ӨМҮр баян icon

ӨМҮр баян


1 чел. помогло.
Смотрите также:
Во ( баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты )...
Игра на музыкальном инструменте (баян-аккордеон)...
Конкурс имени В. В. Андреева, Ленинград, 1985 г. Иван кореньков баян, II тур...
Музыка, рисующая картины природы...
Ю. Г. Попов Баян-Аульские страницы: 1826-2006. Санкт-Петербург,2006. 28с...
Конкурс проводится по двум номинациям: баян-аккордеон...
Положение о проведении открытого городского фестиваля гитарной песни «Звонкая струна» 1 Общие...
Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: Категория «А» до 10 лет включительно...
Учебно-методический комплекс для студентов...
Общее положение...
Цели: Дать побольше знаний о кошке...
Биография Жусипбек Аймауытов родился в 1889 году в Баян-Аульском районе...Загрузка...
скачатьӨ
МҮР БАЯН


Аты-жөнү: Сапаралиев Дөөлөтбек

Туулган күнү: 24. 10. 1953

Билими:


Илимий Даражасы

Бөлүмү

Университет

Бүтүргөн жылы

Университет

Тарых Факультети

Кыргыз Мамлекеттик Улуттук Университет

1971-1976

Магистратура
-

-

Докторлук

Тарых Факультети

Кыргыз Мамлекеттик Улуттук Университет

1987

Доценттик

Тарых Факультети

Кыргыз Мамлекеттик Улуттук Университет

1993

Профессорлук

Гуманитардык Факультет

Кыргыз-Түрк “Манас” Университети

2009

^ Магистрдик ишинин темасы жана жетекчиси (лер):

Доктордук диссертациясы/Квалификациялык эмгеги/ кесиптик диссертация темасы жана жетекчиси(лери) “XVIII кылымда кыргыздардын орус жана коңшу элдер менен болгон мамилелери”, 1987.
Кызматы:


Кызматы/Наамы
^

Кызмат өтөгөн мекемеси


Жыл

Катчылык

Жумгал районунун элдик соту - Нарын/Кыргызстан

1970-1971

Мугалим

Кыргыз ССРнин Нарын медициналык училищеси

1976 Сентябрь-ноябрь

Илимий кызматкер

Кыргыз ССР Илимдер Академиясы, тарых институту. Фрунзе/Кыргызстан

1976-1979

Кенже илимий кызматкер

СССР элдеринин тарыхый институту, СССР Илимдер Академиясы, Москва/Россия

1979-1981

Илимий кызматкер

Кыргыз ССР Илимдер Академиясы, тарых институту. Фрунзе/Кыргызстан

1981-1989

Окутуучу

Кыргыз Мамлекеттик университет, тарых факультети, Бишкек, Кыргызстан

1989-1990

Доцент

Кыргыз Мамлекеттик университет, тарых факультети, Бишкек, Кыргызстан

1990-1992

Европа жана АКШ тарыхы бөлүм башчысы

Кыргыз Мамлекеттик университет, тарых факультети, Бишкек, Кыргызстан

1992-1995

Бөлүм башчысы

Кыргыз Мамлекеттик университет, тарых факультети, Бишкек, Кыргызстан

1999-2001

Бөлүм башчысы

Кыргыз-Түрк “Манас” университети, тарых бөлүмү, Бишкек, Кыргызстан

2001-2002

Декан жардамчысы

Кыргыз-Түрк “Манас” университети, Гуманитардык факультет, Бишкек, Кыргызстан

2002-2009

Декандын м.а.

Кыргыз-Түрк “Манас” университети, Гуманитардык факультет, Бишкек, Кыргызстан

10-июль -30-ноябрь 2009

Декан жардамчысы

Кыргыз-Түрк “Манас” университети, Гуманитардык факультет, Бишкек, Кыргызстан

2010 ж. 26-апрелден бүгүнкүгө чейин


^ Жетектеген магистрдик иштер:

 1. Лена Абдыкулова, XIX кылымда Осмон жана Россия империяларынын Түркстандагы саясаты, 2005

 2. Латиф Шефик, Осмон империясы жана Кокон хандыгы арасындагы саясий мамилелер (XIX к.), Бишкек, 2005.

 3. Руслан Абдыгулов, XVIII-XIX. кылымдарда Орто Азиядагы таанымал адамдардын мөөрлөрүнүн тарыхый булак катары көрсөтүлүшү, Бишкек, 2007.

 4. Этер Али Рыза, Россия империясынын Түркстандагы колонизация саясатына каршы 1898 жылындагы көз карандысыздык көтөрүлүшү, Бишкек, 2008.^

Аскердик кызматы: Өтөгөн

Долбоорлордо аткарган кызматтары:


Ааламдашуу жана түрк маданияты

КТМУ

Долбоор Кыргыз Республикасынын илим жана билим берүү министрилигинин колдоосу менен ишке ашырылган. Долбоор Проф.Др. Карыбек Молдобаевдин жетекчилигинде жүргүзүлгөн

Долбоор мүчөсү

2007^

Административдик кызматтар : Декан жардамчысыИлимий уюмдарга мүчөлүктөрү:

Эл аралык Чыңгыз Айтматов акадмиясынын академиги

Сыйлыктары:


  1. 31-май 2000 –Гуманитардык илимге зор салымы үчүн Кыргыз Мамлекеттик Улуттук университетинин Ж. Баласагын атындагы сыйлык.

  2. 29-сентябрь 2000 – Кыргыз Республикасынын билим бер жана маданият министрлигинин №75/4 Чечими менен «Кыргыз Республикасынын билим берүү отличниги» төш белгиси

  3. 19-октябрь 2000 – Кыргыз Республикасынын Президентинин ПУ №289 буйругу менен Кыргыз Республикасынын Ардак Грамотасы.

  4. 5-ноябрь 2000 – Кыргыз Республикасынын Президентинин буйругу менен “Ош-3000” медалы

  5. 30-май 2001 – Кыргыз Республикасынын Илим, Билим Берүү жана Маданият министрилигинин ПУ №20/4 чечими менен Кыргыз Республикасынын илим, билим берүү жана маданият министрилигинин Ардак Грамотасы.

  6. 17-август 2002 – Кыргыз Республикасынын Президентинин ПУ №218 буйругу менен Кыргыз Республикасынын билим жана техника тармагында Мамлекеттик сыйлыгы


Акыркы эки жылда бакалавриатта жана магистратурада берген сабактары (Ачылган болсо, жазгы семестрда берилген сабактар таблицага кошумчаланат):
^

Бакалавриатта акыркы эки жылда берген сабактары


Окутуу жылы

Семестр

^ Сабактын аты

Апталык сааты

Студенттердин саны

Теория

Практика2008

2009

Күз

Семинар I (Жогорку Мектеп)

3

0

29

Жаңы Кыргызстан Тарыхы

3
22

Дипломдук иш-I

1

4

4

Жаз

Семинар-II

3

3

21

Кыргыз Республикасынын Тарыхы

3

0

18

Дипломдукиш-II

1

4

4

Ата-Мекен тарыхы-II

2

0

75


2009

2010

Күз

Семинар I (Жогорку Мектеп)

3
16

Жаңы Кыргызстан Тарыхы

3

0

19

Дипломдук иш-I

1

4

2

Ата-Мекен тарыхы-II (Кыргызстан тарыхы)

2

0

93

Жаз

Кыргыз Республикасынын Тарыхы

3

0

18

Дипломдук иш-II

1

4

2

Ата-Мекен тарыхы-II (Кыргызстан тарыхы)

2

0

50^

Кирген бардык сабактары

Магистратурада акыркы эки жылда берген сабактар


^ Окутуу жылы

Семестр

Сабактын аты

Апталык сааты

^ Студенттердин саны

Теория

Практика

2008-2009

Күз

Семинар-I (Магистратура)

3

0

6

Орто Азия Историографиясы XVIII-XIX кк. (Докторантура)

3

0

3

Магистрдик иш жетекчилиги

0

2

1

Жаз

Семинар-II (Магистратура)

3

0

6

Түркстан боштондук кыймылдары XVIII-XX кк. (Магистратура)

3

0

7

Магистрдик иш жетекчилиги

0

2

1

2009-2010

Күз

Семинар-I (Магистратура)

3

0

5

Магистрдик иш жетекчилиги

0

  2

  1


İlkbahar

Семинар-II (Магистратура)

3

0

5

Түркстан боштондук кыймылдары XVIII

3

0

7

Доктордук иш жетекчилиги

0

2

1^

А. Эл аралык рецензиялуу журналдарда жарыяланган макалалар:


A1. Дөөлөтбек Сапаралиев, Кыргыз - казак мамилеси (XVIII к.экинчи жарымы – XIX к. биринчи жарымы). // Коомдук илимдер журналы. Кыргыз – Түрк «Манас» университети. Бишкек, 2001. С. 12-20. (0,5 б.т.).

A2. Дөөлөтбек Сапаралиев, Сведение об этнополитической Кыргызов и динамика численности населения Кыргызстана с XVIII – до середины XIX века// Коомдук Илимдер Журналы, Кыргыз-Түрк “Манас” Университети, №3, Бишкек, 2002, 240-265-б. (0,8 б.т.).

A3. Дөөлөтбек Сапаралиев, ^ Новые аспекты в исследовании Кыргызско-Казахских взаимоотношений (Вторая половина XVIII в.–Первая половина XIX в.)//Түркология К.A.Ясави атындагы Казак-Түрк Университетинин журналы, №4, Түркстан, 2003, 22-29-б. (0.8 б.т.).

A4. Дөөлөтбек Сапаралиев, К вопросу о позиции Кыргызов в освободительной борьбе народов Восточного Туркестана в середине XVIII в.//Кыргыз-Түрк “Манас” Университети, Коомдук Илимдер Журналы, № 7, Бишкек, 2003, 27-38-б. (0.1 б.т.).

A5. Дөөлөтбек Сапаралиев, Система управления Кыргызов в составе Российской Империи (1855-1917гг.// Коомдук Илимдер Журналы. Кыргыз-Түрк “Манас” Университети, №2, Бишкек, 2004, 41-47-б. (0,5 б.т.).

A6. Дөөлөтбек Сапаралиев, Мокеев А. ^ Надпись на халате кокандского производства перв.пол. XIX-века// Маяк Востока, №1, Ташкент, 2004, 24-27-б. (0,4).

A7. Дөөлөтбек Сапаралиев, Kırgızistan’ın Kale ve Şehirleri (XVIII.-XIX. Yüzyıllar)//Erdem. Ataтürk Kültür Merkezi Dergesi, Cilt:14, Sayı:42, Ocak:2005, Ankara, 2005. ss. 59-76.(0.7).

A8. Дөөлөтбек Сапаралиев, Rus Tarihi Kaynaklarında Kırgızların Etnik Adlandırılışı (XVII-XIX.yy.)//Türk Yurdu.Cilt: 25, Sayı: 215, Temmuz 2005, Ankara,2005, ss.60-63.(0.5).

A9. Дөөлөтбек Сапаралиев, К истории кыргызско-казахских взаимоотношений (вторая половина XVIII - первая половина XIX века// Вестник Новосибирского Государственного Университета, Серия: Тарых, Филология. 4-том, 5-саны, Новосибирск, 2005, 124-128-б. (0.5 б.т.,).

A10. Дөөлөтбек Сапаралиев, Kırgızlar ile Orta Asya Halklarının Birlikte Cungar Hanlığının İstilalarına Karşı Verdikleri Mücadeleler (XVII yüzyıldan XVIII yüzyıla kadar)//Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: VI/1, Yaz 2006, Bornova– İzmir, SS. 209-220. (1).

A11. Дөөлөтбек Сапаралиев, Kırgız Türk Kültürel Ve Siyasi İliskilerinin Tarihi (XIX. Yüzyılın Sonu XX. Yüzyılın Başlangıcı) // Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları, Osman Nedim Tuna Armağanı. Sayı 2/2, İlkbahar, 2007. SS. 545-550. (0,5).

A12. Дөөлөтбек Сапаралиев, Tarihi Kaynaklarda Şabdan Baatır Cantay Oğlunun Devlet Faaliyetleri.//Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Вornova-İzmir. Cilt: VII, Sayı: 1, Yaz-2007, sayfa: 121-128. (0.5 б.т.).

A13. Дөөлөтбек Сапаралиев, Kırgızların Devlet Düzeni (XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısı- XIX. Yüzyılın Ortası) Çeviren: Bakıt, İmanak Sagınbekov//Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları. Cilt: II, Sayı: 3, İstanbul, 2007, ss. 149- 159. (1 б.т.).

A14. Дөөлөтбек Сапаралиев, Reinterpreting The Eurasian Silk Road: Kyrgyzistan’s Historical Experiences And Recent İnitiatives, Contemporery Central Asia, Volume-XI, Number-1,2,3, April-August-Desember 2007. Published Joıntly By The Central Asian Studies Foundation, New Delhi, İndia, and Centre For Russian & Central asian Studies, School Of İnternational Studies, Javaharlal Nehru University, New Delhi, İndia. p. 42-45. (0.3 б.т.).

A15. Дөөлөтбек Сапаралиев, Взаимоотношения народов Средней Азии с Джунгарским ханством (с XVII - до середины XVIII вв.)//Nomadic Studies International Institute for the Study of Nomadic Civilizations. Bulleten № 14.Ulaanbaator, Mongolia, 2008.P. 39-55.


В. Эл аралык илимий жыйналыштарда сунулган жана доклад китебинде басылган билдирүүлөр (Proceedings).

B1. Дөөлөтбек Сапаралиев, Отражение истории народов Центральной Азии XVII-XVIII вв. в записи Ч.Валиханова “Смерть Кокетей хана и его потомки” // «Сан-Таш»-140 / Материалы международной научной конференции посвященной первой записи эпоса «Манас» Ч.Валихановым. Бишкек: Илим, 1996. С. 121-123. (0,2 б.т.).

B2. Дөөлөтбек Сапаралиев, ^ Взаимоотношения кыргызов и узбеков в середине XVIII в. В эпических произведениях и документальнъ источника//Фергана – долина дружбы и взаимосогласия / Сборник материалов Международной научной конференции 29-30 авг. 1997 г. Бишкек, 1998. С. 36-38.(0,3).

B3. Дөөлөтбек Сапаралиев, Уникальный документ кыргызско-казахского перемерия 1847 года, //Фергана – долина дружбы и взаимосогласия / Сборник материалов Международной научной конференции 29-30 авг. 1997 г. Бишкек, 1998. 112-114-б. (0,3 б.т.).

B4. Дөөлөтбек Сапаралиев, К истории Оша и его окрестностей во второй половине XVIII века //История, култура и экономика юга Кыргызстана / Материалы междунар. науч.конф. Т.1. Ош, 2000. С.75-82. (0,4 б.т.).

B5. Дөөлөтбек Сапаралиев, Посольско-дипломатические связи Кыргызстанa с Россией в первой трети XIX в., .//Диалог цивилизаций на Великом Шелковом пути. Центральная Азия: вчера, сегодня, завтра. Материалы международной научной конференции. Бишкек, 2002. С. 209-216. (0,5 б.т.).

B6. Дөөлөтбек Сапаралиев, О роли женщин в общественно-политической жизни Центральноазиатских народов в XVIII- XIX веках//Үчүнчү миң жылдыктын босогосунда түрк цивилизациясы эл аралык илимий конгрессинин материалдары. Бишкек, 2003. 421-426 бб. (0,5).

B7. Дөөлөтбек Сапаралиев, Шабдан Жантай уулунун мамлекеттик ишмердиги тарыхый булактарда //// Источники: история и перспективы изучения. Сборник международной научно-практической конференции, посвященной 2200-летию кыргызской государственности. Бишкек, 2003. 90-98 бб. (0,6 б.т.).

B8. Дөөлөтбек Сапаралиев, Кыргыздардын XVIII кылымдагы мамлекеттик түзүлүшү жана Жайыл Баатыр//Трк цивилизациясы жана мамлекеттик салты. Бишкек, 2004. 267-277-бб.(0,3).

B9. Дөөлөтбек Сапаралиев, Кыргыз мамлекеттүүлүгүндөгү “Хан” жана “Манап” титулдарынын орду жөнүндө (XVI-XIX кк.)//Түрк цивилизациясынын дүнлүк цивилизациялар ичиндеги орду. Эл аралык илимий конгресс. 4-5 октябрь. 2004. Бишкек, 2005.С.333-350. (0.8).

B10. Дөөлөтбек Сапаралиев, Жайыл Баатыр Коңурбай уулу жана анын доору // Жайыл баатыр: тарых, учур жана келечек. Эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары. Бишкек, 2006, ,3-17-б. (1 б.т.).

B11. Дөөлөтбек Сапаралиев, Исмаилова A. менен биргеликте. Садыр Хан жана XVIII кылымдын экинчи жарымындагы Кыргыз - Казак мамилелеринин кээ бир маселелери // Жайыл баатыр: тарых, учур жана келечек. Эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары. Бишкек, 2006, 50-58-б. (0.6 б.т.).

B12. Дөөлөтбек Сапаралиев, ^ Государственное устройство Кыргызов с XVI-до середины XIX века, По материалам документальных источников//Globalization And Turkish Civilization. İnternational Symposium On The Occasion Of The Estabilishment Of The Kyrgyz - Turkish Manas University. Bishkek, November 10-11, 2005. Bishkek, 2006, 151-160-б. (0.7 б.т.).

B13 Дөөлөтбек Сапаралиев, ^ К истории взаимотношений народов Средней Азии с Жунгарским ханством XVII - до середины XVIII вв.) //Актуальные проблемы истории Саяно-Алтая и сопредельных территорий/ Материалы международной научной конференции, 24-27- октября 2007г., г Абакан. Абакан,2007.С.253-275.

B14. Дөөлөтбек Сапаралиев, ^ Артерии Великого Шелкого Пути через Кыргызстан: Свидетельства документальных источников России XIX века и современность//Материалы международная научная конференция «Мир номадизма: прошлое и будушее». 13-15 августа 2008. Бишкек, 2009. С. 220-226.
^

B. Эл аралык илимий жыйналыштарда сунулган докладдар:


1. Дөөлөтбек Сапаралиев, Этническое название кыргыз в русских исторических источниках// Байыркы кыргыз тарыхынын актуалдуу проблемлаары. «Кыргыз» Этноноимине 2200 жыл. Эл аралык илимий когресс. Тезистер. Бишкек, 2001. 136-139-б. (0.2 б.т.)

2. Дөөлөтбек Сапаралиев, Этническое самосознание кыргызов по документальным источникам с XVIII века до середины XIX века,) // III Uluslararası Türk Uygarlıgı Kongresi Küreselleşme Ve Türk Uygarlıgı. Özet. Bişkek, 28-31 Mays.2007. Bişkek, 2007. S.40-41(III международный конгресс глоболизация и тюркская цивилизация. Бишкек, 28-31 – май 2007 г.Бишкек,2007.С.40-41)(0.1).

3. Дөөлөтбек Сапаралиев, Kırgızların Ünlü Devlet Adamı Yusuf Abdrahmanov // Uluslararası Asya Ve Ruzey Afrika Çalışmaları Kongresi. 38. IKANAS.10-15/09, 2007.Ankara. Bildiri Özetleri Kitabı Abstracts. Ankara/Türkiye , 2007. S.275-276.

4. Дөөлөтбек Сапаралиев, Some Results And Perspectivies of Studing Mutual Relation of the Kyrgyz with the Western Mongols İn The XVII-th and the First Part of XVIII-th century in Kyrgyzstan, İnternational on “Nomadic society and Cross-Cultural Dialogue 12 th-14 th, 2008. Ulanbaator, 2008, 20-б. (0.1 б.т.).

5. Дөөлөтбек Сапаралиев, XVIII-XIX кылымдардын арасында Кыргыздардын Борбордук Азия элдери менен болгон соодалык-экономикалык байланыштары//İnternational Conference on Central Asia and Globalization. Abstracts, Kyrgyz-Turkish Manas Universıty. Бишкек, July 13-14, 2009, Бишкек, 2009, p.95. (0.1 б.т.).

6. Дөөлөтбек Сапаралиев, 18-19 кылымдарда Фергана тарыхына тиешелүү жаңы булактар жана маалыматтар//INTERNATIONAL COMMITTEE OF PRE-OTTOMAN AND OTTOMAN STUDIES (CIEPO). INTERIM SYMPOSIUM ON THE CENTRAL ASIATIC ROOTS OF THE PRE-OTTOMAN AND OTTOMAN CULTURE. Bishkek, August 24-29, 2009. p.60.

7. Дөөлөтбек Сапаралиев, Reflection on New Studies of Ethno-Political History of Kyrgyz People in Post-Soviet Kyrgyzstan//Central Asian Studies Society, Tenth Annual Conference, 8-11 October 2009, University of Toronto, Toronto, Санаda.

8. Дөөлөтбек Сапаралиев, Военное искусство тянь-шаньских кыргызов в XVIII - XIX вв. по архивным источникам// Международная научная конференция «Роль номадов евразийских степей в развитии мирового военного искусства» (Научные чтения памяти Н.Э. Масанова). 22-23-апреля 2010 года, г.Алматы. Организаторы: Комитет культуры Республики Казахстан, Казахский научно-исследовательский институт по проблемам культурного наследия номадов.

9. Дөөлөтбек Сапаралиев, Rus Arşiv Kaynaklarına Göre XX. yüzyılın Başlarında Kırgız-Türk İlişkilerie Dair Yeni Bazı Bilgiler, Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu, 26-30 Temmuz 2010, Van, Özetler VAN 2010, 97-98 sayfa.

^

C. Жазылган эл аралык китептер же китептердеги бөлүмдөр:


C1. Дөөлөтбек Сапаралиев, Жамгырчинов Б., Усенбаев К., ж.б. менен бирге, Взаимосвязи киргизского народа с народами России, Средней Азии и Казахстанa (конец XVIII-XIX вв.,), Илим, Фрунзе/Кыргызстан, 1985 (13,5 б.т., 1 b.t’de 16-б.dır).

C 2. Дөөлөтбек Сапаралиев, Жамгырчинов Б., Усенбаев К., М.Шушанло ж.б., История Кыргызской ССР с древнейших времен до наших дней, Кыргызстандын өз ыктыяры менен Россиянын курамына кириши жана мунун натыйжалары, 2-том, Кыргызстан басмаканасы, Фрунзе/Кыргызстан, 1986, 480-б. (30 б.т.,).

^ C 3. Дөөлөтбек Сапаралиев, Плоских Б., Усенбаев К, На верность дружбе присягая Фрунзе/Кыргызстан, 1988, 56-б. (3 б.т.).

C 4. Дөөлөтбек Сапаралиев, ж.б. менен бирге, Чуйская область Энцеклопедия, Бишкек/Кыргызстан, 1994.

C 5. Дөөлөтбек Сапаралиев, Плоских Б., Галицкий Б. ж.б. бирге, Кыргызстан - Россия: История Взаимоотношений (XVIII-XIX вв.), Сб. Документов, Илим, Бишкек/Кыргызстан, 1998, 488-б. (25 б.т.).

C 6. Дөөлөтбек Сапаралиев, Абдылдабек кызы Жаңыл, Кызаева Д. ж.б. менен бирге. Шабдан Баатыр: Личность и эпоха. Сб. Документов Ассоциациясы, Бишкек/Кыргызстан, 1999 (19 б.т.).

C 7. Дөөлөтбек Сапаралиев, Асанканов A., Беделбаев A., ж.б. менен бирге, Кыргыз Республикасынын Тарыхы, Кыргызстан бас, Бишкек/Кыргызстан, 2000, 368-б. (22 б.т.).

C 8. Дөөлөтбек Сапаралиев, Мокеев A., Жусаев К., менен бирге, Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхый булактары, Кытай булактарынан үзүндүлөр, 2-том, Бишкек/Кыргызстан, 2003 (22 б.т.).

C 9. Дөөлөтбек Сапаралиев, Мокеев A., Жусаев К., менен бирге, Материалы по истории кыргызов и Кыргызстана, извлечение из китайских источников, 2-том, Бишкек/Кыргызстан, 2003 (22,5 б.т.).

C 10. Дөөлөтбек Сапаралиев, Aсанканов A., Плоских Б., Какеев A., ж.б. менен чогуу. История кыргызов и Кыргызстанa. Студенттер үчүн окуу куралы, 3-басмасы, Бишкек/Кыргызстан, 2003 (25 б.т.,).

C 11. Дөөлөтбек Сапаралиев, Байгазиев С., ж.б. менен бирге. Байзак баатыр же Тоокенин тогуз уулу (Жазылма жана архивдик документтердин маалыматтарында)//Байзак баатыр-кеменгер. Бишкек, 2003. 28-63.-б. (29 б.т.,).

C 12. Дөөлөтбек Сапаралиев, ж.б. менен чогуу, Кыргыз Тарыхы, Энцеклопедия, Бишкек, 2003 (29 б.т.,).

C 13. Дөөлөтбек Сапаралиев, Боронбай Бекмурат уулунун өмүр жолуна байланыштуу Кыргыз тарыхындагы урунттуу учурлар, //Турсунов.Э.Боронбай: тарыхый роман, Бишкек, 2004, 284-293 (1 б.т.).

C 14. Дөөлөтбек Сапаралиев, ж.б. менен бирге, Кыргызстан Улуттук Энцеклопедия, 1-том, 2006, Бишкек, (40 б.т.).

C 15. Дөөлөтбек Сапаралиев, ж.б. менен бирге. Кыргызстан Улуттук Энцеклопедия, 2-том, 2007, Бишкек/Кыргызстан (40 б.т.).
^

D. Улуттук рецензиялуу журналдарда жарыяланган макалалар:


D1. Дөөлөтбек Сапаралиев, Плоских Б., ж.б. менен бирге. Новые данные о первом кыргызском посольтве в Россию// Известия АН Кыргыз ССР , №2, Илим, Фрунзе/Кыргызстан, 1982, 67-73.-б. (0,6 б.т.).

D2. Дөөлөтбек Сапаралиев, Принятые отдельными группами тяньшаньских кыргызов подданства России сер. XVIII в., // Известия АН Кыргыз ССР , №2, Илим, Фрунзе/Кыргызстан, 1988,3-9.-б. (0,5 б.т.).

D3. Дөөлөтбек Сапаралиев, Из истории Ферганы в середине XVIII в., Кыргыз Улуттук Университет Журналы, серия: Общественные Науки, 3-басылма, Бишкек/Кыргызстан, 1997, 46-50-б. (0,3 б.т.).

D4. Дөөлөтбек Сапаралиев, Взаимоотношения кыргызов с эмиром Тимуром и тимуридами (вторая половина XIV – вторая половина XIX в.),// Вестник Кыргызского Гос. Нац. университета. Сер.: Обществ. науки. Вып. 3. Бишкек, 1997. С. 186-192. (0,4 п.л.).

D5. Дөөлөтбек Сапаралиев, К истории возведения фортификационных сооружений на территории Кыргызстана (XVIII-XIX вв.)// Изв. Национальной Академии наук Кыргызской Республики. Бишкек,1999. №1. С.39-44. (0,7 п.л.).

D6. Дөөлөтбек Сапаралиев, Международные отношения в Ош-Алайском регионе Центральной Азии в XVIII столети//Наука и новые технологии. Социальные и гуманитарные науки Бишкек,1999. №1,2. С.33-38. (0,8 п.л.).

D7. Дөөлөтбек Сапаралиев, Кыргызы в антицинской борьбе народов Кашгарии 1758-1759 гг. //Диалог цивилизаций: Развитие государственности в условиях взаимодействия кочевых обществ и оседлых оазисов в зоне Великого шелкового пути. Вып. 2. Бишкек, 2003. с.55-60.(0,5).

D8. Дөөлөтбек Сапаралиев, Новые аспекты взаимоотношений мусульманских тюркоязычных государств в Центральной Азии с XVIII – до середины XIX века// Диалог Цивилизаций: Развитие государственности в условиях взаимодействия кочевых обществ и оседлых оазисов в зоне Великого Шелкого Пути, 3, Бишкек/Кыргызстан, 2003, 135-137-б. (0,3 б.т.).

D9. Дөөлөтбек Сапаралиев, Мокеев А., менен бирге, Новый источник по истории Кокандского ханства // Диалог Цивилизаций: Развитие государственности в условиях взаимодействия кочевых обществ и оседлых оазисов в зоне Великого Шелкого Пути Илим, Бишкек/Кыргызстан, 2004,, 59-62-б. (0.5 б.т.).

D10. Дөөлөтбек Сапаралиев, Кыргыз мамлекет башкаруучуларынын эң жогорку титулдары жөнүндө (Б.з.ч. I кылымдан-XIX кылымдын ортосундагы мезгили)//Кыргыз тарыхынын маселелери №2, Бишкек/Кыргызстан, 2006, 47-59.-б. (0.9 б.т.).
^

E. Улуттук илимий чогулуштарда айтылган жана билдирүү китептеринде басылган билдирүүлөр (докладдар):


E1. Дөөлөтбек Сапаралиев, К вопросу торговых отношений кыргызского народа в XVIII в., // Молодые обществоведы Москвы – Ленинскому юбилею. Материалы III-й Московской городской конференции молодых ученых по общественным наукам, посвященной 110-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина. Москва: Наука, 1982, С. 120-124. (0,4 п.л.).

E2. Дөөлөтбек Сапаралиев, ^ Новые сведения о торгово-экономических связях киргизов с Россией (вторая пол. XVIII – нач. XIX вв.).// Научная конференция, посвященная 60-летию образования СССР / Тезисы докладов молодых ученых АН Кирг. ССР. Фрунзе: Илим, 1982. С.108-110. (0,1п.л.).

E3. Дөөлөтбек Сапаралиев, ^ Взаимоотношения киргизов с соседними народами в XVIII в. // Актуальные вопросы исторической науки / Сборник материалов городской научной конференции молодых ученых, посвященной 60-летию образования СССР. Киев: Наукова Думка, 1984. С. 25-26. (0,1 п.л.).

E4. Дөөлөтбек Сапаралиев, ^ Отношения кыргызов к политическим событиям в Восточном Туркестане в сер. XVIII века, // Материалы VII межреспубликанской конференции молодых ученых, посвященной 60-летию образования Киргизской ССР и Компартии Киргизии. Фрунзе: Илим, 1985. С. 340-342. (0,3 п.л.).

E5. Дөөлөтбек Сапаралиев, К хронологии кокандских владетелей в сер. XVIII века, // Материалы VIII межреспубликанской конференции молодых ученых. Фрунзе: Илим, 1986. С. 321-324. (0,3 п.л.).

E6. Дөөлөтбек Сапаралиев, O руководителе посольства кыргызов в Санкт-Петербург в 1785-1788 гг.// Материалы IX межреспубликанской научной конференции молодых ученых АН КиргССР. Фрунзе: Илим, 1988 С. 363-365. (0,2 п.л.).

E7. Дөөлөтбек Сапаралиев, Новые сведения о военном искусстве кыргызов и узбеков в середине XVIII в., // Научные чтения, посвященные памяти акад. С.И.Ильясова. Фрунзе: Илим, 1989. С.15-17. (0,2 п.л.).

E8. Дөөлөтбек Сапаралиев, ^ Жайыл Баатыр Коңурбай уулу и его время (XVIII в)// Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына, Ажыбек баатырдын 200 жылдыгына, Казыбек казалчынын 100 жылдыгына арналган «Ажыбек баатыр жана анын доору», «Казыбек казалчынын адабий мурасы» аттуу Республикалык илимий-практикалык конференциянын материалдары. Нарын шаары 20-21 сентябрь 2003. Бишкек, 2003. 48-53 бб; (0.4 п.л.).

E9. Дөөлөтбек Сапаралиев, Этнополитическая история Кыргызстанa в XVIII столетии, //Власть и общество /Межрегиональное научно-практическая конференция. Октябрь 2003 г. Абакан, 2003, С. 266-273.(0,6 п.л.).

E10. Дөөлөтбек Сапаралиев, Этническое название Кыргызов в исторических источниках России (XVIII-XIX в.) )//Власть и общество/Межрегиональное научно-практическая конференция. Октябрь 2003 г. Абакан, 2003,С. 277-278.(0,4 п.л.).

E11. Дөөлөтбек Сапаралиев, Замандын ыргагы талап кылган инсан, Шабдан Жантай уулунун160 жылдыгына белек, Бишкек/Кыргызстан, 2009, 53-65.-б..
^

E. Улуттук илимий чогулуштарда сунулган билдирүүлөр (докладдар):


1. Дөөлөтбек Сапаралиев, К историографии начальных кыргызско-русских взаимоотношений// Тезисы выступления молодых ученых на научной конференции, посвященной 60-летнему юбилею СССР. Фрунзе: Илим, 1982. С.36-37.(0,1п.л.).

2. Дөөлөтбек Сапаралиев, Новые сведения об освободительной борьбе кыргызского народа против Джунгарского ханства// Сверяя по Марксу и Ленину шаг/ Тезисы докл. и выступ. на научной конференции. Фрунзе: Илим, 1983. С. 61.62. (0,1 п.л.).

3. Дөөлөтбек Сапаралиев, К вопросу о распространении арабского письма в Киргизии (конец XVIII – начало XIX вв.)// Тезисы докладов научной конференции: Культура и искусство Киргизии. 3-6 июня 1983. Вып. 2. Ленинград, 1983. С.67-68. (0,1 п.л.).

4. Дөөлөтбек Сапаралиев, Некоторые проблемы взаимоотношений кыргызов с народами Центральной Азии в XVIII веке.//Первая конференция молодых историков Ср. Азии и Казахстана,посвященная 60-летию Таджикской ССР и Компартии Таджикистана / Тезисы докл. и сообщений. Душанбе: Дониш, 1984. С.93-94. (0,1 п.л.).

5. Дөөлөтбек Сапаралиев, Некоторые данные о численности кыргызов в XVIII веке.// Молодые обществоведы – 60-летнему юбилею Сов. Киргизстана / Тезисы докл. и выступ. на научной конференции. Фрунзе: Илим, 1984. С. 65-66.(0,1 п.л.).

6. Дөөлөтбек Сапаралиев, O взаимоотношениях тянь-шаньских и енисейских кыргызсов в первой половине XVIII в. // Тюркология-88/ Тезисы докладов и сообщений V-Всесоюзный тюркол. конф. Фрунзе: Илим, 1988. С. 523-526. (0,3 п.л.).

7. Дөөлөтбек Сапаралиев, Новые документы о посольских связях кыргызов Прииссыкулья с Россией в первой трети XIX в. // С.Ильясов и историческая наука в Киргизии/ Тезисы док. науч. конф. Фрунзе: Илим, 1988. С. 16-17. (0,1 п.л.).

8. Дөөлөтбек Сапаралиев, Новые сведения o кыргызском посольстве в Санкт-Петербурге, // Исторические чтения / Тезисы докл. и собщ. научн. конференции, посвященной 75-летию акад. Б.Д.Джамгерчинова. Фрунзе: Илим. 1989. С.102-103. (0,2 п.л.).

9. Дөөлөтбек Сапаралиев, Маршруты торговых караванов через Кыргызстан в Китай первой половине XIX в.//Научная конференция профессорско-преподавательского состава исторического факультета/ Тезисы докл. Бишкек: КГУ, 1992. С. 20-21. (0,2 п.л.).

10. Дөөлөтбек Сапаралиев, Ч.Валиханов o кыргызско-казахских отношениях в XVII- нач. XVIII веках// Валихановские чтения / Тезисы респ. конференции. Кокшетау, 1992. С.215-216.(0,3.п.л.).

11. Дөөлөтбек Сапаралиев, Кыргызстан как субъект международных отношений в Центральной Азии ( XVII-перв.пол. XIX вв.)//Научная конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная 60-летию образования Кыргосуниверситета. Ч.1.Бишкек,1993.С.118.(0.1).

12. Дөөлөтбек Сапаралиев, “XVII-XVIII кк. Кыргыз-Казак Мамилелеринин Чокан Валихановдун Илимий эмгектеринда чагылдырышы”. Илимий Конференция, Чокан Валихановдун, Кашгарды изилдөө сапарынын 150-жылдыгы. 25 Ноябрь 2009, Санкт-Петербург. Уюм: Санкт-Петербург Казакстан Республикасынын Башкы Консулдугу. Россия Илимдер Академиясы Чыгыш кол жазмалар институту. Россиялык география коому, Санкт-Петербург Мамлекеттик университети, Чыгыштаану факультети.
^

F. Башка басылмалар


F1. Дөөлөтбек Сапаралиев, Зарождение дружественных взаимоотношений киргизов с народами Ср.Азии, Казахстана и России. // История и современность. Фрунзе: Илим, 1982. с 19-26 (0,5 п.л.).

F2. Дөөлөтбек Сапаралиев, Из истории киргизско-казахских взаимоотношений (вторая половина XVIII века) // Советский Киргизстан: страницы истории и современность. Фрунзе: Илим, 1984. С. 152-162. (0,7 п.л.).

F3. Дөөлөтбек Сапаралиев, O расселении Кыргызов в XVIII в.// Актуальные вопросы этнографии и археологии Киргизии / Сборник научн. статей. Фрунзе: КГУ, 1989. С. 32-41. (0,5 п.л.).

F4. Дөөлөтбек Сапаралиев, Торговые взаимоотношения Кыргызов с соседними народами и Россией (XVI в- нач. XIX в.), // Некоторые вопросы археологии и этнографии Кыргызстана. Сб. научн. трудов Бишкек, 1992. С. 68-74. (0,4 п.л.).

F5. Дөөлөтбек Сапаралиев, Сведения документальных источников o населении г. Ош и его окрестностей (втор.полов. XVIII-нач.XIX вв.) // Изучение древнего и средневекового Кыргызстана. Бишкек, 1998. С. 57-60. (0,5 п.л.).

F6. Дөөлөтбек Сапаралиев, Ош в XVIII столетии//Ош-3000, Илим, Бишкек/Кыргызстан, 2000, 78-93.-б. (0.5 б.т.).

F7. Дөөлөтбек Сапаралиев, Кыргызско-русские дипломатические связи в 1785 - 1793 гг.// Тюркологический сборник:2002:Россия и тюркский мир / Ред. С. Г. Кляшторный. Москва: Вост. лит.,2003. С.308-319.(0,8).

F8. Дөөлөтбек Сапаралиев, Шабдан Баатыр//Кыргыздар/Он томдук жыйнак. Т. 6. Бишкек, 2004. 145-154. бб. (0,7 п.л.).

F9. Дөөлөтбек Сапаралиев, Кыргыз - казак элдеринин 1847-жылдагы достошуу келишими, //Кыргызстан жана Казакстан: достуктун жана ынак коңшулаштыктын чек арасы. Бишкек, 2004. С.6-8. (0.3).

F10. Дөөлөтбек Сапаралиев, Шабдан баатыр жана кыргыз-казак чек ара маселелери//Кыргызстан жана Казакстан: достуктун жана ынак коңшулаштыктын чек арасы. Бишкек, 2004. С.9-11.(0.3).
^

G. Китептер


G1. Дөөлөтбек Сапаралиев, Взаимоотношения Кыргызского народа с русскими и соседними народами в XVIII в., , Илим, Бишкек/Кыргызстан, 1995, 152-б..

G 2. Дөөлөтбек Сапаралиев, Элдик кеменгерликтин акыйкаты: Кыргызстан Президенти Аскар Акаевдин ата-тегинин санжырасы, Акыл басмаканасы, Бишкек/Кыргызстан, 1996, 56-б..

G 3. Дөөлөтбек Сапаралиев, Этнополитическая история Ошa и его окрестностей с XVIII до середины XIX вв., Илим, Бишкек/Кыргызстан, 1999, 141-б..
^

Жарыяланган методикалык эрежелер:


1. Дөөлөтбек Сапаралиев, Чокушев Б.менен бирге. Кыргыз Республикасынын тарыхынын программасы. ЖОЖларынын тарых эмес факультеттери үчүн, КМУ басылмалары., Бишкек/Кыргызстан, 1991 (1.5 б.т.).

2. Дөөлөтбек Сапаралиев, Кыргыз-орус Элчиликтери//Кыргызстан тарыхы боюнча методикалык көрсөтмөлөр. Бишкек, 1994.

3. Дөөлөтбек Сапаралиев, Дүйшеналиев К., Мамбеталиев К. менен бирге. Кыргыз Республикасынын тарыхынын программасы. ЖОЖларынын тарых эмес факультеттери үчүн, КМУ басылмалары., Бишкек/Кыргызстан, 2001 (2 б.т.).

4. Дөөлөтбек Сапаралиев, Рабочая программа истории Кыргызстанa (Отечественная История). Для студентов 1 курса Кыргызско-Американского Факультета – Интернет ИИМОП КГНУ, КМУ., Бишкек/Кыргызстан, 2001 (2 б.т.).

5. Дөөлөтбек Сапаралиев, Роль личностей в истории Кыргызстанa, Рабочая программа курса по выбору. Для студентов 3 курса исторического факультета. Бишкек: КГНУ, 2001. (2 п.л.).
^

H. YÖK Форматынан сырткары башка рецензиясыз макалалар


H.1. Дөөлөтбек Сапаралиев, XVIII кылымдагы Орус-кыргыз байланыштарынын керемет эстелиги//Кыргызстандын эстеликтери, №11, Фрунзе/Кыргызстан, 1991, 39-41.-б. (0,3 б.т.).

H.2. Дөөлөтбек Сапаралиев, Абдырахман Алкучаков//Чүй областы, Энцеклопедия, Бишкек/Кыргызстан, 1994, 133.-б. (0,1 б.т.).

H.3. Дөөлөтбек Сапаралиев, Атаке Тынай бий уулу. // Чуйская область/ Энциклопедия. Б.,1994. С. 161. (0,1).

H.4. Дөөлөтбек Сапаралиев, Кыргыз-Орус Элчиликтери//Кыргызстандын тарыхы боюнча методикалык көрсөтмөлөр, Бишкек/Кыргызстан, 1994, 27-37.-б. (0.5 б.т.).

H.5. Дөөлөтбек Сапаралиев, Новые сведения об истории основания Кокандского ханства// Кыргызстан – наше Отечество: история взаимосвязей. Бишкек: Мурас, 1997. С. 47-52.(0,3).

H.6. Дөөлөтбек Сапаралиев, К истории взаимоотношений кыргызов с Эмиром Тимуром и тимуридами в XIX-XIX вв. // Новое о древнем и средневековом Кыргызстане. Бишкек: Мурас,1999. С.102-106. (0,5 п.л.).

H.7. Дөөлөтбек Сапаралиев, Ош и его окрестности во второй половине XVII века.//Все про Ош.... Вып.2. Ош,1999.С. 42-51.(0,5.).

H.8. Дөөлөтбек Сапаралиев, Возрожденный «Нооруз» - праздник весны и обнавления. // Ош и Фергана в исторической перспективе. Бишкек, 2000. С. 112-115. (0,3 п.л.).

H.9. Дөөлөтбек Сапаралиев, Женщины в общественно-политической жизни центрально-азиатских народов XVII-XIX вв. // Ош и Фергана: Археология, новое время, культурогенез, этногенез. Бишкек, 2000. С.7-9. (0,3 п.л.).

H.10. Дөөлөтбек Сапаралиев, Мир испытанный временем//Ормон хан в научных трудах и архивных материалах. Бишкек: Кыргызстан, 2002. С.106-108.(0,2).

H.11. Дөөлөтбек Сапаралиев, Шабдан баатыр-личность востребованная эпохой // Шабдан баатыр. Бишкек, 2003. С.108-140. (0,7 п.л.).

H.12. Дөөлөтбек Сапаралиев, Жаманак баатыр// Байзак баатыр-кеменгер. Бишкек, 2003.67-б.(0,1).

H.13. Дөөлөтбек Сапаралиев, Медет Датка// Байзак баатыр-кеменгер. Бишкек, 2003. 68-69 бб.(0,1).

H.14. Дөөлөтбек Сапаралиев, Кыргыздардын Россиянын тарыхый булактарындагы этникалык аталыштары (XVII-XIX кк.)//Кыргызстан :история и современность. Бишкек, 2006. С.150-158. (0.5).

H.15. Дөөлөтбек Сапаралиев, Абдырахман Кучако// Улуттук Энциклопедия 1-том Бишкек/Кыргызстан, 2006, 36.-б. (0.1 б.т.).

H.16. Дөөлөтбек Сапаралиев, Ажыбек Алчыкен уулу//Улуттук Энциклопедия 1-том Бишкек/Кыргызстан, 2006, 137.-б. (0.2 б.т.).

H.17. Дөөлөтбек Сапаралиев, Ажы бий Тыныке уулу// Улуттук Энциклопедия 1-том Бишкек/Кыргызстан, 2006, 138.-б. (0.1 б.т.).

H.18. . Дөөлөтбек Сапаралиев, Ак Бото бий// Улуттук Энциклопедия 1-том Бишкек/Кыргызстан, 2006, 210.-б. (0.1 б.т.).

H.19. Дөөлөтбек Сапаралиев, Атаке баатыр// Улуттук Энциклопедия 1-том Бишкек/Кыргызстан, 2006, 580.-б. (0.2 b.).

H.20. Дөөлөтбек Сапаралиев, Байзак Жаркынбай уулу// Улуттук Энциклопедия 2-том Бишкек/Кыргызстан, 2007, 16.-б. (0.1 б.т.).

H.21. Дөөлөтбек Сапаралиев, Бүргө баатыр, Улуттук Энциклопедия 2-том Бишкек/Кыргызстан, 2007, 401-402.-б. (0.1 б.т.)

Конференцияlar:


 1. Дөөлөтбек Сапаралиев, Кыргыз элинин 1916 жылдагы боштондук көтөрүлүштүн изилдениши, 28 ноябрь 2006, КТМУ, (1916 жылында Кыргызстандагы көтөрүлүштүн 90 жылдыгынын конференциясы).Байланыш:


GSM : 0-772 41 12 12

Web : http://manas.academia.edu/DoolotbekSAPARALIEV/Papers

Elekt. Posta : saparalievd@mail.ru; saparaliyev@yahoo.com; davletbek@manas.kgСкачать 255.05 Kb.
оставить комментарий
Дата24.09.2011
Размер255.05 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

хорошо
  2
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх