (или вашите родители), за да получите отговори на големите въпроси в живота. Тази книга е предназначена да ви помогне да получите библейски отговори на основателни въпроси. Те не са измамни въпроси. Те са библейски въпроси. Можете да ги използвате, за да получите отговори относно:

Вашият собствен начин на мислене.

Вашата готовност да получавате отговори.

Вашето сегашно познаване на Библията.

Посвещението на вашата църква на Библията.

Разбирането на вашите учители на Библията.

Готовността на вашето училище за открита дискусия.

Вашата готовност да се присъедините в битката срещу хуманизма.

Предупреждение: Тази книга може да ви донесе неприятности. Няма нужда да я размахвате насам-натам просто ей така. Тя не е предназначена да ви вкара в неприятности, но някои хора които би трябвало да бъдат духовно зрели и готови да отговарят на трудни въпроси, не са духовно зрели и не са готови да отговарят на трудни въпроси. Те са готови да упражняват натиск върху студентите, които задават трудни въпроси. Така че бъдете дискретен. Има много начини да получите отговор на основателни въпроси. Разяснил съм това нашироко в Приложение А. Преди да се заемете с нещо, пред което и най-мъдрите се колебаят, помислете за ясна стратегия във вашето положение. Ако имате работа с уверени, духовно зрели, добре информирани преподаватели не ще имате проблем, но ако не, ще го имате.

Искам да наблегна на факта, че всичко което искам, е възможността да бъда изслушан. Искрено вярвам, че много библейски колежи и църкви умишлено и нечестно са прикривали информацията изнесена в тази книга. От друга страна вярвам също, че на много други просто не са били представени аргументите, които съм показал. Те действат от незнание. Както Павел казва за евреите: “те имат ревност за Бога, само че не според пълното знание” (Рим. 10:2). Направили са го с добри намерения в миналото, но не съгласно знанието.

^ Честна дискусия

Ако хората наистина са с добри намерения, те няма да се противопоставят на честна дискусия. Може все още да отхвърлят моите аргументи, но най-малко няма да се засегнат от факта, че вие мислите върху тези библейски въпроси. Ако се държите благоразположено, не ще има трудности с добронамерени преподаватели. Християнските джентълмени ще уважат почтеността и искреността на други християни джентълмени. Но ако те атакуват, крещят, оплакват се или ви заплашват, знайте със сигурност, че си нямате работа с християнски джентълмени. Ако те отхвърлят въпросите ви с отклонения от рода на: “Никой християнин не може да вярва на такива неща” или “Това са еретични въпроси”, тогава те вероятно нямат никакъв отговор. Накратко, ако откажат да отговарят на основателни въпроси, знайте със сигурност, че имате работа с хора, които са несигурни относно своите собствени вярвания. Бъдете благоразположени на всяко време, дори когато "хвърлят камъни" срещу вас, но решавайте сами. Вие сте отговорен пред Бог за вашите собствени грешки; оставете ги и те да са отговорни за техните.

Ако преподавателите ви не могат да дадат точни отговори на тези 75 въпроса, или дори само на няколко, които най-много ви смущават, вие сте длъжен да продължите да учите, да четете, да мислите и да се молите. Само защото те не могат да се справят успешно с тези теологически проблеми, не означава, че никой не може. Следвайте своя собствен път. Намерете други, които са готови да се присъединят към вас. Четете някои от книгите, които ви препоръчвам, откъдето може да получите отговори. Помнете: “А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които Го търсят.” (Евр. 11:6). Ако Го търсите прилежно, ще бъдете възнаградени. Не бъдете като човека, описан от Яков: “Защото ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото; понеже се оглежда, отива си и завчас забравя какъв бе.” (Яков 1:23-24). Ако започнете да си задавате тези въпроси, но се уплашите или ви мързи, и откажете да търсите библейски отговори, вие сте съвсем като личността, която описва Яков.

^ Защо написах тази книга

Аз станах християнин през лятото на 1959, точно след като завърших средното си образование. Ако ми бяха дали “да дъвча” такава книга преди да вляза в колежа, щях да си спестя много неприятности. Но никаква книга от този род не беше напечатана тогава.

През 1961 срещнах един пастор, който беше възпитаник на Даласката Теологична Семинария. Той ми даде библейски потвърждения, които накрая ме убедиха във валидността на въпросите от 1 до 25. Той в последствие получи титлата Доктор по теология от Далас. Но самият той никога не се съгласи да продължи и признае валидността на въпросите от 26 до 75. Нужно ми беше времето до пролетта на 1964, когато бях студент в семинарията, за да завърша преобразуването на мисленето си. [Само споменавам, че посещавах курс върху книгата “Послание към римляните” на професор Джон Мъри и неговите лекции върху Римляни 11 бяха това, което накрая ме преобърна. Аргументите му са на разположение в книгата му The Epistle to the Romans (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans 1965). Неговите аргументи върху Римляни 9 глава не са по-малко красноречиви, за тези от вас, които не са съгласни с въпросите от 1 до 25.]

Аз трябваше да се науча по трудния начин. Отне ми 5 години след моето обръщане да осъзная това, което ставаше теологически - че съм бил заблуждаван от повечето от моите християнски учители и от всички от хуманистите. Надеждата ми е, че тази малка книжка ще ви помогне и ще ускори процеса на обучението ви. Тази книга е съвсем проста. Въпросите са преки и няма нищо сложно в тях. Хората могат да се опитат да ги направят по-сложни, отколкото всъщност са. Но това, по мое мнение, е вид интелектуална димна завеса. Хората, които не харесват нечие друго заключение, имат навика да казват неща, като, “Ти правиш нещата твърде сложни,” когато заключението следва естествено от твърдението.

Разбира се, аз бих могъл да приложа много сложни твърдения, със стотици бележки, но се опитвам да спестя времето ви. Опитвам се да направя нещата по-лесни за вас, а не по-трудни. Тази книга не е нищо повече от кратко въведение, един вид наръчник. Може да продължите и изучите по-подробните материали, които изброявам в края на всеки раздел и в края на книгата. Но няма нужда. 75-те въпроса би трябвало да са достатъчни.

^ Преди да започнете

Искам да си зададете въпроса: “Наистина ли вярвам, че Библията е Божието абсолютно авторитетно и вдъхновено слово?” Ако не можете честно да отговорите “да," то вече сте приели твърдение номер едно на хуманистите. Възможно е да бъдете отвратен и ядосан от всички 75 въпроса. Но ако отговорите утвърдително, би трябвало да се съгласите да подчините вашето мислене на това, което Библията ясно поучава. Ако наистина желаете да го направите, то тези 75 въпроса ще разкрият нов свят пред вас. Сега готови ли сте да си зададете 75 много сериозни Библейски въпроса? И готови ли сте да търсите отговора, ако откриете, че не сте съгласни с тях?
оставить комментарий
страница1/37
Дата12.10.2011
Размер2,1 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
отлично
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх